Yinon Yahudi Planı

yinon-plani

Yinon Planı’nın amacı, İsrail’in etrafındaki ülkeleri daha da zayıflatma ve küçültmeye dayalı Ortadoğu’yu “Balkanlaştırma” projesidir. Büyük israil için  küçük devletler kurulacak… yinon-planiYİNON PLANI Ortadoğu ve İslam coğrafyasının bugün içinde bulunduğu paramparça vaziyetin ipuçları, 1982’de hazırlanmış bir raporda tüm unsurlarıyla yer aldı. Oded Yinon’un hazırladığı raporda, İsrail’in varlığının İslam ülkelerinin parçalanarak küçük yapay devletlere bölünmesine bağlı olduğu vurgulanıyordu. Raporu hazırlayan Oded Yinon ismi, 1996’da Neocon’ların Netanyahu’ya sundukları bir raporda da yer aldı. Raporda, İsrail’in stratejik yapılanmasının ancak Türkiye ve Ürdün’ün yardımlarıyla gerçekleşebileceği, bunun ön koşulunun da Refahyol Hükümeti’nin bir an önce görevden uzaklaştırılması olduğu belirtiliyordu.

Kilit Ülke Türkiye Ve Ürdün

Oded Yinon tarafından Şubat 1982’de Dünya Siyonist Teşkilatı yayın organı Kıvunım (Yönelişler)’da yayınlanan ,”Bin Dokuz yüz Seksenlerde İsrail Stratejisi” (A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties) adlı makalede etnik, dini ve mezhep ayrışmalarıyla irili ufaklı parçalara ayrılmış yeni bir Ortadoğu’nun, İsrail’in varlığı için gerekli olduğu vurgusu yapılmıştı. 1996’da Neocons’lar (Neo-Conservative), Benjamin Netanyahu’ya sundukları Oded Yinon doğrultusundaki “A Clean Break” adlı raporda, İsrail’in stratejik yapılanmasının ancak Türkiye ve Ürdün’ün yardımlarıyla gerçekleşebileceği belirtilmişti. Toplantıda planın kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için Türkiye’deki Refahyol Hükümeti’nin bir an önce görevden uzaklaştırılması gereği üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Wolfowitz, 2003’te teyit etmişti

Refahyol’un  görevden uzaklaştırılması için büyük çaba gösteren ve başını ünlü Siyonistlerden Douglas J.Feith, Eric Edelman, Morton Abramowitz, Alan Makonsky, Richard Perle, Paul Wolfowitz ve Harold Rhoda’nın çektiği Neocon Üst Şahinler (Neocon Uber Hawks), Ortadoğu haritasının değiştmesi için şimdi de büyük çaba sarf ediyorlar. Hatırlanacağı üzere, Paul Wolfowitz, 2003’te yaptığı bir açıklamada, Suriye’de de Irak’ta olduğu gibi değişiklik olacağının sinyallerini vermişti.

Siyonist Plan Adım Adım İşliyor

Mısır’da ortaya çıkan tablo, Irak ve Suriye’deki belirsizlik, Tunus ve Libya’daki istikrarsızlık, yıllar önce Oded Yinon’un ortaya koyduğu ve Amerikalı Siyonist Şahinler  tarafından şekillendirilmeye çalışılan yeni Ortadoğu planının adım adım işlediğini gösteriyor. İran ve Türkiye’nin parçalanmasının da plandaki hedefler arasında olduğunu söylemek gerek.

