Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Türk Tarihi

Türk Destanları

Türk Destanları Geçmişteki büyük olayların, savaşlarının, kahramanlıkların şiirleşmiş şekli olan millî destâna mâlik bulunmak millet için bir tâlihtir. Her millet bu tâlihe erişememiştir. Geçmiş zamanı, tüller arkasından görülen belirsiz görüntüler gibi gösterip bizi büyük karanlıktan kurtaran, bir soyun geleceği hakkındaki…

TÜRK TARİHİ

TÜRK TARİHİ Bütün medeni milletler kendi tarihleri hakkında son ve kesin kararı vermişlerdir. Yani, tarihlerinin nereden başladığını, hangi çağlara bölündüğünü, kimlerin kendi tarihlerine mal edilmiş olduğunu bilirler ve tarihlerini dolduran insanların adlarının hangi imlâ ile yazılacağı hususunda değişmez kanatlara maliktirler….

Kızıl Elma Nedir?

Kızıl Elma Nedir? Bir elmayı bir ananın soyması, kabuğunu yastığının altına koyması, al yeşil rüyalar içinde uyuması, bir oğlan doğması, bismillah ya gazi ya şehit, ana sütüne doyması, elma dişlemesi, çocuğun dişlediği al elmaların tadını babaların duyması, oğlanın tez günde…

Malazgirt, Anadolu’yu Türkleştirdi

26 Ağustos 1071 Malazgirt Anadolu’nun ve Rumeli’nin kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin mahiyetini, özünü kavrayamayan,“Türk”ü kavrayamaz… “Türk” Anadolu’yu ve Rumeli’yi Malazgirt Zaferi’yle vatan edinmiştir. Anadolu Türk yurdu olduktan sonra, Avrupa Türk’ü tanımış ve Selçuklu sahasına, sonra Osmanlı sahasına “Türk”demiştir. (Türk, kendisine…

Osmanlı armasındaki sembolün sırrı

Osmanlı arması, üzerinde 30 ayrı sembol taşıyor. İşte 1876-1909 yılları arasında yapılan armadaki sembollerin anlamları: 1- Tuğranın etrafındaki bu güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. Abdülhamit`in tuğrası. 3- Sorguçlu Kavuk: Osman Gazi`yi ve tahtı temsil eder. 4- Yeşil Hilafet Sancağı 5- Süngülü Tüfek:…

Pakistan Bayrağı

Pakistan Bayrağı Pakistan ulusal bayrağı, Syed Amir-ud-Din Kedwaii tarafından 1906 yılında Hindistan Müslümanları için dizayn edilmiştir.Pakistan tarafından geliştirilerek 11 Ağustos 1947’de ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. Pakistan bayrağında yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal “ilerlemeyi” beş köşeli yıldız…

Peygamberimizi Rüyasında Gören Türk

Peygamberimizi Rüyasında Gören Türk Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi Aksungur NureddinMahmud Zengi yada Nureddin Mahmud (d. Şubat 1118, Musul – ö. 15 Mayıs1174, Şam),Büyük Selçuklular’ın Halep Atabeyi. Zengi hanedanının bir üyesiolan Nureddin 1118 yılında dünyaya geldi. 1146 ılında babası İmadeddin Zengi’nin…

Geçmiş geleceğin aynasıdır

Geçmiş geleceğin aynasıdır Geçmiş geleceğin aynasıdır, Tarihsel sürekliliği, kültürü ve kimliği olan hiçbir millet dününden ve dileklerinden tecrit edilemez, edilemeyecektir. Türk milleti 940 küsür yıldır son yurdunda yaşamakta, bu topraklarda soluk alıp-vermektedir. Nice talihsizliklere, nice acılara, nice tahammülsüzlüklere ve nice…

Sultan Alparslan

Sultan Alparslan “Tarih içinde uygarlıklar, kendileri için güvenli ve huzurlu olacak toprakları yurt edinmek için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Bunun için beşeriyetin mazisi çok kanlı savaşlara, izleri ve etkileri hala süren çok yönlü mücadelelere şahit olmuştur. Doğaldır ki,  mesele…

Yeni Camii

Eminönü Yeni Cami Bugün Eminönü denilen yerde bulunan Yeni Cami’nin temeli 1597 yılında atıldı. Sultan III. Mehmed’in tahta geçişiyle Valide sultan namı ile bütün nüfuz ve hükmü eline alan ve hatta siyasî işlere bile karışmaya başlayan Safiye Sultan, hayrat ve…

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI Her sosyal yapı, kadın ve erkek dediğimiz iki cinsin birbirini tamamlamasıyla var olmuş bir bütündür. Tek başlarına düşünülemeyen bu bireyler, birlikte yaratıcı bir güç kazanırlar. Erkek, kadınla beraberken daha bahadır, daha erdemli ve daha bilge olmak zorunluluğunu…

DİNDE TÜRKÇÜLÜK, NİHAL ATSIZ

İslamda Türkçülük Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir. Bir millet, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, doğaldır ki, dinin gerçek niteliğini öğrenemez. Hatiplerin vaizlerin ne söylediklerini anlamadığından ibadetlerden de hiç ir zevk alamaz. İmam-ı Azam hazretleri, hatta, namazdaki surelerin…

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudiden ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seciyesizliğin örneği olmuştur. Dilimizdeki “Yahudi gibi”, “çıfıtlık etme”, “çıfıt…

2. Abdulhamid Han

ABDULHAMİD HAN Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti…

İmam-ı Buhari Kimdir?

İmam-ı Buhari Kimdir İmam-ı Buhari Hazretleri, Hadis Alanında En Güvenilir Kaynaklardan Birini Yazmıştır. Ebedi İstiratgahı Özbekistan’da Semarkand Hartenk’tedir… En Önemli Eseri “el-Câmiu’s-Sahîh/Sahîhu’l-Buhârî”dir…  İmam Buharî rh.a. hazretleri, en güvenilir hadis kitabı olan “el-Câmiu’s-Sahîh” isimli eserin müellifi büyük muhaddistir. 194/810’da Buhara’da doğdu….

Tarih Şuuru, Milletin Hafızasıdır

Tarih Şuuru “Tarih Şuuru”, milletlerin hâfızasıdır. Hâfıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle ihtiyarlarında bulunmazsa, milletlerin de henüz çocuk sayılabilecek kadar genç yani “kurulmamış” olanlarıyla ihtiyarlarında yani inkıraza mahkûm olacak kadar çürüyenlerinde bulunmaz. Millet haline gelmemiş olan insan topluluğu fertlerin…

Türklerin Bitmeyen Yolculuğu

Türklerin Tarihi 840 yılında Baykal Gölü’nün güneyinden, Doğu Sibirya eteklerinden ayrıldıktan sadece 234 yıl sonra Üsküdar’da, Boğaziçi’nde idik. Sürekli batıya giderek, arkamızdaki köprüleri yıkarak, İslâm kılıcını elimize alarak, devlet kurmak azmiyle Anadolu’ya gelmiştik. > Biz, Avrupa ile doğumuzda uzanan Türk,…

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ 1- Bugünün Gençlerine Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığına yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin, ne de et; Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Iztırap çek, inleme… Ses çıkarmadan aşın. Bir…

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz Binicilik, atıcılık, yüzücülük gibi sporlar gündeme gelse ve basın yayın organları biraz üzerinde dursa hemen bizler, kaleme ve kelama sarılır, ayetlerden ve hadislerden deliller getirerek bu sporların Kur’an Sünnet tarafında teşvik edildiğini ve Sevgili Peygamberimizin fiilen…

2. Abdulhamid, Japonya İle Neden Yakın Olmak İstedi?

Dünyada olup bitenleri çok yakından  takip eden Sultan II. Abdulhamid Japonya’nın güçlendiğini görüyordu. Rusya ve Avrupa’nın sonu gelmez düşmanca tavırlarına karşı Japonya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyordu. Bunun için Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisini Japonya’ya göndermenin uygun olacağını düşünüyordu. Sultan’ın düşüncesini…

