Birinci Haçlı Seferi Sebepleri ve Sonuçları

Birinci Haçlı Seferi-TÜRKLERBirinci Haçlı Seferi Sebepleri ve Sonuçları, 1071 Malazgirt zaferinden yaklaşık 10 yıl sonra Türkler Anadolu da Marmara ya kadar ulaştılar. Sonrasında İznik’i  başkent  yaparak Türkiye devletini kurdular.  Anadolu da Türk devletinin  kurulması ve dünyanın en enerjik ve savaşçı milletinin ikinci anayurt olarak küçük aysa olan Anadoluyu yurt edinmeleri  Avrupayı dehşete  düşürdü. Dönemin en büyük Hıristiyan devleti olan Bizans’ın da Türkler’ in eline geçeceğinden kimsenin şüphesi  yoktu.  Avrupalı devletler ne pahasına olursa olsun Türklerin Rumeli den atılmalarına hatta Anadolu ve Akdeniz çevresinden de yok edilip atmasını istiyordu.  Böyle bir hareket sadece Avrupalı bir devlet tarafından değil bütün Avrupalı devletlerin birleşmesiyle başarılabilirdi. Bundan dolayı Papa bu işe öncülük ederek Bizans devleti dahil bütün Hıristiyan devletlerini Türklere karşı birleştirdi. Bu yüzden Türkler’ e Müslümanlığın savunulması da  düşüyordu sadece yurt savunması değil din savunması da Anadolu Türklerinin görevi haline gelmişti.

Birinci Haçlı Seferi Sebepleri ve SonuçlarıBu şekilde oluşan Haçlı seferlerinin bir diğer sebebi ise iktisadi sebeptir. Haçlı seferlerini bu yüzden sadece tek bir sebep altında toplayamayız. XI. Asır da Avrupa çok fakir bir kıta durumundaydı. Hükümdar saray ve kaleleri bile çıplak taş yığınından ibaretti.  Altın ve diğer değerli taşlar ham ve işlenmiş maddeler, Türkler ve diğer doğu devlet ve milletlerinin elinde bulunuyordu. İpek ve baharat yolu gibi diğer dünyanın ticaret yolları tamamen Müslümanların ve Türklerin elinde bulunuyordu. 3 asırdan beri Avrupa da tek bir altın sikke bile kesilememişti. Ayrıca Avrupa da Bizans’ın haricinde 100.000 nüfusu aşan tek bir şehir bile yoktu. İlim ve tekniğe Avrupa da yoktu bunların hepsi Asya kıtasındaydı.  En büyük Avrupa krallıklarının yıllık geliri ufak Türk beyliklerinin gelirinden daha azdı. Avrupalı devletlerden nüfusu 10 milyonu geçeni yoktu çoğununda nüfusu 1 milyonu geçmiyordu. Papanın organizasyonu ile 600.000 kişiden oluşan kuvvet Türkleri  Anadolu dan atıp Kudüs’ü alıp cennete gitmek ümidiyle balkanlara toplamıştı. Bu kalabalık karşısında korkan Bizans kralı İstanbul’a gelmelerini engellemek amacı ile Yalova dan Anadolu topraklarına çıkarttı. Malazgirt zaferinden 25 yıl Türkiye devletinin kurulmasından 22 yıl sonraya tekabül ediyordu. Haçlı ordusu Türkiye devletinin başkenti olan İznik’i almak için bu şehre doğru ilerlediler. 1096 eylül ayında devletin ikinci hükümdarı olan I. Sultan Kılıç Arslan tarafından İznik yakınlarında yolları kesildi. Tamamen kılıçtan geçirilen bu askerlerin kurtulanları esir edildi.

Fakat bunlar öncü birliklerdi. Bunların arkasından bütün Avrupa nın  eli silah tutan şövalye, kont ve dukalardan oluşan gerçek bir ordu geliyordu. Birinci haçlı seferinin ikinci dalgası olan bu ordu 600.000 kişiden oluşuyordu. Bunların hepsi asker değil her zümreden insan vardı çoğu çapulcuydu. Bizans imparatoru bu kalabalıktan ürkmüştü Haçlı ordusunun komutanlarıyla acele bir anlaşma gerçekleştirdi.  Yapılan anlaşmaya göre Haçlılar Anadolu da aldıkları toprakları Bizans’a verecek Anadolu dışında yaptıkları fetihler onların olacaktı.

1097 Mayıs ayında Haçlı ordusu İznik’i kuşatmaya başladı 600.000 kişiye karşı Sultanın onda bir oranındaki birlikler muharebelerde üstünlük sağlayamadı ve İznik’i kurtaramadılar. Başkent bizzat Bizans İmparatoru Aleksios’a teslim edildi, Başkent acele bir şekilde Konya ya sevk edildi. Düşmanın büyük sayı üstünlüğü karşısında meydan savaşından bir sonuç alamayacağını anlatan Sultan Kılıç Arslan gerilla savaşına karar verdi ve ordusunu Eskişehir’e çekti.

30 Haziran da Eskişehir de Türkler Haçlılarla karşı karşıya geldi 600.000 kişilik dev bir orduyu karşısında gören en cesur Türk komutan bile dehşete kapıldı. Bunun üzerine Sultan Kılıç Arslan komutanlarına şöyle seslendi:  Gördüğünüz gibi göz alabildiğine dağlar, tepeler, ovalar, vadiler, düşman sürüleriyle dolmuş. Fakat ordumuzu, bu sürünün elinden kurtaracağız. Sözlerimi iyi dinler ve bana inanırsanız, yurdumuzu  da kurtarırız. Bu suretle çok kanlı geçen Eskişehir savaşı başladı düşmana çok fazla kayıp verdirilmesine rağmen düşman yok edilemedi ve geri çekilindi. Bundan sonrasında iki taraf arasında savaş Anadolu yaylalarında amansız bir gerilla savaşına dönüştü.  Yaz sıcağı altında Türkler yakaladıkları yerde baskın yapıp kısa vuruşmalar ile imha yoluna gidiyorlardı. Çok fazla yıpranmış olan Haçlı ordusu Türkler karşısında 300.000 zayiat vererek güneye çekilmeye başladı.

Türkler bir yandan birleşmiş Avrupa güçlerini, diğer yandan Bizans ordularına karşı genç devletlerini savunuyorlardı.  Anadolu’daki  Türk ordusunun 150.000 kişiyi geçmediği hatırlanırsa, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan Türk devletinin bir ölüm kalım ve var oluş mücadelesi yaptığı anlaşılır. Anadolu kıyılarını kaybetmekle beraber Türkler bu savaştan zaferle çıktılar ve Türk devletini korumayı başardılar ve varlığını daimi kıldılar. Antakya yı kuşatmak için Anadolu topraklarını terk eden Haçlı kuvvetleri artık sadece 100.000 kişiden oluşmaktaydı. Türk ordusu Anadolu yaylalarında yarım milyon dan fazla Haçlıyı yok ederek tarihin en kritik sayfalarından birini zaferle kapamıştı.

Fatih ÇİÇEK

0Shares

Bir cevap yazın