Çim Ekme ve Çim Biçme Ne Zaman Yapılır?

Çim Ekme ve Çim Biçme Ne Zaman Yapılır?

Çimler yumak gövde oluşturan bir bitki türüdür. Çok yıllık çim bitki türlerinin gelişimi diktir ve uzunlukları 90cm ye kadar uzar. Yapısı yaprakları tüysüz parlak yeşil renkte ve genç sürgünlerde yaprak ayaları katlanmış durumdadır. Başakçık topluluğu yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir başak meydana getirir. 2 gr ağırlık ortalama 1000 tane çim tohumuna tekabül eder. Tek yıllık çim türlerinin tek yıllık ve iki yıllık iki alt varyatesi bulunmaktadır. Tek yıllık çimler çok yıllık çim türlerine göre boyları daha uzun olur. Gövde yapıları dik gelişir ve ortalama uzunlukları 130 cm e kadar da ulaşabilir. Çim biçme Tek yıllık çimin yaprakları da tüysüzdür ancak genç çim sürgünlerinin yaprakları yaprak ayaları katlanmamıştır. Başakçık topluluğu daha uzun boyludur. Tunahun Peyzaj Çim biçme Çim ekme Fiyatları İçin Tıklayınız >>

Çim alanlarının yapımında kullanılan çim türleri

Çim alanları oluşturulurken kullanılan çim türleri 3 farklı grupta toplanırlar. Bunlar buğdaygil, baklagil ve diğer familyalar olarak ayrılırlar. Buğdaygil çim bitkileri de 4 ana gruba ayrılır bunlar; tavusotları, yumaklar ve çimlerdir. Ayrıca buğdaygil çim bitkileri gelişme ve büyüme sıcaklığı istekleri yönünden de iki ana gruba ayrılırlar.

Çimin kullanım alanları

Çim bitkileri yaşamımızın her noktasında çevremizi güzelleştirmek için ayrıca birçok ihtiyacın karşılanması için de kullanılırlar. Kullanım alanları genel olarak oyun sahaları, park ve bahçeler, yeşil alanlar, golf sahaları, futbol sahaları gibi birçok alanda yerörtücü ve alan güzelleştirici olarak kullanılırlar. Ayrıca çimler bozuk bitki örtüsü ve seyrekleşen yeşil alanlar, oyun sahaları, park ve bahçelerde üstten tohumlama yapılarak bozuk olan alanların düzeltilmesi ve sorunların giderilmesi amacı ile de kullanılırlar. Çim alanları oluşturulacağı zaman alana ekilecek tohum miktarını hesaplarken kullanılacak olan tohumların sertifikalı, yeni tarihli, çimlenme yüzdesi %90 ve üstü olan tohumlardan seçilmesi gerekmektedir. Bu niteliklere sahip tohumlardan bir metrekarelik alana 30-40 gramlık tohum kullanılmalıdır. Fakat iri tohumların daha çok olduğu tohum karışımlarında bu kullanım oranı 50 gr a kadar çıkabilir. Çimlenme oranı düşük olan tohumlarda ise bir metrekarelik alana daha fazla tohum atılması gerekmektedir. Genel olarak çim tohumunu fazla kullanmak birim alanda daha fazla çim çıkmasını meydan getirir ancak gereğinden fazla tohum kullanmak bitkiler arasındaki rekabeti arttırır ve birbirlerinin ışık almasını engelleyeceğinden dolayı sağlıklı gelişim gösteremezler. Ayrıca tohum sıklığından dolayı bu bölgede nem oranı artacağı için hastalık etkenlerinin de etkisi ile çimlerde yanmalar oluşur ve çim alanı ortadan kalkar.

