Category: Türk Tarihi

0

Doğu Türkistan Önderlerinden, İsa Yusuf Alptekin

Doğu Türkistan Önderlerinden, İsa Yusuf Alptekin, Alptekin Türk Dünyasına çok büyük hizmetlerde bulunmuş önder şahsiyetlerinden birisidir. O Doğu Türkistan’ın özgürlük mücadelesi yolunda ömrünü harcamış bir insandır. “Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk...

Birinci İnönü Savaşı Hangi Tarihte Yapılmıştır? 0

Birinci İnönü Savaşı Hangi Tarihte Yapılmıştır?

Birinci İnönü Savaşı Hangi Tarihte Yapılmıştır? Yoksul ve zayıf Türk ordusunun, isyan ile savaş arasında ezileceğini sananlar yada ümit edenler az değildi. Türk ordusu Yunanlıları püskürtür.  Birinci İnönü Savaşı 6-11 Ocak 1921 tarihlerinde yapılmıştır....

2

Nizamülmülk’ün Siyasetname’deki Sözleri

Nizamülmülk’ün Siyasetname’deki Sözleri, “Ateş sazlığa düşünce kuruyuda yaşıda tamamıyla yakar” , “Bilginin Malının Müşterisi Olun” “Melik inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta kalamaz”    

0

peçenekler

peçenekler, Avrupa’da bir Türk boyu olan peçenekler fazla uzun bir dönem tarih sahnesinde kalamadılar. Ama her Türk kavmi gibi HARPÇİ bir boy idi. Roma’lılara paralı asker bile verdiler bir ara. Bir göç dalgası ile...

6

Hun Başbuğu Attila’nın En Güzel Sözleri

Büyük Türk, Avrupa Hun Devletinin Başbuğ’u Attila, Türk Milletini ve diğer kavimleri bir araya toplayarak büyük bir devlet kurdu. Öyle ki Fatih Sultan Mehmed Han’ın torununun Bizans’ı nasıl ortadan kaldırdığı gibi; O’da Roma’yı darmaduman...

0

İlhanlı Türk Devletinin Mirası Çifte Minare

İlhanlı Türk Devletinin Mirası Çifte Minare, 1271 – 1272 yıllarında  İlhanlı veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yapılmıştır. Bu çifte minare Sivas ilinin simgesi olarak ta bilinir. Türklerin Anadolu’ya bıraktığı mirasların sadece bir tanesidir.

0

Osmanlı Devletinin Manevi Kurucusu, Şeyh Edebalı

Osmanlı Devletinin Manevi Kurucusu, Şeyh Edebalı, Devleti-i Ali Osman’ın manevi kurucusu ve gölge Sultan’ı olarak bilinen Edebalı Hazretleri 1206 yılında Merv’de dünyaya geldi.  Selçuklu Türk Devleti Şeyhül İslam’ı olan Sadrettin KONEVİ ve Mevlana ile...

1

türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir?

Türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir? Türk tarihi şanlı bir maziye dayanmaktadır. Bilinen tarihte anlatıldığına göre Türkler içinden her zaman büyük önderler çıkarmış ve hükmeden ve yöneten olmuşlardır. Elbette tarihte bilinen büyük hükümdarları yazarken bulunduğu...

0

Büyük Türk Ömer Hayyam’ın Şiirleri

Büyük Türk Ömer Hayyam’ın Şiirleri, Ömer Hayyam’a atıfta bulunularak yazılan İnanç ve İbadetlere – İslama ters düşen rubailer kesinlikle ÖMER HAYYAM‘ın değildir. Ötüken yayınlarından çıkan Ömer Hayyam Rubaileri – Ahmet KIRCA tarafından incelenmiş ve...

0

2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir

2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir, Sultan 2. Mahmud Han, Osmanlı Devletinin düştüğü bu duruma çok kafa yormuş, devletini hak ettiği yerlere getirmek için çok çalışmıştır. Bilindiği gibi Sultan 2. Mahmud Verem’den vefat etmiştir. Osmanlı...

0

Osmanlı Tarihi, Kısa ve Özet

Osmanlı Tarihinde meydana gelmiş olayların kısa bir özeti şeklinde hazırlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu elbette bu kadar kısa bir yazı ile anlaşılamayacak kadar büyük ve eşsizdir. Konuya ilgi ve merakı olanların değerli tarihçilerimizin kitaplarını alarak okumaları...

1

Sıralı Osmanlı Pâdişâhları

Sıralı Osmanlı Devleti Padişahları Listesi, Osmanlı Devleti kuruluşundan başlayarak en son Osmanlı padişahları isim listesi aşağıdaki gibidir. İşte sıralı Osmanlı Padişahları isim listesi.   Osman Gazi Orhan Gazi Murat Hüdâvendigâr Yıldırım Bayezit Sultan Çelebi...

1

Türkler’in kökeni nereye dayanır?

Türklerin kökeni nereye dayanır? M.Ö. 1766 YA DOĞRU Çin vakaayi-nâmeleri, Proto- Türklerden bahsetmeye başlamıştır. Türklerin tarih öncesi çağları, M.Ö. 220 yılına kadar dayanır. Bu yıl, Teoman veya Tuman Yabgu çıkarak, Türk kavimlerini ve çevredeki...

0

Mete Han Zamanında Türkler

Mete Han Zamanında Türkler, Türkler’in sonradan Oğuz Han adıyla ölümsüzleştirdiği Mete, M.Ö. 209 YILINDA BÜYÜK TÜRK HAKANLIĞININ BAŞINA GEÇTİ. M.Ö. 174’e kadar 35 yıl Türk devletinin başında kaldı. Asıl adı “Motun” olmakla beraber, daha...

1

Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, Bâbur Şah

Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, Babûr Şah, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 52 kuşaktan torunu. Babası Ömer Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi. Sultan Ebu Said Mirza’nın 4. oğlu olan Ömer Şeyh...

0

Ergenekon (Göktürk) Destanı

Ergenekon (Göktürk) Destanı, Türk kavimlerinden Göktürkler’i konu alan Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçasıdır. VI. YY ORTALARINDA Türkler’i yeniden birleştiren Göktürkler’in menşeini açıklamak isteyen bu destanın özeti aşağıdaki gibidir: Türk illerinde Göktürkler‘e baş...

0

Hunlar Döneminde Türklük

Hunlar Döneminde Türklük, Türkler, tarih devrine Orta Asya’da Büyük Türk Hakanlığı kuran Hunlar’la girerler. Hunlar’ın ilk imparatoru Teoman ve bunun oğlu Mete, diğer bir değişle Oğuz Han’dır. Hunlar’dan önceki çağ, Türklerin tarih öncesidir. Çin...

0

Hırka-ı Şerif Camii Nerede?

Hırka-i Şerif, Kutsal emanetlerin bulunduğu Camii. Hırka-ı Şerif Camii Fatih’de Atikali’de dir. Hırka-ı Şerif Camii 1851 yılında yapılmıştır. Peki bu isim nereden gelmektedir? Hırka-ı Şerif Camii İsmi Nereden Gelmektedir? Adı Güzel Muhammed Mustafa (sav) efendimizin Veysel Karani’ye...

2

Hun İmparatoru Attila

Hun İmparatoru Attila DÜNYA tarihine adını altın harflerle yazdıran Türk olduğu için batılı iki yüzlü tarihçiler tarafından yazılmayan, buna rağmen yinede ilgisiz kalınamayan, Avrupanın büyük bir kısmını etkisi altına alan, Adil inançlara saygılı, kralların ve...

1

Dede Korkut Hikayeleri

Türk Tarihi ve Kültüründe çok önemli bir yeri olan Dede Korkut, Korkut Ata diye nam salan BÜYÜK TÜRK çok bilge bir kişi olsa gerek. Hakkında yazılan çeşitli rivayetler vardır. Ama Adının ne olduğu önemli...

0

Ziya Paşa’nın Bilinmesi Gereken Şiirleri

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı (Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı) İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı Bilmez idik evvel bu...

2

Osmanlı

Osmanlı Padişahlarının Kısa Hayatları Osman Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris (goutte) hastalığından öldü. Kabri Bursa’da Osman Gâzi Türbesi’ndedir....

3

BOZKURT TÜRKLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

Bozkurt Türkler İçin Neden Önemli? “Bozkurt Türklüğün ruh kökü, diriliş sembolüdür. Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir.” “Her ülkenin sembolü vardır ve bu gayet normaldir. Mesela Horoz Fransa’ya, Aksungur İzlanda’ya, Bizon Polonya’ya,...

1

Eski İstanbul Fotoğrafları

Eski İstanbul Fotoğrafları: Fotoğraflar, Asya ile Avrupa’nın kesiştiği İstanbul’un geçmişine ışık tutuyor. Fotoğraflar da, yangınlar ve depremlerle tahrip olan Kapalı Çarşı ve esnafı görülebiliyor. Kız Kulesi, Yere Batan Sarnıcı, Anadoluhisarı ve Rumelihisarı gibi tarihi mekânlar da...

0

Misak-ı Milli

Misak-ı Milli Beyannamesi, 28 Kanunusani 1336 (28 Ocak 1920), Erzurum Mebusu, Celaleddin Arif

0

Yakın Tarihte Yapılan Anlaşmalar

Türkiye -Irak Arasında Yapılan Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması (29 Mart 1946) Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması (30 Ekim 1930) Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) Mudanya Silah...

0

Piri Reis Haritası

[TAM METİN: Türk Tarih Kurumu Yayınları / I. Dizi, Sayı: 1] PİRİ REİS haritası, Topkapı Sarayının kadîm eserler müzesi haline getirildiği sıralarda, Millî Müzeler Müdürü Bay Halil Ethem tarafından, 1929 senesinde, bulunmuştur. Bay Halil...

google reklam