ÜLÜL AZM PEYGAMBERLER

Ülü’l-azm Peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren Peygamberler demektir.
Kur’an’da ulü’l-azm Peygamberlerin isminin geçtiği bir âyette şöyle buyrulur:

“O, dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nûh’a tavsiye ettiğini, sana vahy ettiğimiz, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.” (Şûrâ, 42/13; Ahzâb, 33/7)
Ulü’l-azm Peygamber isimleri Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ ile Hz Muhammed <sav> efendimizdir.

kaynak: kurul.diyanet.gov.tr/ SoruSor/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f#.VPBpk3ysXDE

0Shares

Bir cevap yazın