Vefk günah mıdır ? Vefk ile kim uğraşıyor

Vefk günah mıdır? Vefk, ebced hesabıyla hazırlanan bir tablo imiş ve de tamamen gerçekleşmesini Allah’tan umarak “tesirli dua görevi” görüyormuş. Kişilerin adları, doğum tarihleri ve anne adları ile hazırlanıyor ve üzerinizde taşınacak hale getiriliyor. Bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Çünkü Allah’a şirk koşacak bir yanlışa düşmek istemem. (Rumuz: Hakan)

“Allah’tan umma”, “Allah’a şirk koşma yanlışına düşmek istemediğinize” göre helal-haram kavramına, günah-sevap esasına inanan ve bu konuda hassas birisi olmanız gerekiyor.

“Kız arkadaşlığı” sizi nikaha taşımayacaksa, evliliğe götürmeyecekse, sadece nefsine uyarak gönül eğlemek, nerede noktalanacağı bilinmeyen birliktelik olarak devam ediyorsa, “arayı düzeltmeye” çalışmak nasıl bir anlam taşıyor?

Vefk meselesine gelince, öncelikle bu yolu ve yöntemi kimler kullanıyor? İslam âlimleri mi, yazıları, kitapları ve dersleriyle insanları Hakk’a, hakikate çağıran himmet sahipleri mi?

Yoksa insanımızın duygularını ve problemlerini istismar ederek ticari metâ haline getiren kişiler mi?

vefkVefk ile kim uğraşıyor?

Uygulamaya baktığımızda, vefk ile uğraşan kişileri medyum, cinci, büyücü ve benzeri yolları kullananlar olarak görüyoruz.

Bu kişiler âyetleri ve duaları kendi çıkarları uğrunda çekinmeden kullanıyor, bilir bilmez ahkâm kesiyorlar.

Vefk, ebced harfleri olarak bilinen, harflerin sayı değerlerinden yola çıkarak, değişik ve çoğu anlaşılmaz şekiller yapılarak duaların rakamlara, geometrik çizim ve biçimlere dökülmesidir.

Bunu yapan kişiler daha sonra buradan bir derman ve kurtuluş çaresi ürettiklerini ileri sürüyorlar.

İşin endişe veren yönü, vardıkları sonuçları âyetlere, Esmâ-i Hünsâya, gayb bilgisine, Levh-i Mahfuz gibi ilahi kaynaklara dayandırarak, bir çeşit inandırıcı yaklaşım sergilemeleridir.

“Denize düşen yılana sarılır” misali, çaresiz kalan insanımız, bu kişilerin kapısını aşındırarak dertlerine çare, problemlerine çözüm aramaya koyuluyorlar.

Söz yerinde ise, bazen “körün değneği kelin kafasına denk geliyor,” vefk yapılarak birisinin sıkıntısı hafifliyor, olay kulaktan kulağa yayılıyor, böylece “umut tacirliği” sürgit devam ediyor.

Vefk’in dini yönü var mı?

Bir çeşit hurufilik olan bu yolun, vefkten başka muammâ, remil, fâl, cifr, azâyim ve nucûm gibi daha birçok değişik metotları ve uygulama alanları da vardır.

Zaten fal, azayim ve nücum gibi uygulamalar açıkça hadislerde Peygamberimiz tarafından haram sayılarak yasaklanırken, geriye kalan, buna benzer gizemli, örtülü ve sırlı şeyler de caiz görülmüyor.

Vefk ve benzeri yolları uygulayan kişiler, kendilerine kaynak olarak Kur’ân’da “kesik-tekil harfler” olarak ifade edilebilen “elif lâm mîm”, “kâf hâ yâ ayn sâd” gibi bazı surelerin ilk âyetleri ve ilk harfleri olan “hurûf-u mukataa” harflerini göstererek bir yerde yaptıkları işlere kutsallık ve manevi dayanak buluyorlar. Fakat ne yazık ki, bunu da rahatça istismar ediyorlar.

Bu açıdan vefkin günümüzde kullanımının dini bir yönü olmadığı gibi, bir çeşit sihir ve büyü olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Kur’ân’da yer aldığına göre (Bakara, 2:102) nasıl ki, sihir/büyü meleklerin insanlara öğrettiği bir bilgi iken, insanlar bunu istismar ederek karı koca arasını bozmakta kullanmışlarsa, “vefk” de burçlarla ilişkilendirilerek, cinlerle irtibat kurularak yapıldığından bugün artık bu mesele ehlinin elinden çıkmış, bütünüyle “manevi istismar” haline getirilmiştir.

Bunun için manası ve içeriği bilinmeyen vefk ve benzeri şekillerin yapılmasını ve kullanımını başta İmam Nevevî, İbn hacer el-Heytemî gibi İslâm ulemaları caiz görmüyor. Çünkü içinde sihir ve büyü malzemelerinin olması söz konusudur.

kaynak:

Mehmet PAKSU mpaksu@bugun.com.tr

0Shares

1 Comment

Bir cevap yazın