Tarih Nedir?

tarih-nedir

Tarih Nedir? Terim olarak, geçmişin bilgisi’ne tarih denir.

Genel Bir Tanımla Tarih; olayların seyrinden , madenin ve eşyanın geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikaye” tarihtir.

Tarih çeşitli tarihçiler tarafından farklı da tanımlanmıştır.

Bir zaman dilimi içinde meydana gelen olaylara tarihi olay; bu olayın uzun zaman içinde kanunlara dönüşmesi, yeni bir hal alması ve insana tesir etmesi de tarihi olgudur.

Mesela; 1989 Fransız ihtilali bir tarihi olaydır. Ancak bu ihtilalden sonra, ihtilalin tesiriyle yeni siyasal sistemlerin oluşması ve dünyayı  etkilemesi ise tarihi olgudur.

Tarih Okuyucusuna Neler Kazandırır?

– Diğer bilim dallarını anlama

– Kültürünün Gelişmesi

– Sosyal bir alt yapı kazanma

– Okuma becerisini geliştirme

tarih-nedir

Share Button

Related posts

Leave a Comment

15 − = twelve