Erken kalkanın rızkı bol olur

Erken kalkanın rızkı bol olur

Rabbimiz gece kendisi için namaza kalkanları meleklerine övmüştür. “Bakın uykusunu bana tercih ettiler, rahatlarını bozdular” diyerek meleklerine gece namazı kılanları övmüştür. Müslüman gece zikretmeli, Kur’an okumalı. Hepsinden önce de erken kalkmalıdır. Erken kalkanın rızkı bol olur. Peygamber Efendimiz, “Ya rabbi ümmetimden erken kalkanlara bol ver. Onları bereketlendir” diye dua etmiştir. Erken kalkarsan zengin olursun. Erken kalkan talebe âlim olur. Erken kalkan derviş âşık olur, zikir ehli olur. Hulasa erken kalkan hedefine ulaşır. Resulûllah, “Sizden biriniz uykudan kalktığı zaman şu duayı okusun: Elhamdülillahillezi raddefinaervaheneba’de iz kunneenvaten”. Biz ölüyken bizi dirilten ve ruhumuzu bedenimize iade eden Allah’a hamdolsun demektir bu. Uyku küçük ölümdür. Ölümün kardeşidir. Tabi bazı farkları vardır. Mesela şeytan uykudaki bir adamla oynar ama ölü ile oynayamaz. Artık ölümden sonrası için şeytanın yapacağı bir şey yok. Ayrıca öğlen uykusunda da büyük hikmetler vardır. Büyük adamların hepsi öğlen uyumuşlardır. Öğlen uykusu çok dinlendiricidir. Terk etmemek lazımdır. Tabi öğlen uykuları yarım saati çok geçmemelidir. Yine uykudan kalktıktan sonra abdest alınması da Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ ÂLEMİN NURUDUR

Peygamber Efendimiz, “Allah melekleri nurdan yarattı” buyuruyor. Melekler nurdur. Resulûllah ise nurların nuru, sırların sırrıdır. Ahmet İbn-i Hanbel’in Hz. Ayşe’den naklettiği bir hadise göre, “Melekler nurdan yaratıldı. Cinler de alevli ateşten yaratıldı. Âdem aleyhisselam da Peygamberin size vasfettiği şeyden yaratıldı.” Âdem aleyhisselamın yaradılışı Kur’an’da bize sudan ve çamurdan yaratıldığı anlatılıyor. Hadis bu yaratılışa atıfta bulunuyor. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz, “Meleklerden bazıları sineklerden küçüktür” buyuruyor. Burada da meleklerin çok olduklarına işaret ediliyor. Yaratılışlarının hayret verici olduğuna işaret ediliyor. Peygamber Efendimizin beyanı güneşin nurundan daha güçlüdür. Hazreti Peygamber nurlandırıcı bir kandildir. Hem nakli hem akli şahitlerle böyledir. İnsanların yollarını nurlandırmış, aydınlatmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Nahl Suresi’nde, “Allah dilediği kullarından dilediği üzerine nurları, melekleri indirmiştir” buyruluyor. Yine Şuara Suresi’nde, “Senin kalbine emin ruhu indirdi” buyruluyor. Vahiy ancak melekler vasıtası ile olmuştur. Miraç bunun tek istisnasıdır. Allah melekleri bizlere de şahit kılmıştır. Allah bizleri meleklerin hazzetmediği ortamlardan uzak eylesin.

CEHALET OLAN YERDE FİTNE OLUR

Peygamber Efendimizin vefatından sonra yaşanan tefrika yani ikilik fitnesi bugün de aynı şekilde uygulanıyor. Sahabelere fitne aşılayan fitnecilerin torunları, bugün aynı mantıkla bizleri de yanlışa sürüklemeye çalışıyor. Evet, ümmetin içerisinde büyük bir karışıklık var. Müslümanlar, “Senin hocan şu takkeyi giyiyor, senin ki şunu yapmıyor” gibi boş bahanelerle birbirine küsüyor. Temelde bu, Osmanlı’dan kopuşumuzla alakalı bir durumdur. Vaziyet böyle olunca ehil insan azaldı. İnsanlar iki ayet okuyan adamın arkasına hemen takılıyor. Adam belki ajan, belki hain, belki de cahil… Ancak garibim Müslüman kardeşimin onu tartabilecek bilgisi yok ki, “Hoca yanlış söylüyorsun” diyebilsin. Günümüzde herkes birbirinden şikâyetçi ama oturup hakkını vererek ilim öğrenen yok. Sonra da hocam neden başımızda bu kadar bela var diyorlar. Evladım bir kere burası imtihan dünyası zaten, bela, sıkıntı olmazsa olmaz. Bir de toplum cahil olunca fitne daha çok oluyor. Ümmet sıkıntıdan, beladan, fitneden bir türlü kurtulamıyor.

MÜSLÜMAN YALAN YERE YEMİN EDEMEZ

Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde, “Yalan yere yemin etmek beldeleri, bitkileri harap eder, mahveder ve akraba ilişkilerini yok eder” buyruluyor. Peki, yemin ne demek? Yemin bir şeyi kuvvetlendirmek için kullanılan söz demektir. Aynı zamanda sağ demektir. Bir manası da budur. Müslüman bütün hayırlı işlerde sağı tercih etmelidir. İyi yerlere sağ ayakla girmeli sol ayakla çıkılmalıdır. Mesela camiye girerken sağ ayakla girecek, sol ayakla çıkacak. Dışarısı kötü değil ama cami kadar iyi de değil. İslam insan dinidir.  İnsanın dünya hayatını da düzenler, ahiret hayatını da… İnsanlar birini kandırmak istediği zaman, onun değer verdiği birinin adını kullanırlar.   Müslüman için değerli olan nedir Tabi ki Allah! Adam Allah’ın adını verince Müslüman hemen inanıyor. Ama böyle demesine rağmen yapmıyor, yapacağı da yok zaten. Yalan yere yemin etmiş oluyor. İşte böyle adamlar, akrabalık bağlarını koparırlar, beldelerini harap ederler. Onların belası sebebiyle memleketler harap olur. Yağmur yağmaz, kıtlık olur. Kazanılan paralarda bereket olmaz. Eğer birde yaygınlaşmışsa, memleketler tamamen helak olur. Kur’an’da Allah’ta yemin etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Asra yemin olsun ki…” buyruluyor. Yine Hazreti Peygamber de, “Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki…” diyerek yemin etmiştir. Ayrıca vallahi, billahi, tallahi diyerek yemin etmek, Allah’ı şahit tutmaktır. Allah’ı şahit tutarak yemin etmek ve üstüne de o yemini tutmamak ise büyük bela sebebidir. Allah bizleri yalancıların ve yalan yere yemin edenlerin şerrinden emin eylesin.

milligazete.com.tr/makale/1540395/prof-dr-cevat-aksit/erken-kalkanin-rizki-bol-olur

0Shares

Bir cevap yazın