ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı
bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara önder eyle.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanoğluna beş şeyden hesap
sorulmadıkça kıyamet günü hiçbir tarafa hareket
etmeyecektir; Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden,
gençliğini nerde yıprattığından, malını nerden kazanıp
nerde harcadığından öğrendiği bilgilerle yaşayıp
yaşamadığından.”2
Rabbimizin davetine icabet edip bu mabedi dolduran
Muhterem Kardeşlerim!
Cumanız mübarek olsun. İzninizle bugün özellikle
aramızda bulunan genç kardeşlerimize seslenmek
istiyorum.
ibadet-dua-insanSevgili Gençler!
Bugün siz ezan-ı Muhammediyi işitip Rabbimizin
Cuma namazı davetine icabet ettiğiniz gibi, asırlar önce
alemlere rahmet Hatemü’n-nebi Efendimizin İslam
davetine, iman çağrısına icabet edenler olmuştu. Hz. Ali,
Zeyd b. Harise, Ammar b. Yasir, Sa’d b. Ebi Vakkas,
Mus’ab b. Umeyr, Habeşli Bilal gibi Mekke’nin gençleri
bu kutlu davete icabet edenlerdendi. İman edip İslam’la
şereflendikleri andan itibaren son nefeslerine kadar Allah
ve Resulüne itaat, din-i mübine hizmet yolunda büyük bir
gayret gösterdi onların her biri. Erkam’ın evinde gizlice
yapılan Kur’an derslerinde, Kabe’nin gölgesinde cemaatle
ilk kılınan namazda, hicret yolculuğunda, Mescid-i
Nebevi’nin inşasında, Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te hep
bu gençleri görüyoruz Resulullah’ın yanında.
Kardeşlerim!
Efendimiz (s.a.s), hicretle Medine’yi yurt edinince ilk
iş olarak inşa ettiği mescidin bir bölümünü eğitim ve
öğretim için tahsis etmiştir. Allah Resulü, İslam akademisi
diye nitelenebilecek bu Suffe mektebinde nice ilim sahibi
gençler yetiştirmiştir. Gün gelmiş bu gençlerden Hz. Ali’yi
Yemen kadılığı, Muaz b. Cebel’i Yemen valiliği, Zeyd b.
Sabit’i vahiy katipliği, Üsame’yi ordu komutanlığı gibi
stratejik görevlere getirmiştir. O, bu uygulamalarıyla “size
güvenim sonsuzdur” mesajını vermiştir.
Genç Kardeşlerim!
Bu kudsi mekanlardan aldığınız ruh ve ilhamla, iman
ve cesaretle Yüce Mevla’nın; “Onlar Rablerine inanmış
birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini
artırmıştık. 3 methine mazhar olan, bugünün Ashab-ı
Kehf’i, ilim ve irfanıyla Ashab-ı Suffa’sı siz olacaksınız.
İslam dünyasında akan gözyaşına mendil, açılan yaralara
merhem olacak, ümmet-i Muhammed’in yüzünü siz
güldüreceksiniz.
Siz gözünü kıskançlık bürüyen, nefretine yenik düşen
ve hiç düşünmeden kardeşini öldüren Kabil değil, “Sen
beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni
öldürmek için sana elimi uzatacak değilim.”
4 diyen
Habil olacak, en büyük cihadın kişinin kendi nefsiyle
mücadelesi olduğunu yaşayarak ortaya koyacaksınız.
Siz İsmail olacaksınız. Canını tereddütsüz Allah
yoluna kurban edecek kadar gözü pek ve teslimiyetli;
“Babacığım emrolunduğun şeyi yap” diyecek kadar
anne-babaya itaatkar ve hürmetli; “şüphesiz beni
sabredenlerden bulacaksın”5 duruşuyla azimli ve kararlı
bir kul olacaksınız.
Siz Yusuf olacaksınız. Dünyanın bütün gayr-i meşru
arzuları önünüzde arz-ı endam etse dönüp bakmayan, “ben
Allah’a sığınırım”
6 diyerek edep ve iffetine sahip çıkan
olacaksınız.
Siz mabeddeki Meryem olacaksınız. Musibet ve
imtihanın en ağırından geçse de iman ve sadakatinden
geçmeyen, Allah’a itimadı sarsılmayan onurlu gençler
olacaksınız.
Düşmanlıkları dostluk ve kardeşliğe, kin ve nefretleri
merhamet ve muhabbete, ayrılık ve tefrikaları birlik ve
beraberliğe dönüştüren siz olacaksınız. Siz anne-babasının
amel defterini kıyamete dek kapatmayan, arkalarından
hayır dualarla yâd ettiren salih evlatlar olacaksınız.
Unutmayın ki siz, alem-i İslam’ın ümidisiniz.
Sevinip mutlu olun ki siz, “Rabbine ibadetle yetişen
gençler kıyamette Allah’ın arşı altında
gölgelenecekler”7 buyuran Nebinin müjdesisiniz.
Sevgili Gençler!
Lütfen başınızı kaldırıp karşınızda duran mihraba
bakar mısınız? Mihrabın bugün yüzü gülüyor siz önünde
kıyam duracaksınız diye. Kubbenin göğsünde güller açıyor
siz altında secdeye varacaksınız diye. Minber, kürsi sizinle
buluştuğu için sevinç içinde. Cami bugün bayram ediyor
sizinle. Cuma namazında yüzünü güldürdüğünüz bu mabed
kapısını açmış her daim sizi beklemekte.
Değerli Büyükler!
Tıpkı sevgili peygamberimiz gibi biz de gençlerimize
muhabbet ve güvenimizi göstermekten çekinmeyelim. Her
bir delikanlımızın ve genç kızımızın Allah’a layık kul,
Resulullaha layık ümmet, ebeveyne hayırlı evlat, kendini
İslam’a ve insanlığa hizmete adamış, iman denizinin büyük
dalgalarında kaybolan ve var olan, büyük davalara gönül
verip, ulvi sevdalarla sevdalanan gençler olmaları için dua
edelim.

1 Furkân, 25/74.
2 Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 1.
3 Kehf, 18/13.
4 Mâide, 5/28.
5 Saffât
6 Yusuf, 12/23
7 Buhârî, Ezan, 36.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir