Anadolu tarih öncesi çağları | |

Anadolu tarih öncesi çağları

Anadolu tarih öncesi çağları

Anadolu tarih öncesi çağları

Anadolu tarih öncesi çağları, sırasıyla Paleolitik (Eski taş), Epipaleolitik (Paleolitik’i izleyen) ya da Mezolitik (Orta taş), Neolitik (Yeni taş), Kalkolitik (Bakır taş), İlk Tunç Çağı (İTÇ) ana başlıkları altında incelenir.

İlk Tunç Çağı izleyen Orta Tunç Çağı (OTÇ), Son Tunç Çağı (STÇ) ve Demir Çağı ise tarih çağlarıdır.

Son yıllarda arkeoloji bilimi insanın uzak geçmişini anlama sürecinde, yeni geliştirilen yöntem ve yaklaşımlarla, maddesel kalıntıların ötesinde, insanın düşünme biçimini, inançlarını, davranışlarını, neyi nasıl öğrendiği sürecini de anlamaya çalışmaktadır

Anadolu tarih öncesi çağları

0Shares

admin

Bir cevap yazın