İslami Eğitim

images (1)

İslami Eğitim

MÜSLÜMANLARIN ipe sapa gelir dört başı mâmur, efradını câmi ağyarını mâni, ciddî, tutarlı bir eğitim stratejileri yok.

Bazıları, bu hayatî ve derin meseleyi bugünkü Kur’an kurslarıyla, İmam Hatip okullarıyla, İlahiyat Fakülteleriyle, özel okullarla, özel üniversitelerle halledeceklerini zannediyor.

Gerçek İslam medreseleri, gerçek İslam mektepleri, gerçek İslam üniversiteleri açılmadıkça, Müslümanlar eğitim meselesini halledemezler.

Gerçek İslam medreseleri: Eski Endülüs Medreselerinin çağımıza uygun versiyonları olacak. Bütün öğrencileri ilmî kitap yazacak derecede Arapça, İngilizce (Bugünün Latincesi), Osmanlıca bilecek. Bütün İslamî ilimlere, çok sağlam ve derin şekilde vâkıf olacaklar… Felsefi kültürleri olacak. Öğrencileri içinden zamanın Gazalî’leri yetişecek.

İslam Mektepleri: Bunlar İngiltere’deki Eton Kolejinden üstün olacak. Her sabah büyük ulema din dersleri verecek. Tek istisnasız bütün talebesi beş vakit namazı okul camiinde okul imamının ardında aynı anda cemaatle kılacak. Uluslararası anketler bu İslam Mekteplerini dünyanın en güçlü mektepleri olarak görecek ve gösterecek.

İslam Üniversiteleri: Harvard ile yarışacak ve boy ölçüşecek.

Hiçbirini dışlamam ama bu anlattıklarım bugünkü Kur’an kurslarıyla, bugünkü İmam Hatip mektepleriyle, İlahiyat fakülteleriyle, özel lise ve üniversitelerle gerçekleştirilemez.

Her yere on binlerce müzeyyen, fakat sanatsız cami binası yaptırdık ama İslam’a layık ciddî eğitim konusunda yaya kaldık.

Uzun yıllar boyunca eğitim, İslam mektebi, vasıflı adam yetiştirmek konusunda yüzlerce yazı kaleme aldım; bunları kitap haline getirsem büyük bir cilde sığmaz. Bu konuda tek bir telefon, mail, mektup gelmedi.

Eğitim, pedagoji, İslam mektebi, gerçek medrese, vasıflı ve güçlü adam yetiştirmek gibi konuları ana gündemimizin ilk maddeleri içine almamız gerekiyor.

En lüzumsuz, en zararlı, en şeytanî dedikodularla, en hafif magazin haberleriyle, incir çekirdeğini doldurmaz gevezelik ve zevzekliklerle meşgul oluyoruz ama islamî eğitim konusunu çok ihmal ediyoruz.

Gerçek ve vasıflı İslam mektepleri olmazsa, yine gerçek İslam medreseleri olmazsa, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlam islamî eğitim, kültür, ahlak ve karakter terbiyesi verilmezse, yeni nesillere İslam mekteplerinde estetik dersleri okutulup onlara güzellik ve sanat boyutu kazandırılmazsa geleceğimizi güven altına almış olmayız.

Mehmed Şevket Eygi
16-03-2016

Milli Gazete

0Shares

Bir cevap yazın