Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Türk Tarihi

Babur Şah’ın Sözleri

Hindistan’da Türk İslâm devleti olan Gürgâniyye Devleti’nin kurucusu, edîb, âlim ve tasavvuf ehli, Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Zahîrüddîn Muhammed Bâbür’dür. 14 Şubat 1483 târihinde Özbekistan’ın Fergâna şehrinde dünyaya geldi. 26 Aralık 1530 târihinde Agra’da vefât etti. Kabri, Kabil’dedir. Babası,…

Türkün Vasıfları

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır. Türkler harpçi bir millettir. Türk ençok devlet kuran bir Millettir. Türk töresine bağlıdır. Türkler puta tapmazlar.

Bilge Kağan’ın Sözleri

Bilge Kağan’ın Sözleri, Büyük Türk Başbuğu Bilge Kağan’ın Sözleri. Bilge Kağan Yazıtı. Bilge Kağan Yazıtı, en büyük hacimli yazıtımız. “Bozkurt oğulları hanedanı” dediğimiz, “Açina/Asena oğulları” gibi çeşitli söyleyişlerle isimlendirdiğimiz bir aile 200 yıl devam ediyor, ondan sonra başka bir Türk boyundan, Uygur…

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sözleri

• Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır. • Türkiye Türklerindir. • Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, başına geçireceği insanların kanlarındaki ve vicdanlarındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an uzak olmasın. • Dünya üzerinde Türk’ten daha…

Şeyh Edebalı’nın Sözleri

Rivayete göre Kayıların Piri Seyh Edebalı’nın Osman bey’e söylediği sözleri… İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN Ey Oğul!.. Beysin, bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Güceniklik bize; gönül alma sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. Acizlik, yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlikler,…

Pir Hoca Nasreddin Fıkrası

Nasreddin Hoca Fıkraları O ZAMAN BAŞKA Hoca’nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş: -Hoca efendi demiş,size bir şey danışacağım. -Buyrun sorun. Demiş Hoca, adam sözünü sürdürmüş: -Geçen gün , komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnını…

Avrupalıların Türkler ile ilgili sözleri

Avrupalılar Genel olarak Türkleri Hiç sevmedi. Çünkü Türklerden hep korktu. Attila ile başlayan serüven, Osmanlı Türkleri ile devam etti. Halen Türklerden korkuyorlar. İşte batı toplumunun Türkler ile ilgili söylediği en önemli sözlerden birisi; Türkler, “Üç’ü bir araya gelince devlet kurar“

Sultan Alparslan’ın Askeri Sözleri

Alp Arslan, 26 Ağustos 1071 Cuma günü, bütün kumandan ve askerleriyle birlikte Cuma namazı kıldı ve onlara son olarak şu hitabede bulundu: “Ey askerlerim ve kumandanlarım! Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben, Müslümanların camilerde…

MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

Türklerin İslamiyet’i kabulleri, İslam dini ve İslam devletleri için büyük bir kuvvet kaynağı teşkil edip İslamiyet’e yeni ufuklar açtığı gibi; İslamiyet de Türk kavmi için yeni ve bambaşka ufukların açılmasına sebep olmuştur. Türkler, kendilerinden de pek çok şeyler kattıkları İslam…

Anadolu Türklerinin Ana Vatanı

Türk kavminin anavatanı Orta Asya’dır. Anavatan toprakları Hazar denizinden Kingan dağlarına, kuzeyde Sibir ovalarından, güneyde Pamir yaylasına, Karanlık dağlar, Altın dağları ve Çin’in kuzey eyaletlerine kadar uzanır. Bu geniş sahada Türklüğün en eski ve kalabalık olarak kaynaştığı yer Hazar denizi…

Çi Çi Yabgu’nun Sözleri

Çi Çi Yabgu’nun kardeşi Hohan Yeh Çinliler ile Vatanı bölüşmeye yani Çin egemenliğine devleti sokmak isteyince VATANA SEVER Çİ Çİ;  Şu sözleri söylemiştir.   “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Türkler kuvveti takdir ederler, tabi olmayı hakir görürler. Savaşçı süvari hayatımız…

Sıralı Osmanlı Padişahları İsimleri

Sıralı Osmanlı Padişahları; Osmalı Padişahları ve Çocuklarının Listesi… Aşağıdaki listede Kaya Alp, Gündüz Alp ve Ertuğrul Gazi’nin yani Kayı Boyundan Başlayan Osmanlı Padişahlarının Listesi ve isimleri yer almaktadır. Osman Gazi ile başlayan ve Mehmet Vahdeddin ile sona eren Şanlı Osmanlı…

Yesevî’den Önce ve Sonra Kur’ân’ın Türkçeye Tercümesi

Yesevî’den Önce ve Sonra Kur’ân’ın Türkçeye Tercümesi, Kur’ân’ın Türkçeye yapılan tercümelerinin başlangıcı Sâmânîler devrine kadar götürülür. 961-976 tarihleri arasında hüküm sürmüş olan Sâmânî hükümdarı Mansûr b. Nûh’un emriyle, Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinin Belh, Buhara, Fergana, Şâş gibi şehirlere mensup âlimlerinden oluşan…

Milliyetçi Ülkücü Hareketi Anlamak

Türk milletinin uzun bir tarihi, derin bir kültürü, devasa bir adı vardır. Bu emaneti geleceğe taşımak ve payidar olmasına katkı vermek bizler için milli görevdir. Türk milleti ilelebet var olacak tarihi ve kültürel bir değerin adıdır. Büyük milletimiz dünyanın en…

1919’lu yıllarda ne oldu

1919’lu yıllarda, horlanmaya, hakir görülmeye, işgale ve mütecaviz niyetlere tahammülü olmayan yüksek erdemin dağınıklıktan kurtarılması ve teşkilatlandırılması lazımdı. Milli ve manevi değerlerle bina edilen, tam bağımsızlıktan başka seçenek tanımayan ortak çatı ve ortak fikriyat etrafında aziz millet fertlerinin buluşturulması gerekiyordu….

23 Nisan’ın Anlamı Nedir?

Milletimiz kendi geleceğine bizatihi kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş, temsilcileri eliyle tüm dünyaya duyurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle ifade edecek olursak; Büyük Millet Meclisi, bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı müdafaa etmek üzere toplanmıştır. Çorak, bakımsız…

Türk Tarihi

Merhum Alparslan Türkeş

Merhum Türkeş Bey ömrünü ülkülerine adayan, varlığını milletinin bekasına ve devamlılığına hasreden örnek bir dava insanıdır. Hepimiz biliyor ve şehadet ediyoruz ki, fani hayatı mücadeleler içinde geçmiştir. Lefkoşe’de başlayıp Ankara’da sonlanan 80 yıllık yaşamında zorluklardan asla yılmamıştır. Derecesi, seviyesi ve…

Türk Tarihi

18 Mart Çanakkale’de Türk Dünyayı Dize Getirdi

Milli şuur ve heyecan kahramanlıkla birleşmiş ve Çanakkale’yi geçilmez, Türk milletini yenilmez yapmıştır. Şurası açıktır ki, Çanakkale; namus ve şeref savunmasının adıdır. Çanakkale; bağımsızlık ve var olma iradesinin tartışma götürmez adımıdır. Türk milleti topyekûn ayağa kalkmış, iffetine, istiklaline, istikbaline ve…

Türk Tarihi

Ey Türk, titre ve kendine dön

“Ey Türk, titre ve kendine dön” nasihatini irfanımızın ve iddialarımızın ana fikri yaptık. Dünümüzle çelişmedik, dilimizle ters düşmedik, kültürümüzle zıtlaşmadık, ecdadımızın yüzünü kara çıkarmadık. Türk milletine inandık, Türkiye’ye güvendik. Kökü olmayan, kimliği erimiş, kişiliği kalmamış toplum ya da milletlerin tarihi maceraları…

Türk Tarihi

Gazali’ye Göre Akıl Nedir?

İmam-ı Gazali’ye göre Akıl Nedir; “Doğuştan mevcut olan akıl öyle bir noktaya varır ki, bütün hadise ve varlıkların neticesini sezer, aşağı zevklere götüren arzulara hakim olur. İşte bu gücü elde eden kimseye gerçek manada akıllı denir.” Farabi, Erdemli Şehir isimli…

Büyük Türk Metehan’ın Sözleri

Bin yıl önce yurt tuttuğumuz bu topraklar bizimle, bize emanet şekilde muhakkak yaşayacak ve yaşatılacaktır. Hiçbir hain buna engel olamayacaktır. Hiçbir alçak emel, hiçbir küresel komplo, hiçbir cani kumpas Türkiye’nin teslimini, diz çöküşünü göremeyecektir. Çünkü bu millet bağımsızlığını koruma, kararan…