Çim alanlarında kullanılacak olan gübre miktarı

Çimler çok sık biçim yapıldığından dolayı gübre ihtiyaçları diğer bitkilerden daha çoktur. Çiminizin bulunduğu alanlarda gübreleme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar çimin çeşidine gübrenin çim alanına atılış şekline ve gübreleme yapılacak zaman göre değişir. Gübreleme yapılacağı zaman bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Azotlu gübreler kullanılırken gübreleme işlemi senenin belirli dönemlerine yayılarak yapılmalıdır. Çim alanlarında azotlu gübre kullanımı vejetatif gelişimi arttırır. Ancak gereğinden fazla kullanıldığında yeşillenme durumunu fazla geliştirdiği için zor iklim şartlarına dayanıklılığını ve mukavemetini düşürür. Çim alanlarında kullanılacak gübre miktarı bir dekara yılda ortalanma 5-10 kg arasında saf azot verilebilir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda azot gübreleme yapılmamalıdır. Sıcak havalarda azotlu gübre kullanımı çim bitkilerinin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca gübreleme işlemi yapıldıktan hemen sonra çim alanının sulanması gerekmektedir. Fosforlu gübreler çim bitkisinin kök gelişimi arttırır. Fosforlu gübrelerin kullanım miktarı bir dekara 5 kg saf fosfor gübresidir. Fosforlu gübrelerin gereğinden fazla yeşil alana verilmemesi gerekmektedir. Gereğinden fazla fosforlu gübre kullandığınızda yabancı otların daha hızlı gelişmesine olanak sağlamış olursunuz. Potasyumlu gübreler çimin yapısını sağlamlaşmasını ve mukavemetinin artmasını sağlar. Potasyumlu gübre kullanarak yapısı sağlamlaşan çimler hastalık ve zararlılara karşı daha fazla dayanıklı olur. Çim alanlarda ekimden sonra gerçekleştirilecek olan kimyasal gübreleme sürgün ve kep büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara karşı dayanıklılık, kardeşlenme ve bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli bitki özelliklerinin gelişmesi içi şarttır.

Çim ekimi için toprak hazırlığı

Çim ekimi yapacağımız zaman toprak hazırlığı çimin sağlıklı gelişimi için önemli bir yer tutmaktadır. Ekilen çim tohumunun sağlıklı bir kök gelişimi oluşturabilmesi için ve suyun toprakta tutunabilmesi adına toprağın 20-40cm derinlikte işleme tabi tutulması gerekmektedir. Toprak hazırlığı yapılırken zayıf kumlu topraklara 5 cm kalınlığında organik madde hayvan gübresi veya kompost ilave edilir. Toprağın 15-20 cm lik üst tabakasıyla iyice karıştırılır. Bu işlem toprağın sus tutma kapasitesini arttırır. Ağır killi topraklara uygulanacak olan işlem ise 5 cm kalınlığında %70 kum ve %30 organik madde bulunduran karışım ilave edilir ve toprağın 15-20 cm lik üst kısmı ile iyice karıştırılır. Bu yapılan işlem toprağın gereğinden fazla sertleşmesinin engellemek adına yapılır. Bu işlemler yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu toprak hazırlığında kullanılan gübrenin yabancı ot tohumlarında temizlenmiş olmasıdır. Hazırlanan toprağın kaba ve ince tesviye düzeltmesi yapıldıktan sonra toprağın silindirleyerek ekime hazır hale getirebiliriz. Çim tohumu ekilecek olan alanın yüzeysel bir şekilde işlendikten sonra tesviye ve düzelteme işlemi yapılmalıdır. Çim alanı oluşturmakta tesviye yani düzeltme işlemi oldukça önem taşımaktadır. Tesviye ve düzeltme işlemi yapılmamış alanlarda küçük çukurlar tepecikler kalacağından dolayı alanın görünümü ve çimin sağlığı açısından sorun teşkil etmektedir. Ayrıca bu tepe ve çukurlar çim ekilecek alan çimlendikten sonra yapılan tüm bakım işlemlerini olumsuz etkileyecektir. Ekimden önce toprağa 15* 15* 15* kompoze gübre veya 20* 20* metrekareye 25 gr atarsanız tohumların çıkış performansı artacaktır.

