DÜKANİNZADE AHMED PAŞA

Dükaninzade Ahmed Paşa: 1514 – 1515 tarihleri arasında çok kısa bir süre SADRAZAMLIK YAPMIŞTIR. Köken olarak ise Arnavut’ludur.

Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran Savaşı sonrasından Şah İsmail’i takibe başladı. Tebriz içlerine kadar ilerleyen Yavuz Sultan Selim Han, askerler arasında huzursuzluk baş göstermesi ile Amasya’ya döndü. Kış ayını Amasya’da geçiren Yavuz Sultan Selim Han Şah İsmail üzerine yeniden bir sefer yapmayı planlıyordu. Lakin Yeniçerilerin buna karşı çıkması ve baskıları, 3. Vezir Piri Ahmed Paşa ile Yavuz Sultan Selim Han’ın hocası Halimi Çelebi’nin evlerinin yağmalanması üzerine dönüş kararı aldı.

Yavuz Sultan Selim Han bu olaylardan Dukaninzade Ahmed Paşa’yı sorumlu tutarak önce kendi hançeri ile yaraladı ve Cellatlara teslim etti <4 Mart 1515>

Dukaninzade Ahmed Paşa’nın idamında Dulkadiroğlu beyi Alaüddevle ile olan yazışmaları da etkili oldu.

<Resul AŞKIN>

0Shares

Bir cevap yazın