Türkmenistan Tarihi Hakkında Bilgi

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden biri Olan Türkmenistan 1991 Yılında SSCB’den ayrılarak bağımsız olmuştur. 7 Bağımsız Türk Devletinden Biridir. Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Türkmenistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan,…

Milliyetçilik

Milliyetçilik, Türk milletini, yüzyıllardır kader birliği etmiş, aynı inançla yoğrulmuş, aynı gayeye yönelmiş, bundan böyle de birlikte varolma iradesini serdetmiş insanlarımızın müşterek birliği olarak idrak ediyoruz. Milliyetçiliği; odak noktasında inançlarımız olmak üzere, bulunduğumuz coğrafyada yüzyıllardır birlikte yaşadığımız insanlarımızın tamamını kucaklayan,…

Azerbaijan Tarix

1. Qədim Azərbaycan Alimlər Azərbaycanın Qafqaz dağlarının ətəklərindən tutmuş Xəzər sahilləri boyunca İran yaylasına qədər uzanan və Azərbaycan türkləri ilə məskunlaşmış bir əraziyə daxil olduğunu hesab edirlər. Azərbaycan paleolit dövründən başlayaraq ilk insan məskənlərindən biri olmuşdur. Əsasən əkinçilik və heyvandarlıqla…

Cezzar Ahmet Paşa, Napolyon’u Yendi.

Cezzar Ahmet Paşa, Aslen Bosna’lıdır. Gençliğinde İstanbul’a giderek Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde bulundu. 1756’da onunla birlikteMısır’a gitti. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır’dan ayrıldıktan sonra Mısır’da kaldı ve 1758’de Kahire seyhulbeledi Bulutkapan Ali Bey’in adamlarında Buhayre kaşifi Abdullah Bey’in hizmetine girdi. Cidde yöresinde isyan…

Mehmet Akif Diyorduki

Ülkemiz dümensiz bir gemi gibi gitmektedir. Büyük bir tek seslilik çığlığı atılmakta. Türk Milleti harap ve bitap düşmüş, “çoğu icralık, kredi kartı mağduru, borç batağında… insanımız çaresiz. Bırakın İnsanlar “Vatan-Bayrak-Devlet-Manevi Değerlere” saldırmadan istediğini söylesin. Neden Tek Tip??? Ve İşte Şimdi…

Esenboğa Ne Demektir?

Esenboğa Ne Demektir? ‘‘Esenboğa’’ sözüyle esen, uçan, kaçan yahut gürleyen bir boğa kastedilmemektedir. Kelimenin başındaki ‘‘esen’’ sözünün esmekle bir alákası yoktur, aslı ‘‘esen’’ değil ‘‘isen’’dir, ‘‘mutlu’’ gibisinden bir kavramdır, bugün ‘‘esen’’ hálini almış ve ‘‘esenlikle git’’, ‘‘esen kal’’şeklinde kullanılır olmuştur….

Seddülbahir’de Yakılan Türkler

Seddülbahir Türkler, 11 Mayıs gecesi, saat iki sularında bizimkiler Seddülbahir’de bir yarma harekatına giriştiler. Bu sırada müttefik orduları Başkomutan Jean Hamilton, Mehmetçik Burnu’nun açıklarında demirlenmiş Queen Elizabeth zırhlısında daha sonraki günler için planlar yapıyordu. Birden gök gürültülerini andıran uğultular kopunca Hamilton,…

İslam’da Kardeş Katli

İslam’da Kardeş Katli “Kardeş katli” sadece Osmanlılara ait değildi. Doğu ve Batı’da birçok Müslüman ve Hıristiyan hanedanlarında mevcuttu. Türklerde “kut” geleneği olduğundan, bu uygulama Fatih dönemine kadar görülmemiştir. Günümüzde bu durumu yadırgayan pek çok kişi, o günün şartlarında bulunsalardı, devletin…

Avarlar Hakkında Bilgi

Avarlar Hakkında Bilgi VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynamışlardır. Juan Juan devletinin Bumin ve İstemi Kağan tarafından 552 yılında ortadan kaldırılmasından sonra Gök Türk İdaresi altında kalmak istemeyen Avarlar, yaşadıkları bölgeden ayrılarak Aral gölü ile…

Pin It on Pinterest