VERGİ ZEKAT YERİNE GEÇERMİ?

Vergi, zekat yerine geçer mi?

Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekat ise dini bir yükümlülüktür. Ayrıca zekat ile vergi; mükellefiyet, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı yerler Tevbe Suresinde bildirilmiştir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İnnemâs sadakâtu lil fukarâi vel mesakîni vel âmilîne aleyhâ vel muellefeti kulûbuhum ve fîr rikâbi vel gârimîne ve fî sebîlillâhi vebnis sebîl(vebnis sebîli), farîdaten minallâh(minallâhi), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

TÜRKÇE MEALİ

Muhakkak ki; sadaka, Allah’tan bir farz olarak fakirler ve miskinler (yoksullar) ve memurlar (zekât toplayıcılar) içindir. Ve kalpleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara ve kölelere (harcamaya) ve borçlulara ve Allah yolunda (olanlara) ve yolculara aittir. Ve Allah, bilendir, hüküm sahibidir. <Tevbe, 9/60>

bakımından birbirinden farklıdır.

Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekat yerine geçmez. Zekatın ayrıca verilmesi gerekir

<I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya, 1997, 996; Karadavi, Fıkhu’z-Zekat, Beyrut 1393/1983, II, 1118>

kaynak: kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/Cevap.aspx?ID=37510&q=vergi–zekat-yerine-gecer-mi-#.VQQcN9KsXDE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir