En Güzel Seçme Sözler

En Güzel Seçme SözlerEn Güzel Seçme Sözler, Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen; Öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen; Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen; Ben-sen diyen kimselerden geçtim işte. Hoca Ahmed Yesevî Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Muhibbî Kanunî Sultan Süleyman Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla! Mehmet Akif Ersoy Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! Adam aldırmada geç git!, diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, Hakk’ı tutar kaldırırım! Mehmet Akif Ersoy Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Hatayı işleyene, hatasını başka birini misal göstererek anlatınız. Hz. Ali (r.a.) Mademki dini savunmak farzı ayındır; mademki farzı eda etmenin bağlı olduğu sebepleri elde etmek farzdır; o hâlde düşmanlarımızın kuvvet adına neleri varsa hepsini elde etmek için çalışmak Müslüman fertlerin her birine farzı ayındır. Mehmet Akif Ersoy Kurtulmak için kurtarıcı olmaktan başka yol yoktur. Mukadderatımızın selamete ermesi, başka iradeleri kurtarmakla kabildir. Nurettin Topçu

Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa, Allah Teala’nın rızasına uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Molla Camî Mümin, neşesi yüzünde ve üzüntüsü kalbinde, göğsü en geniş, nefsi en hakir olandır. Büyüklenmeyi hoş karşılamaz; şöhretten nefret eder. Üzüntüsü uzun, endişesi uzak, suskunluğu çok, vakti doludur. Çok şükreden, çok sabredendir. Hz. Ali (r.a.) Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Âşık ânı seyreyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda, Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, Arslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda. Hacı Bektaş-ı Veli Yüce Allah mahşerde halka seslenecek: Kıyamet günü için armağanınız nerede? Tıpkı sizi yarattığım şekilde yalnız ve azıksız olarak bana geldiniz. Mevlana Celaleddin-i Rumî Bir sıkıntı ile karşılaştığımız zaman, Rabbimize dönüp “Benim, büyük bir derdim var.” demeyelim. Derdimize dönüp “Benim, büyük bir Rabbim var.” diyelim. Mevlana Celaleddin-i Rumî

Mecliste arif ol, kelamı dinle El iki söylerse sen de bir söyle Elinden geldikçe iyilik eyle Hatıra dokunup yıkıcı olma Karacaoğlan

En Güzel Seçme Sözler 1

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki âlime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değillerdir. Şeyh Edebali

Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyada yüceltir, ama ahirette alçaltır; insanlar arasında onurlandırır, ama Allah katında küçültür. Hz. Ali (r.a.)

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma, Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler… Erzurumlu İbrahim Hakkı

Biz zannediyoruz ki, sabır düşkünlüğe katlanmaktır. Hâlbuki sabır, katlanmak değil, hayatın sıkıntılarına göğüs germektir. Mehmet Akif Ersoy

Bu dünya bütün halktan geçer ya; İnanma sen malına, bir gün elden gider ya. Ata, ana, kardeşler nere gitti, fikir kıl; Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ya. Hoca Ahmed Yesevî

Seven o kimsedir ki, sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu artırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse, onlardan ancak aşk binasını sağlamlaştırır. Molla Camî

Tevazu ilmin meyvesidir. Tevazu şeref süsüdür. Tevazuun meyvesi yükselmektir. Kanaatin meyvesi azizliktir. Erzurumlu İbrahim Hakkı

“Kendini sev, sana iyilik edeni sev, iyiliği, güzelliği ve güzeli sev; kendine yakın bulduklarını, ruhunun uyuştuğu kimselere muhabbet et… Hepsinden öte sana bunları veren Allah’ı sev.” İmam-ı Gazalî

Samimilik, hiçbir zaman dindarlıktan ayrılmaz. İnsan samimiliği kaybettiği anda Allah’tan uzaktadır… Samimiyetsizlik, kalbe karşı gelmektir. Nurettin Topçu

En Güzel Seçme Sözler 2

Eğer bir gün “keşke” demek istemiyorsanız şu üç şeyi doğru seçin: Eşinizi, işinizi ve arkadaşınızı. Hz. Ali (r.a.)

Malım, mülküm, servetim, hepsi evde kaldı, Eşim, dostum, akrabam, geçtiğim yolda kaldı, Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı, Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı. Hacı Bektaş-ı Veli

Fakirlere ihsan et: Ey oğul! Cenab-ı Hakk’ın ihsan buyurduğu nimetten fakirleri ve muhtaçları hissedar etmek şükürdür. Eğer kapına bir fakir gelirse, onun kalbini hoş et, öyle gönder. İmam-ı Gazâlî

nsan, gönlünü çıkarıp avucuna koyarak başkaları önünde mahcup olmadan dolaşabilmelidir. Yusuf Has Hacib

Âlim ile sohbet etmek lâl ü mercân incidir, Câhil ile sohbet etmek günde bin can incitir. Lâedrî

türk büyüklerinden özlü sözler

0Shares

Bir cevap yazın