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ

DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ Cihanın sayılı birliklerinden Türk ordusu, Osmanlı Devletinin elinde bambaşka bir süper güç oldu. Üst üste gelen zaferlerin en büyük sebebi devletin daimî ordu oluşturmasıdır. Avrupa, düzenli orduya 17. asırda geçebilmişti. Fetihlerin sebeplerinden biri, kuruluşundan itibaren Osmanlı devletinin…

OSMANLI PADİŞAHLARI’NIN TUĞRASI

Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde,…

Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs Tarihi 1571    yılında,   Venedikliler’den alınan ve  307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında,   hükümranlık   hakkı Osmanlı   İmparatorluğunda  kalmak   kaydıyla, İngiltere’ye devredilmiştir.  Birinci  Dünya  Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere’nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu…

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU (13 Ekim 1923)

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Uzun zaman İmparatorluk merkezi olan İstanbul şehri son zamanlarda eski önemini kaybetmiş, değil yeni kurulacak Türkiye Devleti, hattâ parçalanmış Osmanlı Devleti için uygun bir merkez sayılmamaya başlamıştı. Şimdi her şeyden önce millî tarihimizde büyük…

Osmanlı Şeceresi

Osmanlı Devleti’nin Şeceresi Rivayete göre Kaya Alp, Gündüz Alp, “Süleyman Şah” ile başlayarak devam etmiştir. İşte Osmanlı Devleti’nin Sıralı Şeceresi    

Fuad Köprülü Biyografisi

Fuad Köprülü Hayatı 20 yüzyılın en büyük Türk tarihçisi Mehmed Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da babasının Küçük Ayasofya’daki konağında doğdu. Bugün doğumunun 120. yıldönümüdür. Bir Türk genci için Köprülü, olsa olsa bir Osmanlı sadrâzamının adıdır. Eğitim ve kültürde ciddi…

1915 Tehciri

1915 Tehciri Fransa Senatosu Anayasa Komisyonu, Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmaları tasarısını reddetti. Böyle bir yasanın, anayasaya aykırı olduğu için, değil kabulü, gündeme bile alınmaması kararını verdi. Anayasaya bir kaç maddeden aykırılığı belirtildi. Böyle bir konunun yargılanmasının zorluğu vurgulandı. Bu…

ENDONEZYA’LI TÜRKLER

ENDONEZYA’LI TÜRKLER 16. asrın ikinci yarısında Endonezya’nın bir kısmının Osmanlı cihan devletinin parçası olduğu malûmdur. Bu konuda, Portekiz kaynakları henüz ne Türk, ne yabancı tarihçilerce taranmadığı için, bilgilerimiz yetersizdir. Dîvân-ı Hümâyûn (Osmanlı imparatorluk hükûmeti) kararlarını içeren Mühimme Defterleri’ndeki arşiv malzemesini…

OSMANLI KORSANLARI, AKINCIYDI

OSMANLI KORSANLARI Klasik Osmanlı düzeninde atlı komando sınıfına “akıncı” ve bahriyede deniz akıncı sınıfına “korsan” denir. Akıncı’nın karada yaptığını korsan, denizde ifa eder. Osmanlı hasmı devletlerin ulaştırma yollarını kesmek, ekonomik güçlerini sarsmak, ticaretini engellemek, baskın yoluyla tahrîb etmek… Klasik Osmanlı…

Yunus Emre’nin Hayat Hikayesi

Yunus Emre’nin çağı zaman dilimi olarak, Anadolu Selçuklularının sonu ile Osman Gazi devirlerini içine almaktadır. Bu devir Anadolu’sunda istilâlar, isyanlar ve yerleşme sıkıntıları ile çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzlukların boy gösterdiği bir manzara hâkimdir. Haçlı seferleri, Moğol akınları, Babai…

Pin It on Pinterest