Cafer-i Sadık’ın Güzel Sözleri

Cafer-i Sadık Hazretlerinin Sözleri Câfer-i Sâdık, İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa sav efendimizin torunudur…” Câfer-i Sâdık k.s. hazretleri, oğlu Musa Kâzım k.s. hazretlerine şöyle nasihat etmiştir: “Ey oğul! Kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimse başkasına muhtaç olmaktan kurtulur. Başkasının malına göz dikme. Başkasının malına göz diken kimse fakir ve yoksul olarak ölür. Allah’ın taksimatına razı ol. Allah’ın taksim ettiği rızka razı olmayan, yüce Allah’ı töhmet altında bırakmış olur.

caferi-sadikHer daim kendi kusurlarını büyük gör. Kendi kusurlarını küçük gören kimse, başkalarının kusurlarını büyük görür.
Başkasının gizli bir halini açığa vurma. Başkasının gizli bir durumunu açığa çıkaran bir kimsenin evindeki gizli şeyler mutlaka açığa çıkacak ve herkesçe bilinecektir.

Kardeşi için kuyu kazan, kazdığı kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır, alimler arasında bulunan hürmet görür.

Ey oğul! İnsanlara kızmaktan çok sakın, aksi halde onlar da sana kızarlar.

Boş iş ve sözlere bulaşma. Aksi halde aşağılanırsın.

Ey oğlum! Lehinde de aleyhinde de olsa hakkı söyle, doğruluktan ayrılma. Böylece halkın işlerini danıştığı bir kimse olursun. Herkes seninle istişare eder, senin fikrine başvurur.

Ey oğul! Arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse iyi ahlâk sahibi olsun, kötü ahlâkı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme. Çünkü onlar suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, üzerinde ot bitmeyen toprak gibidirler.
Ey oğul! Allah Tealâ’nın kitabını oku, iyilikleri emret, kötülükten de sakındır.

Sana gelmeyene sen git. Seninle konuşmayanla sen konuş. Sana vermeyene sen ver. İsteyeni geri çevirme. Gıybetten, laf taşımaktan sakın. Çünkü söz taşımak insanların kalbinde kin ve düşmanlığı artırır. İnsanların ayıplarını görme. Zira insanların ayıplarını gören, onların hedefi olur.”

(Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, 3/195)

0Shares

Bir cevap yazın