Çim tohumu nasıl ekilmelidir

Çim ekimine hazırlanmış olan toprak tabakasının üzerine 1 metrekareye 40-50 gr oranında çim ekilebilir. Ekimi elle veya makineler yardımı ile yapabilirisiniz. Homojen bir ekim için çim ekilecek alanın yer kısmına enlemesine diğer yarısına ise boylamasına ekebilirsiniz. Ekilen çim tohumlarının üzeri en fazla 2cm kalınlığında en az 1 yıl yanmış, elenmiş hayvansal gübre veya torf ile kapatılmalıdır. Daha sonrasında toprak yüzeyi silindirler yardımı ile iyice sıkıştırıldıktan sonra hemen sulama yapılmalıdır. Bu işlemleri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu alanda kapak olarak kullanılacak olan torfun bitki besin maddeleri ile takviye edilmiş ve tuzlu olmamasıdır. Sağlıklı bir ekim gerçekleştirebilmek için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çim tohumu için ekim zamanı

Ülkemizde çim tohumu ekim zamanı 2 ana hatta ayrılır. Bunlar kıyı bölgelerimizde ekim zamanı ve iç bölgelerimizde ekim zamanı olarak belirlenmiştir. Kıyı bölgelerimizde tohum ekimim gerçekleştireceğimiz zaman şubat-mayısın ilk yarısı / eylül-kasım ayının ilk yarısı iç bölgelerimizde tohum ekim zamanı mart ayının ilk yarısı – mayıs / eylül-ekim ekilecek çim tohumları için çimlenme sıcaklığı en az 1-5 derecedir. Ancak bu düşük sıcaklılarda çimlenme süreleri çok uzar. Hava sıcaklığı yükseldikçe çim tohumlarının hızı ve gücü artış gösterir. Sağlıklı bir çimlenme elde edebilmek için ortalama hava sıcaklığı 15-20 derecedir. Bu hava sıcaklığı oranlarında çimlenme hızlanır ve fideler toprak üstüne çıkarlar. Ancak hava sıcaklığının daha artması durumunda yani 25-30 derece gibi yüksek hava sıcaklıklarında çimlenme oranı düşer ve fide gelişiminde zayıflama meydana gelir.

Bölgelere göre çim ekim tarihleri

Yurdumuzda bölgelere göre çim ekim tarihleri şu şekildedir. Kuzey bölgesinde nisan, mayıs, eylül ayları çim ekimim için en uygun zamandır. Mart, haziran, temmuz, ağustos aylarında ise ancak uygun hava şartları oluşması durumunda çim ekim işlemi yapılmalıdır. Geriye kalan diğer aylar çim ekimi yapılabilmesi için uygun değildir. Ülkemizin güneyinde kalan bölgelerde ise şubat, mart, nisan, mayıs, eylül, ekim, kasım ayları çim ekimi yapmak için uygun olan aylardır. Haziran, temmuz, ağustos aylarında yalnız hava şartları uygun olması halinde çim ekim işlemi gerçekleştirilebilir. Geriye kalan diğer aylar çim ekimi yapmak için uygun tarihler değildir.

Çim ekim yöntemi

Sağlıklı bir çim ekimi yapabilmek için uygulanması gereken işlemler şu şekildedir. İlk önce tohumların iyice karıştırılması gerekmektedir. Ekim yapılacağı zaman mevcut tohumların yarısını bir yöne diğer yarısını ise öbür yöne doğru yürüyerek serpme yöntemiyle ekin. Tohum ekimi yaptığınız bölgede tekrar geçmemek ve aynı alana tekrar tohum serpmemek için çim ekilecek alana mutlaka parsellere bölün. Çim ekimi gerçekleştirilecek alanın kenar kısımlarına daha fazla tohum atarak çim alanınızın sınırlarını belirginleştirin. Tırmık yardımı ile ekmiş olduğunuz tohumların üzerini 1 cm den az olacak şekilde hafifçe toprakla üzerini kapatın. Bu işlemi gerçekleştirirken tohumları bir araya toplamamak için tırmıklama işleminin hafifçe yapmanız gerekmektedir. Ekilen tohumların üzerini kapatmak için ince elenmiş toprak gerekmektedir. Ekilen tohumların toprakla tam temasını kurabilmek için kuru toprak zeminini rulo ve silindirler yardımı ile iyice sıkıştırın. Yağışların az olduğu kuraklık zamanlarında toprağın hafif yağmurlama tekniği ile sulayarak 5 cm derinliğe ulaşacak şekilde nemli tutun. Çimin sağlıklı gelişim gösterebilmesi için toprağın nemli kalması çok önemlidir. Bundan dolayı sulama yapacağınız zaman mutlaka yağmurlama, sulama tekniğinin kullanarak çim alanınızı sulayın.

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica