NEFİS NEDİR?

NEFİS NEDİR Gavs-i Hizani:

Şeytan kurt gibidir. Erken kaçar fakat nefis sırtlan gibidir. Letaiflerin başkanıdır. Kaçması mümkün değildir. Ancak ıslah edilip kurtulunur. <minah, sayfa 19>

– Senin okuduğun şeriat gözleri haramdan men ediyor. Benim şeriatım ise kalbi men ediyor. Sen şeriatın lafzını okumuşsun, gelde manayı benden sor.

– Peygamberimiz <sav> Pazartesi günü vefat etmiştir.

– Kılıç kınından çıkmayınca bir şey kesemez.

– Açıktan yapılan zikirler ne olursa olsun nakşi tarikatı aliyesinde bid’attır.

– Dini hükümlerin istikameti, bilindiği üzere yalnız emirleri yapıp, nehiylerden kaçmak  değildir.

Tayy-ı mekan akşam ile yatsı arasından olur.

– Şeytan insana ancak hırsız şeklinde nefsin gölgesinde gelir.

kayank: minah, seyyid sibgatullah-il Arvasi (KSA) menzil yayınları

 

 

 

0Shares

Bir cevap yazın