Tüketici ve Göçer Yaşam Tarzı Paleolitik Çağ | |

Tüketici ve Göçer Yaşam Tarzı Paleolitik Çağ

Tüketici ve Göçer Yaşam Tarzı Paleolitik Çağ

Tüketici ve Göçer Yaşam Tarzı Paleolitik Çağ

İnsanın doğada hazır bulduklarını kullandıkları ve tükettiği aşamaya Eski Taş ya da Yontma Taş çağı (paleolotik Çağ) denir. 15-20 kişilik küçük gruplar halinde hareketli bir yaşam süren ilk insanlar bu dönemde:


• Mağaralar, kaya sığınakları, ağaç kovuklarını
sığınma amaçlı kullanılmaktaydı
• Beslenme ihtiyaçlarını ise doğada buldukları
hayvan leşleri, bitkiler, yemişler ve kökler
toplayarak yapıyorlardı
• Çeşitli tuzaklarla hayvanlar avlıyor kıyıcı satır ve
kesici taş aletler ile parçalara ayırıyorlardı.

Homo erectus yaklaşık 1.8 / 1.5 milyon yıl önce, Afrika kıtasından çıkarak, Eski Dünya’nın diğer kıtalarına (Asya ve Avrupa) yayılmışlardır ( bu geçiş yollarından biri de Anadolu’ dur). Bundan sonra Paleolitik Dönem boyunca Homo Neanderthalensis ve Homo sapiens olarak adlandırılan gruplar dünyanın her yanına yayılmışlardır. Güney Doğu Anadolu, Marmara Bölgesi, İstanbul Yakınlarında bulunan 100’ün üzerinde konaklama yeri ve buluntu yerinden bilinmektedir. Mağara yerleşmeleri
Konya il sınırı içerisinde kalan Dursunlu, Niğde ilinde Kaletepe Deresi Antalya ilinde Karain İstanbul ilindeki Yarımburgaz önemli Paleolotik merkezlerdir. Denizli ilinde bulunan Homo sapiens insanına ait kafatası parçası da Paleolotik insanın Anadolu’daki varlığını kanıtlayan bir
başka buluntudur.
Üst Paleolitik Dönem
Paleolotik Çağ’ın son aşaması Üst Paleolitik Dönem de insan doğayla mücadele için yeni teknolojiler geliştirmiştir. Mağaralara ek olarak kendini iklim koşullarından korumak amacı ile çalı çırpıdan ya da
hayvan kemiklerinden çadır türü barınaklar yapılmıştır. Taş, kemik ve boynuzdan ince uzun delici ve kesici aletler zıpkın ve oltalar ve takı yapmaya başlamışlardır. Bu döneme ait önemli merkezlerden biri karain mağarası diğeri ise ( Hatay) Üçağızlı Mağarası’dır ve burada yaşayan insanlar deniz kabuklarından süs eşyası ve takı yapmışlardır.
Homo erectus, Homo Neanderthalensis ve Homo sapiens insanın ortaya çıkış sürecinden itibaren biyolojik ve kültürel evrimini gösteren aşamalar için kullanılan terimlerdir. Homo sapiensakıllı insan” anlamına gelir.

0Shares

admin

Bir cevap yazın