Çar. Haz 19th, 2019

Almanya Hakkında Bilgiler

13 min read

bundeslaender_deutschlandAlmanya Hakkında Bilgiler: Almanya, 16 eyaletten (Baden Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) oluşan federal bir devlettir. Başkent ve hükümet merkezi Berlin’de bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990 yılında tekrar birleşmiştir. Almanya, Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerindendir ve 82 milyondan fazla nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en kalabalık ülkesidir. Federal Meclis iki ayrı meclisten oluşmaktadır. Yasama yetkisine sahip olan Budestag’da (Federal Meclis) temsil edilen partiler, başta ana koalisyon partileri Hristiyan Demokrat Birliği (Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU)/ Hristiyan Sosyal Birliği (Christlich Soziale Union-CSU)  ve Almanya Soysal Demokrat Partisi (Sozialdemokratische Partei Deutschlands-SPD) olmak üzere, Birlik  90/ Yeşiller (Bündnis 90 / Die Grünen), Sol Parti (Die Linke) ve Hür Demokrat Parti (Freie Demokratische Partei). Anayasanın Federal Meclis’e bıraktığı alanın dışında Eyalet Meclisleri de yasama yetkisine sahiptirler.

Yürütme yetkisi Federal Hükümete aittir. Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet üyeleri ise, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.

Almanya Ekonomisi

2007 yılında Almanya’nın ihracat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla Fransa, ABD,  İngiltere, İtalya ve Hollanda, ithalat kaynağı ilk beş ülke ise Fransa, Hollanda, Çin,  ABD ve İtalya ve olarak belirlenmiştir. Almanya’nın 2006 yılındaki ilk beş ihracat kalemi motorlu araçlar, makine, kimyasal  ürünler, metal ve metal ürünleri ile elektrik üretim/dağıtım cihazları, ilk beş ithalat kalemi ise motorlu araçlar, kimyasal ürünler, mineral yağ /petrol, makine ve bilgisayar olarak sıralanmaktadır.

2007 yılında GSYİH yüzde 2.5 oranında büyüme kaydederek 2,424 milyar Avro seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılı ortalama  enflasyon oranı yüzde 3.9 olarak bildirilmiştir. 2007 yılında toplam ihracat 969,049 milyon Avro, ithalat ise 772,511 milyon Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Almanya’nın üretim yönünden GSYİH’sı  aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2007 yılında üretilen katma değerin %28,9’u finans, kiralama ve işletme faaliyetlerinden, %26,0’ü sınai faaliyetlerden, %26,2’si diğer hizmetlerden, %18,3’i ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinden %4’ü inşaat faaliyetlerinden ve %1’i de tarımsal faaliyetlerden elde edilmiştir.

Başlıca Sektörler

 

Tarım:  Tarım, ormancılık ve balıkçılığın  brüt katma değere katkısı yüzde 1.1 oranında olmasına rağmen bu sektörlerin bazı bölgelerdeki rolü yüksektir. Almanya gıda konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumundadır. Tarımsal yapı özellikle batı ile doğu arasında değişmektedir.

 

Batıda tarım işletmeleri daha ağarlıklı olarak aile şirketi iken, doğu da büyük boy işletmeler yer almaktadır. Ülkenin tarım politikasına Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası (CAP) hakimdir.

 

2003-2004 yılları arasında balık avı 303,000 tona ulaşırken, balık tüketimi ise 1.177 milyon ton seviyesine çıkmıştır. 2005 yılında balık avı 448,557 ton seviyesine ulaşırken, söz konusu üretimin değeri 1.5 milyar Avro seviyesini geçmiştir. 2006 yılı ilk üç çeyreğinde ise balıkçılık sektöründeki üretim 329.120 tona ulaşmıştır.2006 yılında 1.8 milyar Avro olan toplam ciro, 2007 yılı ilk altı ayında 1 milyar Avro seviyesini geçmiştir. Balıkçılık sektöründe faal ve 50 ve üzeri kişiye istihdam sağlayan firma sayısı 2007 ilk altı ayı itibariyle 35’dir.

