Pts. Tem 22nd, 2019

Ayetü’l-kürsinin Fazileti

2 min read

Ayetü’l-kürsinin Fazileti Resûlullâh Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm buyurdu ki: “Kur’ân’da en büyük âyet, Âyetü’l-kürsîdir. Bunu her kim okursa Allâhü Teâlâ o saat bir melek gönderir, ertesi güne kadar sevaplarını yazar ve günahlarını siler. Bu âyet bir evde okunursa, şeytanlar o evi muhakkak otuz gün bırakırlar ve kırk gün ona erkek ve kadın sihirbâz girmez. Yâ Ali! Bunu evlâdına, âilene ve komşularına öğret. Bundan büyük bir âyet nâzil olmadı.”

“Her kim her farz namazın arkasında Âyetü’l-kürsîyi okursa onu ölümden başka cennete girmesine mani olacak hiç bir şey kalmaz -yani ölünce doğru cennete gider- ve Âyetü’l-kürsî okumaya ancak sıddîk veya âbid olanlar devam eder. Ve bunu her kim yatağına yatarken okusa Allah, okuyanı, komşusunu ve komşusunun komşusunu ve etrâfındaki evleri muhâfaza eder.”

“Günlerin efendisi cuma günü, kelâmın efendisi Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân-ı Kerîm’in efendisi Bakara sûresi, Bakara Sûresinin efendisi de Âyetü’l-kürsîdir.” (Elmalılı Tefsiri.) “Her kim farz namazın arkasından Âyetü’l-kürsî’yi okursa sonraki namaza kadar Allâhü Teâlâ’nın himâyesinde olur.”

ayetul-kursinin-faziletiEbû Zer (r.a) şöyle buyurdu: Resûlullâh’ın (s.a.v.) mescidde bulunduğu bir sırada gidip yanına oturdum. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) ‘Namaz kıldın mı?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim, ‘Kalk namaz kıl’ buyurdu. Kalktım, namaz kılıp yine oturdum. Bana ‘İnsan ve cinlerin şeytanlarının kötülüklerinden Allah’a sığın’ buyurdu. ‘Yâ Resûlallâh! İnsanlardan da şeytan var mı?’ dedim. ‘Evet’ buyurdular. ‘Namaz hakkında ne buyurursunuz?’ dedim, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): ‘Namaz, en faziletli ibâdettir. Dileyen az kılsın, dileyen de çok kılsın’ buyurdular… Sonra ‘Yâ Resûlallah! Sana indirilenlerin hangisi daha büyüktür?’ diye sordum. ‘Âyetü’l-kürsî (Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm…)’ buyurdular. (Müsned-i Ahmed)

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’NİN FAZÎLETİ

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter