Anne Babaya İyi Davranmak

Anne Babaya İyi DavranmakAnne Babaya İyi Davranmak, Bize bütün zorluklara karşı bıkmadan usanmadan bakan, emek veren, her anımızda yanımızda olan Anne ve Babamızı yaşlılıklarında yalnız bırakmayalım. Onları ne kadar çok seversek sevgimizi hissetirir isek Allah inşallah bizden memnun olacaktır. Anne Babanı ihmal etme… İsrâ sûresi 23. ayette Allah’a kullukla ana babaya iyilik yan yana zikredilerek anababaya iyi davranmanın önemine vurgu yapılmıştır. Hadislerde de Allah’a kulluk ile ana babaya iyilik birlikte anılmaktadır. Hz. Peygamber ana babaya âsi olmayı büyük günahlardan biri olarak zikretmektedir (Buhâri, “Edeb”, 6). Ayet ve hadislerde Allah’a itaatle ana babaya iyilik görevlerinin yan yana zikredilmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir:

a) İnsanın maddî ve manevî geliş- mesi için en değerli katkı, Allah’ın nimetlerinden sonra ana babanın fedakârlıklarıdır.

b) Çocuğun varlık alanına çıkmasının asıl ve gerçek sebebi Allah, zâhirî ve hukukî sebebi ise ana babadır.

c) Allah nimetlerini karşılıksız verdiği gibi ana baba da çocukları- nın ihtiyaçlarını karşılık beklemeden yerine getirirler.

d) Allah, kuluna günahkâr olsa bile nimet verdiği gibi ana baba da âsi bile olsa evlatlarına destek olur.

e) Allah, kullarının iyiliklerinden memnun olup karşılığını fazlasıyla verdiği gibi ana baba da çocukları- nın imkânlarını daha çok geliş- tirmelerine yardım eder, bundan mutlu olurlar.

0Shares

Bir cevap yazın