Ortadoğu’da, özellikle Irak ve Suriye’de ortaya çıkan yeni cari değişiklikler, İsrail’in bölgedeki üstünlüğünü sağlayacak `Yinon Planı’nın bir parçası olarak uygulamaya konmuştur. Yinon Planı’nın amacı, İsrail’in etrafındaki ülkeleri daha da zayıflatma ve küçültmeye dayalı Ortadoğu’yu “Balkanlaştırma” projesidir. 2006’da ABD’de yayınlanan “U.S. Armed Forces Journal ve 2008’de The Atlantic Journal bu planı detaylı şekilde ortaya koymuştur.
Irak ve Suriye’de  doğalgaz ve petrolü de göz önüne almadan sorunun kaynağına inmek ve bu coğrafyada ortaya çıkarılmaya çalışılan Sünni ve Şii ayrışmasını irdelemek pek mümkün olmasa gerek. Şöyle ki, 2009 yılında Katar Devleti, Suriye ve Türkiye üzerinden boru hattıyla Avrupa’ya doğal gaz ulaştırmayı planlamışken, Esed, Irak ve İran ile anlaşmalar imzalayarak, Şii hâkimiyetindeki doğal gazın Avrupa’ya ulaştırılmasını amaçlamıştır.
Bu durum karşısında, Irak’taki Şii Maliki yönetimi ve Suriye’deki Nusayri Esed yönetimi üzerindeki baskılar daha da artarak devam etmeye başladı. Irak ve Suriye’deki doğal gaz projesinden kaynaklanan yeni durum karşısında, Yinon Planı’nı uygulamak için fırsat kollayan İsrail’in de bu vesileyle eline büyük bir koz geçmiş oldu.
Irak’ta Şii yönetimin, Sünni kesime yönelik baskıcı tutumu ve Suriye rejiminin de daha da radikalleşerek baskıcı tutumunu artırması yeni kırılma noktasını da beraberinde getirdi. Suriye’de oluk gibi Müslüman kanı akarken sessiz kalan ABD, Kobani’de IŞİD’e karşı bomba yağdırması ve YPG üst düzey yöneticileriyle direk temas kurması ve Almanya’nın da Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra etkili şekilde Kuzey Irak’ta rol oynamaya çalışması ve Barzani’ye silah yardımında bulunması dikkat çekicidir.
Almanya, Osmanlı Devleti ile Bağdat Demiryolu Anlaşması’nı imzalarken, o tarihte Almanya’nın Osmanlı Devleti nezdindeki Büyükelçisi Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Kaiser Wilhem’in öngördüğü uluslararası politik görüşten hareketle Bağdat Demiryolu’nu, “Alman Weltpolitik”in bir aracı olarak gördüğünü ifade açıkça ediyordu. Almanya, Bağdat Demiryolu ile petrole ulaşmayı hedeflemekteydi. Aynı Almanya, hayati ehemmiyete haiz Ortadoğu doğal gazı ve petrolü için Yinon Planı çerçevesinde oluşabilecek muhtemel yeni yapılanmalarla şimdiden dirsek temasına geçerek yeniden bölgede etkin rol oynamaya çalışmaktadır.
Ortadoğu’da kolonyal yönetimler kurmak isteyen Batılı güçler için Bağdat Demiryolu, yirminci yüzyılın en büyük emperyal hedefi haline gelmişti. Almanların amacı, Bağdat Demiryolu hattı üzerinde yer alan tüm bölgelerin Alman kültürü ile devşirilmesiydi O dönemde, Bağdat Demiryolu’nün hattı üzerinde yer alan “Ayn el Arap” bölgesi, Adana’da Alman Deutsche Bank finansmanıyla “Koca Köprü”(Varda Köprüsü) inşaatını tamamlayan Alman Philipp Holzmann AG şirketinin bu yerleşim çevresinde kurulacak demiryolu köprüleriyle ilgili yüzey araştırmaları yapmak üzere kurduğu küçük bir şantiyeden mülhem bir adla “Kobani”(Company) olarak adlandırılması da bu amaca matuftur.
Yinon Planı çerçevesinde Akdeniz’e doğru `deplase’ olması amaçlanan Kürt etnisitenin ana noktası sayılan Kobani, ileride Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel sorunlar göz önüne alınarak güvenli bir “petrol ve doğalgaz taşıma hattı”nın merkezi olarak da düşünülmektedir. Amerika yönetiminin YPG ile direk temas kurması ve Kobani’ye büyük önem vermesi bu amaca yöneliktir. Türkiye’nin önerisi olan ve halen tartışılmakta olan güvenli bölge planının ana hatları yavaş yavaş şekillenirken, bu planın ana merkezinin büyük ölçüde Suriye’de YPG tarafından oluşturulan bölgeleri kapsaması dikkat çekicidir. Bu kantonal bölgeler uçuşa yasak bölge kapsamına alınarak bir nevi Suriye’nin Yinon Planı’na göre ayrıştırılması söz konusu olabilir.
The Butterfly Circus(Kelebek Sirki) filminde rol oynayan ve elleri, kolları olmayan Willy’nin hayata tutunmaya çalışması gibi, Müslümanların da bu coğrafyada elleri kolları vücudundan ayrıştırılarak etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Chuck Hagel’in, IŞİD’e karşı “uzun dönemli savaş” sözü, gelecekte Suriye ve Irak’ta yaşanması muhtemel gelişmelerin nirengi noktalarını ortaya koymaktadır.
Büyük çoğunluğu Berazi Konfederasyonuna bağlı olan ve kökleri Erzurum Karayazı’ya uzanan “Ayn el Arap” da mukim tüm Aladinan, Didan, Mir, Ketikan, Kürdikan, Zervan mensubu aşiretlerin şiddetten kaçarak Türkiye’ye sığınmaları hepimizi derinden yaralamaktadır, bu kardeşlerimizin Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan iki milyona yakın diğer Suriyeli Arap ve Türkmenlerden hiçbir farkları yoktur. Bu nedenle, suni ayrıştırma politikaları İsrail’in ana stratejisini oluşturan “Yinon Planı’nın hayata geçirilmesinden başka hiç kimseye fayda getirmeyeceği gayet aşikârdır.

Doğan Bekin – Milli Gazete

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixty four − sixty =

Pin It on Pinterest