Stalin

Stalin

1922-1953 Stalin 1930’larda, büyük kıtlıkla paralel ilerleyen bir endüstrileşme geçişini uygulamıştı. Gulag işçi kamplarında milyonlarca kişiyi hapse atmış, entelektüel kesim, devlet kurumları ve orduda “büyük temizliğe” gitmişti. Joseph Stalin İkinci Dünya Savaşı’nda Stalin’in oğlu Yakov Alman kuvvetleri tarafından ele geçirildi (ya da teslim oldu).

Almanlar Yakov’u Stalingrad savaşında esir alınan Mareşal Friedrich Paulus’la takas etmeyi önerdi; ancak Stalin bir mareşalle sıradan bir askerin takas edilemeyeceğini söyleyerek teklifi reddetti…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir