Ulu Türkiye’ye ulaşmada dürüst siyasetin önemi

Ulu Türkiye’ye ulaşmada dürüst siyasetin önemi, Türkiye,cumhuriyet tarihinin en büyük krizinden geçmektedir. Bütün akılları şaşırtan,gönülleri karartan bu kriz fırtınasında izler kaybolmuş pusulalar şaşırmış, ölçüler şaşmış,siyaset iyice kirlenmiştir. Siyasiler, ilim asrında ilme gözlerini kapamış, halkın sesine kulak vermez, fakir,  fukarayı,öksüzü, çaresizi, yaşlıyı, el emeğini, göz nurunu , bilimi, kültürü, sanatı korumaz ve esirgemez,halkın sesine kulak vermez, gönül rızasını aramaz, aldatmayı da marifet sayar olmuşlardır.

aykut-edibaliÜlkeyi batma noktasına getiren eski,kirlenmiş,vurgunlara müsait hale gelmiş siyasi sistemin bu hali,siyasilere her türlü maskeyi takarak,vatandaşı kandırma ve aldatma yarışını hızlandırma imkanı sunmuştur.Bu seçim komedisi kazananlara bitmek bilmeyecek bir beş sene daha devleti batırmak pahasına,vurgunlara,vurgun ilave etme fırsatını verebilir. Hilede uzmanlaşmış profesyonellerin, Türkiye’nin sağlayacağı servet,nüfuz itibar ve ranttan yararlanmak için girmeyeceği kılık,istismar etmeyeceği, değer yoktur.

Amacımız milletimizin yeni aldanışlarına fırsat vermemek, siyaseti mihenge vurmak için ölçüler sunmak olmalıdır,diye düşünüyoruz.  Ülkenin servetinin neredeyse yarıdan fazlasını soyduran,bu krize sebep olan şeyin,siyaset olduğunu,akıl,vicdan ve insafı kaybolmamış her vatandaş kabul ediyor. Ülkeyi iflasın eşiğine getiren bu durum karşısında,umutsuz olup acınmak, dövünmek,yerine,hastalığı tedavi için hemen işe koyulalım.Umutla,sağduyu ile bilimle ve derin düşünce ile! Elbette insafı elden bırakmayarak, adaletten zerre kadar sapmayarak,iyiyi kötüden,faydalı olanı,zararlı olandan ayırt ederek,ülkemiz toplumumuz için.. hayırlı, doğru, faydalı, verimli, aydınlık bir yol bulalım.Cehaletten,peşin hükümden,kinden,düşmanlıktan uzak,sadece hayrı murat ederek bir akıl,bilim ve hikmet seferi açalım. Unutmayalım ki, millet olarak beş bin yılı bulan tarihimizde,bu krizlerin devede kulak kalacağı,büyük felaketlerden,musibetlerden geçmişiz.Bunların her birinden Allah’ın izni ve gayretli,himmetli rehberlerin,liderlerin bilgelikleri,istikametleri ve isabetli reyleri sayesinde ve milletin fedakarlığı ve çabaları ile benzer krizlerden çok, daha ağır acımasız olanların üstesinden gelmeyi bilmişizdir.Aklımızda bu umut ışığı yandıkça,doğruyu bulup,hikmeti baş üstü tuttukça,çabalarımızla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, Allah’ın izni ile. Nereden bakarsak bakalım,ne dersek deyelim,bir ülkenin sıkıntılarından, problemlerinden birinci derecede sorumlu olan kurumSİYASET.tir.

Bu yüzden öncelikle siyasetin,siyaseti kuran,yöneten,denetleyen temel kanunlarının,siyasetin ülke meselelerini çözmekteki başarıyı sağlayacak,ülkenin bütün insanlarını hür mutlu,müreffeh ve zengin hale getirmek için,kimler tarafından ne şekilde yönetileceğini belirten hukukunu oluşturarak,Hakkın,ilmin,faziletin hakimiyetini,milletin iradesinin mecliste tecellisini sağlayacak ve halkın korkusuzca,istediği, bildiği temsilcilerini seçmesini ve seçtiklerini de murakabe edebilme imkanı verecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

Bu değişiklikler sağlanmadan yapılacak her seçimin;vatandaşı aldatmaya yarayan boşuna bir oyalama olduğu unutulmamalıdır.”Siyaseti yalandan,dolandan, riyadan kurtarıp,ibadetin kardeşi haline getirecek böyle hayırlı bir çabanın başlatılması zarureti vardır.Onun için diyoruz ki; Hangi gurup,cemaat siyasi organizasyon içerisinde olursak olalım,kalbimiz neye meylediyorsa etsin ,içinde bulunduğumuz buhranı atlatabilmemiz için beraberce yanlışlara ve kötülüklere karşı mücadele edebilme kabiliyetini geliştirebilmeliyiz. Topyekün milli ıstırabımızı dindirme ulvi gayesini taşıyan böyle bir çabada fikirlerinizle ve mesainizi de umut ederek destek bekliyoruz.

kaynak: http://www.milletpartisi.org/With_Flash/Html/siyaset.html

0Shares

Bir cevap yazın