 

Gıda ve İçecek Sanayi: Almanya yüksek gelir düzeyine sahip 82 milyonluk nüfusu, Avrupa pazarına kolay erişim imkanları, teknoloji alanındaki liderliği ile Avrupa gıda ve içecek sanayisine kolay giriş sağlamaktadır.  Almanya donmuş, organik ve soğutulmuş gıda üretimde faaliyet göstermekte olup, gıda sektörü ile bağlantılı olan geniş ürün yelpazesinin tüm alanlarında tedarikçi konumundadır.2006 yılında oranla yüzde 6.7’lik artış sergileyerek 2007 yılında 147 milyar Avro seviyesinde ulaşan toplam ciro ile Avrupa’nın gıda sektöründeki ikinci en büyük üreticisidir. 2007 yılında gıda sektöründeki toplam satış miktarı ise 2006 yılında oranla yüzde 13.1 artarak 36.6 milyar Avro değerine ulaşmıştır. Gıda sektöründe yerel pazara 4 milyar Avro üzerinde yatırım gerçekleşmiştir. Gıda sektörünün alt segmentleri itibariyle en büyükleri sırası ile et ürünleri (%22.1), süt ürünleri (%16), alkollü içecekler (%9.39 ve şekerleme ürünleridir (%8.4).Söz konusu sektörde dünya oyuncuları olan lider Alman firmalar arasında Dr. Oetker Group, Südzucker AG, Vion Food Group, Kraft Foods Deutschland GmbH ve Nestle yer almaktadır.

 

Makina Sanayi:Almanya’nın, otomotiv, madencilik, kimya, ecza gibi dünya lideri konumda olan tüm sektörlerinin başarısının ardındaki temel unsurlardan en önemlisi Alman makina sanayinin gücü yatmaktadır. Alman makina sanayinin gücü geleneksel bir sektör olması, yerel pazarın istikrarlı talebi, teknolojik liderlik, geniş endüstriyel temelin ve hükümetin kesin ve süreklilik arz eden desteklerinin kuvvetli dayanak göstermesidir. 2007 yılındaki üretim  181 milyar seviyesine ulaşmıştır. Almanya makina sanayinde dünyadaki lider ihracatçı konumdadır. 2004 yılı itibariyle Almanya’daki makina üretimindeki kümülatif  büyüme oranı yüzde 30 olarak iletilmektedir. Dünyada makina mühendisliği alanında patent başvurularının yüzde 28’i Alman firmalar tarafından yapılmaktadır. Makina sektöründe faaliyet gösteren 6,000 üzerindeki Alman firması toplam 873,000 istihdam sağlamaktadır.

 

Üretim: Üretimin GSYİH’ya katkısı ve katma değeri servis sektörünkinden az olmasına rağmen hala ekonominin temel belkemiği durumundadır. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Almanya özellikle otomotiv,sermaye malları, kimyasallar ve ev aletleri sektörlerinde ön plana çıkmaktadır. Almanya’nın yüksek teknoloji ürünlerindeki üretimi ve ihracatı, birçok gelişmiş ülkeye nazaran az gelişmiş havacılık ve uzay sanayi ve bilgisayar donanımı nedeniyle az kalmaktadır.

 

Fazla sayıda Alman menşeli uluslararası şirket bulunmasına rağmen, orta ölçekli işletmelerin de ekonomik önemi oldukça yüksektir. Orta ölçekli işletmeler genellikle aile şirketi olmakla beraber, 500 veya daha az personel çalıştırmakta ve ağırlıklı olarak ülkenin batısında yer almaktadırlar.

 

Hükümet üretime dayalı bir serbest piyasa politikası uygulamaktadır. Ar-ge bütçesinin tahsisi gittikçe  küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelmektedir. Ayrıca sorun yaşanan sektörlere yönelik sübvansiyonlar uygulanmaktadır. Söz konusu sübvansiyonlardan faydalanan sektörler arasında gemi inşaatı, tarım ve kömür madenciliği yer almaktadır.

 

Ülkenin doğu eyaletlerinde üretim elektrik mühendisliği, elektronik, ecza, taşıt araçları, cam ve seramik alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu bölgedeki büyük yatırımlar otomotiv üretimi alanında Volkswagen, Opel ve BMW, yük arabası üretiminde Diamler-Benz, yarı iletken maddeler üretiminde ise Siemens ve AMD işletmelerini içermektedir. Ancak, söz konusu sektörler sermaye yoğun endüstriler olduklarından yeterli istihdam sağlayamamaktadırlar. Bununla beraber, Dresden ve Jena gibi yeni yüksek teknoloji merkezlerinde yeni işletme sayısında bolluk yaşanmaktadır.

 

İnşaat: 1996- 2005 yılları arasında inşaat yatırımı yüzde 24.7 oranında azalmıştır.2004 yılı başında ve 2006 da tekrarlayan sübvansiyonlardaki kesinti konut yatırımına olan talebi azaltmıştır. Ancak son zamanlarda talepteki azalma yavaşlamaktadır. Konut yatırımının 2004 yılı GSYİH’daki oranı yüzde 5.5’e ulaşmıştır.

 

2006 yılında inşaat sektöründeki toplam yatırım 217.1 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu yatırımların dağılımı sırasıyla konut inşaatı (125,2 milyar Avro), Unternehmen inşaatı (66,2 milyar Avro) ve devlet inşaatı (25,8 milyar Avro)dır. 2006 yılında söz konusu sektörün sağladığı toplam istihdam 700,000’dir. İnşaat sektörünün GSYİH’daki oranı 2006 yılında yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2006 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 76,034’dir.

 

İnşaat sektörünün 2006 yılındaki toplam cirosu 81 milyar Avronun üzerindedir. 2006 yılında kamu inşaatının toplam cirosu 24.3, Wirtschaftsbau 29.9, konut inşaatı ise 26.9 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Bavyera (%19), Kuzey Ren Vestfalya (%16), Baden Wüttemberg (%12.5) ve Aşağı Saksonya (%11) 2006 cirosuna en çok katkıda bulunan eyaletlerdir.

 

Enerji: Almanya temel enerji ihtiyaçlarının dörtte üçünü ithal etmektedir. 2005 yılında enerji ihtiyaçlarının yüzde 36’sını petrol, yüzde 23’ünü doğal gaz, yüzde 13’ünü antrasit, yüzde 11’ini linyit ve yüzde 13’ünü nükleer  enerji karşılamaktadır. Yenilenebilir enerji ise tüketimin yüzde 5’ini oluşturmakta ve  bu sektör hızla büyümektedir.

 

Almanya 1996 yılında kömür ve linyit madenciliği sektöründe 164,000 kişiye istihdam sağlarken, bu sayı 2004 yılında 61,000’e düşmüştür. Antrasit üretimi 1991 yılında 66 milyon ton iken bu miktar 2005 yılında 25 milyon tona gerilemiş. 2012 yılına kadar antrasit üretiminin yılda 1 milyona düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Almanya enerji üretiminde bir çok gelişmiş ülkeye nazaran antrasit yerine sübvanse edilmeyen linyite güvenmektedir. Doğalgaz üretimi 2004 yılında 189 milyar kwh, ithalatı ise 909 milyar kwh olarak belirtilmiştir.

 

Almanya, yenilenebilir enerji sektöründe potansiyeli oldukça yüksek bir ülke olması ile paralel olarak bu alandaki hedefleri de yüksektir. Almanya’nın hedefi 2020 yılında kadar yenilenebilir enerji sektöründe dünya birincisi olmak, bu alandaki yerel yatırımların 200 milyar Avro, ihracatın ise 80 milyar Avro seviyesine ulaşmasıdır. 2050 yılına kadar Almanya’nın enerji tedarikinin yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklı olması amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründeki ar-ge çalışmaları ve yatırımları yakıt pilleri, ince film teknolojisi, off-shore multi-magavat tesisat ve solar havalandırma alanlarında yoğunlaşmaktadır. Toplam ar-ge  yatırımları 15 milyar Avro seviyesini geçmiştir.

 

Almanya  fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve biodizel alanlarında üretim, pazar kapasitesi olarak dünya lideri konumdadır. Yenilenebilir enerji sektöründe elde edilen toplam gelir 2007 yılında 24.6 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiş olup,  6 milyar Avro da ihracat yapılmıştır. Yenilenebilir enerji sektöründeki toplam çalışan sayısı 2007 yılında 249,300 olarak iletilmeketdir.

 

 

Bankacılık: Alman Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından iletildiği üzere, 2008 Şubat ayı itibariyle Almanya’da 2.018 adet banka faaliyet göstermektedir. Söz konusu bankalar sırası ile ticari Bankalar (264), Eyalet (Land) Bankaları (12), Tasarruf Bankaları (444), Kredi Kooperatiflerinin Bölgesel Kuruluşları (2), Kredi Kooperatifleri (1.232), İpotek (Mortgage) Bankaları (22), Yapı ve Borç Birlikleri (25), Özel İşlevli Bankalardır (17).

 

Bankacılık sektörü kamu bankacılığı (Landesbanken ve tasarruf bankaları), ticari bankacılık ve kooperatif bankacılığı olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır.

 

Deutsche Bank, Commerzbank ve Dresdner Bank en büyük ticari bankalar arasında yer almaktadır. Banka konsolidasyonu 2005 yılında önemli ilerleme kaydetmiştir. Bu kapsamda evvelden küçük boyuttaki bankalar arasında sayılan Commerzbank emlak konusunda uzman Eurohypo bankasını devralarak üçüncü en büyük banka konumuna ulaşmıştır. HVB  en büyük İtalyan bankası olan Unicredito ile birleşmiştir.

 

Ulusal boyutta büyük işletmeleri olan Bayerische Landesbank ve Westdeutsche Landesbank gibi kamu bankaları KOBİ ve tüketiciye servis veren en büyük gruptur.

 

Turizm: Almanya’ya 2006 yılında gelen turist sayısı 125.2 milyon, toplam konaklama  sayısı ise 351.2 milyon olarak iletilmektedir. Ortalama konaklama süresi 12.5 gün, ortalama harcama miktarı ise 837 Avro’dur. Almanya’nın 2006 yılındaki turizm geliri ise 140 milyar Avro seviyesine ulaşmıştır. Turizm sektörü toplam 2.8 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

 

2011 yılında otel ve motellerden sağlanması hedeflenen toplam ciro 38.9 milyar Avro’dur. Sektörün 2006-2011 yılları arasında yüzde 3.1 büyümesi öngörülmektedir.

 

Baverya, Baden-Württemberg ve Rhine vadisi batıdaki, Berlin, Dresden, Thüringen ve Harz dağları ise doğudaki en turistik bölgeler arasında yer almaktadır. Dünyanın en meşhur bilişim teknolojisi fuarı olan Cebit’e ev sahipliği yapan Hannover ve Frankfurt, düzenlenen fuarların da katkısı ile ticari merkezler olarak konumlandırılmıştır. Ülkeye gelen turistlerin çoğunluğunu Hollandalı, Amerikalı, İngiliz ve İsviçreliler oluşturmaktadır.

 

Otomotiv: Almanya, dünyada ABD ve Japonya’dan sonra en çok otomotiv üreten üçüncü ülke, Avrupa’da ise üretim ve satış rakamları ele alındığında birinci konumundadır. 25 adet otomotiv montaj fabrikası bulunmakta olup, Avrupa’daki kapasitenin üçte birini barındırmaktadır. Almanya 3,600 patent, ve 32 farklı otomotiv kümesi ile yenilik alanında da lider konumdadır. Almanya’nın otomotiv sektöründe küreselleşme stratejisi ile paralel olarak  2007 yılında toplam üretimi 2006 yılına oranla yüzde 7.4 artış sergileyerek 12,129,107 seviyesinde ulaşmıştır. Söz konusu üretimin yüzde 51.1’i Almanya’da, yüzde 48,9’u ise yurtdışında Alman üreticiler tarafından imal edilmektedir. Önde gelen Alman otomotiv markalarının dünya pazarındaki payı 2006 yılına oranla 0.3 artarak yüzde 16,9’a ulaşmıştır. Sadece binek otomobil üretimi ele alındığında Almanya’nın dünya üretimindeki payı yüzde 9.5, ticari araçlarda yüzde 4.2 seviyesindedir. Almanya’nın 2007 yılında otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği toplam satış miktarı ise 2006 yılına oranla 7.2’lik artış sergileyerek 290 milyar Avro seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu artış bir birini izleyen on iki yıldır devam etmektedir. Bahse konu satışların yüzde 63.5’i yurtdışında gerçekleşmiştir. Alman otomotiv sektörüne yapılan brüt yatırım tutarı 2006 yılında 8.8 milyar Avro iken, bu miktar 2007 yılında yüzde 14.4 artarak 10.1 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Otomotiv alanında ar-ge için giderler ise 2007 yılında 18 milyarı geçmiştir.

 

Dünyada “premium” ve dizel araçlara artan ilgi ile bağlantılı olarak Alman otomotiv sektörün ihracatı 2006 yılına oranla 2007 yılında yüzde 11.1 artarak 4,646,589 seviyesine ulaşmıştır. 87 milyar Avro değerindeki 4,2 milyon hususi araç ile dünyadaki birinci otomotiv ihracatçısı olmaya devam etmektedir.2007 yılında toplam satış ise 290 milyar Avro seviyesini geçmiştir.  Otomotiv ihracatı toplam ihracatın yüzde 17’sini oluşturmaktadır. Alman araçları sırasıyla en çok ABD, İngiltere ve İtalya’ya ihraç edilmektedir.

 

Ticari araç imalatı 2006 yılında 2005 yılına oranla yüzde 3 artarak 420,700 adete ulaşmıştır. Otomotiv sektörünün sağladığı istihdamda 2006 yılında cüzi bir azalma yaşanmış olsa da, Almanya’da çalışan ortalama her 7 kişiden 1’i doğrudan ya da dolaylı yollarda bu sektörle bağlantılıdır.2006 yılında Almanya’da 3,47 milyon araç trafiğe çıkmıştır.

 

Havacılık ve Uzay Sanayi: Havacılık ve uzay sanayi Almanya’nın en yenilikçi ve en iyi performans sergileyen sektörleri arasında yer almaktadır.1990’lı yılların ortasından bu yana yıllık yüzde 9 büyüme göstermekte olan bu sektör, 2006 yılında 18.5 milyar Avro ciro sağlamıştır. Sektörde 155 üzerinde firma ve ilgili kurumlar yer almakta olup, 85,000 üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Yıllık gelirin yüzde 15-20’si ar-ge yatırımlarına ayrılmaktadır.

 

Kimya Sanayi:Almanya dünyanın en büyük kimyasal ihracatçısı olmakla beraber, kimya sektöründeki yatırımlar için odak noktası olmuştur. Almanya, kimya sektöründeki ihracat, yatırım, satış ve ar-ge harcamaları çerçevesinde Avrupa’da birinci konumda yer almaktadır. Liderliğini korumak amacı ile gerekli tüm altyapı, araştırma merkezleri ve  vasıflı işgücüne sahiptir. Ülkedeki kimyasal parklar yatırımcıların öz yetkinlik alanlarına konsantre olmalarını ve ilgili ek görevlerin ise yerindeki tedarikçilerden temin edilmesine imkan sağlamaktadır. Almanya 2006 yılında 120 milyar Avro seviyesinde ihracat gerçekleştirerek dört yıl üst üste dünya lideri olmuştur. 2006 yılında gerçekleşen toplam 162 milyar Avro’luk satış Avrupa’daki kimyasal satışlarının yüzde 25’ini kapsamakta olup, dünyada ise Almanya’yı dördüncü konumaa yerleştirmektedir. Alman kimyasal sanayideki toplam satışların yüzde 75’i ihracat olarak gerçekleşmektedir. Kimyasal alandaki üretimin yüzde 26’sı saf kimyasal ve özel kimyasal ürünler, yüzde 20’si polimer, yüzde 20’si ecza ve yüzde 18’si ise petrokimyasal maddelerden oluşmaktadır. Kimya sektörü 2003-2006 yılları arasında yüzde 3.7’lik büyüme sergilemiştir. 2006 yılında  5.7 milyar Avro’luk sermaye yatırımı ve 9 milyar Avro’luk ar-ge yatırımı gerçekleşmiştir.

 

Elektronik Sanayi: Alman elektronik sanayi Avrupadaki yarı iletken maddeler ve görüntü pazarı çerçevesinde lider konumdadır. “Silicon Saxony” bölgesi ise dünyadaki ilk beş yar iletken kümesi arasında yer almaktadır. 1994 yılından bu yana “Silicon Saxony” bölgesine  10 milyar Avro yatırım yapılmıştır. Hızla büyümekte olan bu elektronik sanayi, otomotiv, tıbbi cihazlar, fotovoltaik gibi uygulama sektörlerinden gelen talep artışı ile süreklilik gösteren güvenilir bir yatırım ortamı sergilemektedir. 1994 yıl itibariyle ortalama yüzde 10 büyüme sergileyen elektronik sanayi 2006 yılında 179 milyar Avro seviyesinde ciro sağlamıştır. Avrupa’daki yarı iletken ürünlerin yüzde 50’si Almanya’da üretilmektedir. 2009 yılında Almanya’daki kişi başı mikroelektronik  tüketiminin Japonya’dan sonra ikinci konumda yer almadı beklenmektedir.

kaynak: www.deik.org.tr/uploads/almanya-ulke-bulteni.doc

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.