YAHUDİ TANRISI YEHOVA

Yahudi Tanrısı Yehova Eski Ahit’te çoğunlukla savaşçı bir Tanrı motifi çizmekte, Yehova Yahudilerle ilgili savaşlara sürekli müdahil ve ortak olmaktadır. Hatta Yehova’nın bazı adları askerî bir özellik taşır tarzda sunulur. Bu anlamda Yehova’ya “Orduların Rabbi” sıfatı verilir, Yehova’ya, “en büyük asker” lakabı takılır ve Yahudi bilginler onu göksel ve yersel orduların komutanı olarak anlatır. Buna bağlı olarak yine bilginler “kutsal savaş” kavramını kullanırlar. Dolayısıyla “Yehova Savaşı” kavramı Eski Ahit’te bazı pasajlara dayandırılır. Örneğin, “Rab yemin etti, Rabb’in nesilden nesile Amalek’le cengi olacaktır.”46 “Bunun için Rabb’in cenkleri kitabında deniliyor…”47 “Ve bütün bu cemaat bilecek ki, Rab kılıçla ve mızrakla kurtarmaz, çünkü cenk Rabb’indir ve sizi elimize verecektir.”48 “Ve Saul Davud’a dedi: İşte büyük kızım Merab, onu karı olarak sana vereceğim; ancak benim uğrumda cesur ol ve Rabb’in cenklerini et.”49 Tanrı’nın uyguladığı şiddet sadece insanlara değil, zaman zaman hayvanlara ve diğer canlılara da yönelir: “Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.”50 Tekvin kitabının ilk başlarında zikredilen bu ifadeler, Yahudi tanrısının antropomorfik bir özellik taşıdığını, geçmişi ve geleceği tam olarak bilemediğini ima etmesi açısından teolojik sorunlar içermektedir. Bu “değişken” özelliğinden dolayı Yehova kimi zaman bir biriyle çelişen emirler vermekte, öte yandan mesajın muhatapları da bu emirleri yerine getirmede ihmalkâr davranmaktadırlar.

kaynakça; 46 Çıkış, 17: 16. 47 Sayılar, 21: 14. 48 1. Samuel, 17: 47. 49 1. Samuel, 18: 17. 50 Tekvin, 6: 5-7.

Yehova bazen şiddetin doğrudan ve birincil kaynağı olmamakla birlikte insanın uyguladığı şiddete yine şiddetle karşılık vermekte, yerdeki ve denizdeki canlıları yok edeceğini söylemekte, âdeta topyekûn bir imha sergilemektedir: “Ey İsrailoğulları! Rabb’in sözünü dinleyin, çünkü memlekette oturanlarla Rabb’in davası var. Çünkü memlekette hakikat, iyilik ve Allah bilgisi yok. Lanet ve yalan, adam öldürme, hırsızlık ve zinadan başka bir şey yok, zorbalık ediyorlar ve kan üzerine kan dökülüyor. Bundan ötürü memleket yas tutacak ve orada oturan herkes, kır hayvanları ve göklerin kuşları da zebun düşecek ve denizin balıkları bile ortadan kaldırılacak. Ancak kimse çekişmesin ve kimse azarlamasın, çünkü kavmin kâhinle çekişenler gibidir. Ve sen gündüzün sürçeceksin, peygamber de geceleyin seninle beraber sürçecek ve senin ananı helak edeceğim.”51 Kıskanç bir özelliğe sahip görünen Yehova Tesniye kitabında şu şekilde direktifler verir: “… Ve Allah’ın Rab onları senin önüne ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman, onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın, onlarla hı- sımlık etmeyeceksin, kızını onun oğluna vermeyeceksin ve onun kızını oğluna almayacaksın. Çünkü o senin oğlunu benim ardımca yürümekten saptıracak, başka ilahlara kulluk edecekler ve Rabb’in öfkesi size karşı alevlenecek ve seni çabuk yok edecek. Fakat onlara şöyle yapacaksın: Mezbahlarını yıkacaksın ve dikili taşlarını parçalayacaksın ve onların Aşerlerini balta ile keseceksin ve onların oyma putlarını ateşte yakacaksın… Ve Allah’ın Rabb’in sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak ve onların ilahlarına kulluk etmeyeceksin, çünkü o sana tuzak olacaktır.”52 Yehova zenginliğine güvenerek azan kavme karşı da şiddet kullanır ve onları yok eder. “Elinde kötü terazi ve bir torba hileli tartı taşları olanı temiz sayar mıyım? Çünkü zenginlerinde çok zorbalık var ve onda oturanlar yalan söylediler ve ağızlarında dilleri aldatıcıdır. Bundan dolayı ben de seni ağır vuruşlarla vurdum, suçlarından ötü- rü seni harap ettim.”

53 51 Hoşea, 4: 1-5. 52 Tesniye, 7: 2-5, 16. 53 Mika, 6: 11-13.

Yahudiliğe göre, bidayette olduğu gibi nihayette de Tanrı Yehova şiddet özellikleriyle kendini gösterir. Yehova, Gog ve Magog (Ye’cüc Me’cüc) ile yapılacak eskatolojik savaşta sadece canlıları değil dağ- ları ve taşları da hedef alır ve her şeyi yerle bir eder.54 Hülasa, Yahudilerin kazandıkları her savaşta Tanrı bir komutan gibi onların ordularının başında yer almakta, kaybettikleri her savaş ise, İsrailoğulları’nın günahlarından dolayı Tanrı’nın bir intikamı ve cezası şeklinde tezahür etmektedir. Yahudiliğin hem kutsal metinleri hem de tarihi şiddeti yadırgamamış, Tanrı’nın emriyle şiddeti meş- rulaştırmışlar, bunun sonucunda o, bazı kavimlerin yeryüzünden tamamen silinmesine neden olmuştur.

 

KAYNAK: fetva.diyanet.gov.tr/YayinlarPDF/10.pdf

 

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica