Pts. Tem 22nd, 2019

MHP ideolojisinin dayandığı fikri temel

2 min read

MHP ideolojisinin dayandığı fikrî temel, “Türk milliyetçiliği” ya da “Türk-İslam Ülküsü kavramlarıyla tanımlanan müşterek değerler ve fikirler manzumesidir. Bu fikir ve değerler, parti programının da çerçevesini belirler. Bu fikriyât, Ziya Gökalp’ten Erol Güngör’e kadar bir çok milliyetçi aydının ortaya koyduğu, aynı hassasiyetleri paylaştığı eserlerde vücut bulmuştur.

mhp-secim-bildirgesiMHP ideolojisine yakından bakıldığı zaman üzerinde öncelikli durulması gereken kavramların millet ve milliyetçilik olduğu görülür. Millet, ortak bir tarihin sunduğu zemin üzerinde, birlikte yaşama arzu ve iradesini ortaya koyan, tarihî süreçte ortak bir kaderi paylaşma duygusunu ve istikbaline ilişkin ortak bir gelecek ülküsünü benimsemiş, insanlık ailesi içerisinde kendine has ortak vasıflara ve kimliğe sahip olduğuna inanan sosyal bir bütündür.13

Bu bütünün mefkuresi olan ve sürekli yükselen bir fikir ve değer haline gelen milliyetçiliğin içe yansıyan yönü, asgarî müştereklerde birleşme düşüncesini temel alan demokratik bir milliyetçilik olması; dışa yansıyan yönü ise yayılmacı değil, Türk milletini dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak görerek evrensel barışa hizmet eden bir muhtevaya sahip olmasıdır.

Tarihin en köklü duygu ve fikir hareketinin adı olan milliyetçiliğin temelinde bir psikolojik değer olarak “mensubiyet” şuuru ve bu şuurun icapları yer alır. Mensubu olunan milleti, yaşanılan coğrafyayı ve devralınan tarihi sahiplenme ve sevme duygusu olan milliyetçilik, aynı zamanda siyasî birim ile millî birimin çakışmalarını, örtüşmelerini öngören siyasî bir ilkedir. Bir duygu veya akım olarak milliyetçiliği en iyi ifade eden ilke de budur.14

Kanaklar:

13 MHP Seçim Bildirgesi, 5 Nisan 1999

14 Mehmet Nihat, Emre Cemiloğlu; a.g.e., s. 12

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter