Türk Tarihi

türk tarihi

Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet

Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet’in Şiirleri

4 Nisan 2018

Büyük Türk Fatih Sultan Mehmed’in Şiirleri Avnî mahlasıyla şiirler kaleme alan padişah, Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih, II. Mehmed’din oğlu olup Edirne doğumludur. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. Osmanlı tarihi ile ilgili muteber kaynaklarda ortak görüş, Fatih’in çok iyi bir eğitim aldığı yönündedir. Kaynaklarda Fatih’in İtalyanca, Slavca ve Latince de dahil olmak üzere birçok dili çok iyi […]

Read More
Fatih Sultan Mehmet'in, hayati kisa

Fatih Sultan Mehmed’in Kısa Hayatı

4 Nisan 2018

Fatih Sultan Mehmet’in Kısa Hayatı? Büyük Türk Sultan Mehmet Han Hazretleri, 29 Mart 1432 yılında  Edirne’de dünyaya geldi. Osmanlı pâdişâhlarımdan yedincisidir. 2. Murat Han’ın oğlu. Validesi Huma Hatun idi. Fatih Sultan Mehmed Han, uzun boylu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtır. Yedi yabancı dil biliyordu. 12 yaşında Vali oldu. Küçük yaşta tahta çıktı. Ancak Haçlı ordusu yüzünden tekrar […]

Read More
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri

4 Nisan 2018

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri: Devleti Aliyenin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân Hazretleri, 30 Mart 1432 yılında Edirne’de doğdu. Kendisi II. Murad’ın 4. çocuğudur. Amasya Sancak Beyliği yaptı.  

Read More
Fatih Sultan Mehmed'in Zevceleri (Eşleri)

Fatih Sultan Mehmed’in Zevceleri (Eşleri)

3 Nisan 2018

Fatih Sultan Mehmed’in Zevceleri (Eşleri)

Read More
fahreddin_paşa

Fahreddin Paşa

28 Aralık 2017

Fahreddin Paşa, Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak zorunda kalmıştı. Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak […]

Read More
hun

türk hunları

2 Aralık 2017

Türk Hunları: Batı Hun İmparatorluğu, Hunlar‘ın Avrupa’da kurduğu bir imparatorluktur, Türk tarih literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu ya da Batı Hun İmparatorluğu olarak da adlandırılır. Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da […]

Read More
İLBER_ORTAYLI_YAZILARI

Ruslar ‘Hasta adam’ı paylaşmayı teklif edince

21 Kasım 2017

Hürriyet Gazetesinde yazıların devam eden Prof. Dr. İlber ORTAYLI yine çok güzel ve muhteşem bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. İlber ORTAYLI Hocanın yazılarını Hürriyet Gazetesinden takip edebilirsiniz. İşte İlber Ortaylı hocanın bütün yazılarını okuyacağınız Hürriyet Gazetesi İnternet sitesi linki >> Prof. Dr. İlber ORTAYLI  OSMANLI İmparatorluğu’nun ve yeni Türkiye’nin kaderini tayin eden iki önemli […]

Read More
kubilayhan

Kubilay Han

18 Kasım 2017

Kubilay Han; 1215 yılında Moğolistan sınırları içinde dünyaya geldi. Kubilay Han, Tulë’nin dördüncü oğlu ve Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han’ın torunu idi. Kubilay Cengiz’in en çok sevdiği torunu idi. Babası öldüğünde 17 yaşlarında idi. Çok yetenekli bir savaşçı olarak ünü yayıldı. Kardeşi Möngke’nin Moğol İmparatorluğu’nun Büyük Hanı olması sonrasında, imparatorluğun doğu kesiminde Çin topraklarını kontrol altına aldı. Kardeşi […]

Read More
kubilay_han

Kubilay Han Hakkında Bilgi

18 Kasım 2017

Kubilay Han Hakkında Bilgi: Coleridge’in şiirsel fantezisi sayesinde hâlâ popüler bir imge olarak yaşamaya devam eden, 13. yüzyılda Çin İmparatoru olan Moğol Prensi. Fakat efsanenin arkasındaki gerçek, şiirin verdiği histen çok daha fantastiktir. Kubilay’a tarihteki en geniş topraklara sahip olan imparatorluk, dedesi Cengiz Han’dan miras kaldı ve o bu imparatorluğu iki katına çıkardı. Ülkesinin sınırları […]

Read More
Alaaddin Keykubat

Alaaddin Keykubat

17 Kasım 2017

I. İzzettin Keykubat Ocak 1220 yılında ölünce,  devlet erkanı Kezirppert kalesinde tutuklu bulunan  Melik Alaaddin’i tahta çıkarma kararı aldı. I. İzzettin Keykubat’ın çocuğu olmadığı için böyle bir karar aldılar. I. Alaaddin Keykubat keykubat tahta çıkar çıkmaz Venediklilerle ticari bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre; Selçuklu ülkesinden Venedikli tüccarlardan %2 den fazla vergi alınmayacak, kıymetli taş ve inci, […]

Read More
fuzuli d. Kerbela, 1483 – ö. Kerbela, Bağdat, 1556

Fuzuli

17 Kasım 2017

Fuzuli: Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan bilinen adıyla Fuzûlî, 1483 yılında Hilla’da dünyaya geldi. 1556 yılında Kerbela yada Bağdat’ta öldüğü bilinmektedir. Türk divan şairi olan Fuzûlî’nin Türk Bayat boyundan olduğu bilinmektedir. Fuzûlî’nin Türk şiirine önemli ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir. Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarından olan Fuzûlî, ne kadar kesin bilinmese de 1483 […]

Read More
Akkoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti

17 Kasım 2017

Akkoyunlu Devleti Akkoyunlu Devleti’ni kuran hanedan Oğuzların Bayındır koluna mensuptur. Tıpkı Karakoyunlular gibi İlhanlı hâkimiyetinin sarsılmasıyla, güçlenen Akkoyunlular, Bayındır, Döğer, Bayat, Çepni gibi Oğuz boyuna mensup kitleleri ve İnallu, Hacılu, Bayramlu ve Musullu gibi konar göçer cemaatleri etrafında toplayarak fetihlerde bulunmuşlardır. Henüz XIV. yüzyıl ortalarında Tur Ali Bey, Trabzon Rum devleti üzerinde baskı kurmuştu.    Kara […]

Read More
selçuklu_

Selçuklu Devri Türk tarihi

17 Kasım 2017

Selçuklu Devri Türk tarihi, Cumhuriyet devrinde Türkiye’mizde çok büyük araştırma konusu olmuştur. İmparatorluk devrinde Türk tarihi deyince hemen hemen sadece Osmanlı tarihi anlaşılırdı. İmparatorluk tasfiye edilip de, onun yerine millî bir devlet kurulunca, Osmanlı tarihi bu devletin kuruluş esaslarını anlamaya yetmedi. İster istemez daha eski devirlere çıkıldı. İlk durak noktası Selçuklu Devri oldu. Bugünkü Türkiye, […]

Read More
nizamülmülk_

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK

17 Kasım 2017

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK, Büyük İngiliz tarihçisi Carlyle’in dediği gibi, “Tarih, bir bakıma, kahramanların ve büyük adamların tarihi”dir. Kahramanlar ve büyük adamlar çıkarıldığı zaman, tarihte, geriye pek az şey kalır. Her millet, içinden çıkmış kahramanlar ile övünür. Onlar, milletleri için adeta güç kaynağıdırlar. Her millet gibi Türk milleti de, tarihi etkileyen, hatta tarihe yön veren kahramanlar […]

Read More
göktürk-hükümdarı

Göktürk Devleti kurucusu

17 Kasım 2017

Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu (530-583)Tarihteki ilk Türk adıyla kurulan Göktürk Kağanlığının batı kanadının hükümdarıdır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyine saygılı davranmış, Bumin Kağan’ın hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Devlet İstemi yönetimindeyken en geniş sınırlarına ulaştı.  

Read More
cahar-dudayev

Cahar Dudayev

17 Kasım 2017

Cahar Dudayev Sözleri: Unutulmasın ki Türkiye, hem TÜRK dünyasının, hem de ÎSLAM aleminin ümit ışığıdır, Bu ışığın sönmesi, hem ÎSLAM aleminin, hem de TÜRK dünyasının karanlığa gömülmesi demettir.. Şehit Cahar Dudayev Çeçenistan Kurucu Cumhurbaşkanı

Read More
Dr. Cüneyt Mengü

Lozan Maddeleri

16 Kasım 2017

Lozan Maddeleri 10 Nisan 1920’de San Remo Konferansında, 1916’da imzalanan Sykes Picot Antlaşması gözden geçirilerek Osmanlı topraklarının paylaşılması gündeme alınmıştır. En önemlisi de bununla 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşmasının temelleri atılmıştır. Bugünlerde ise Sykes Picot antlaşmasının 100. yıldönümü münasebeti ile söz konusu antlaşmanın 2. kez gözden geçirileceğinden söz edilmektedir. Diğer bir ifade ile […]

Read More
anadolunun-fethi

Anadolu’nun Fethi

14 Kasım 2017

Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi: Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’yı Afrika’ya bağlayan jeostratejik konumu nedeniyle, doğudan ve batıdan çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır. “Fransa Kralı Saint Louis’in katıldığı İkinci Haçlı Seferinin tarihini yazan Fransız Papaz Odon de Deuil, Anadoludaki Türk hakimiyetindeki yerlerden ‘Turchia/Turqie’ (Türkiye) diye söz etmektedir. Fransız Keşiş Simon de Saint-Quentin’de daha sistematik bir şekil […]

Read More
ötükenden-viyanaya

ÖTÜKEN’DEN VİYANA’YA

14 Kasım 2017

Ötükenden Viyanaya: Biz Türkler tarih sahnesine 2.700 yıl önce giriyoruz. Hemen hemen 4.000 yıl önce Proto-Türk izlerine rastlanıyorsa da Alp Er Tunga adındaki Türk hâkanı, Ârî kavimleri yönetiminde toplamak için, büyük bir teşebbüs yapıyor. İranlılar’ın Efrâsyâb dedikleri Alp Er Tunga, kızının oğlu olan İran Med şehenşâhı Kiros (Keyhusrev)’la cihanşümul bir mücadeleye girişiyor. Kiros, hâkanımızı Altaylar’a […]

Read More
Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

13 Kasım 2017

Mehterin Tarihi, Mehter Takımı Hakkında Bilgi: Osmanlı Devletinde Mehmet Takımı neden vardır, kimler ne amaçla kurdular. Savaşlardaki mehter takımının rolü ne idi… Osmanlılarda, askerî mûsikîyi icrâeden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir. Kelime Türkçede mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, […]

Read More
Ali Galip Kimdir, Atatürk'ün Nutkundan

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan

13 Kasım 2017

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan Şimdi Efendiler, Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim: Efendiler, daha Temmuz başında, Erzurum’da bulunduğum sıralarda Celâdet ve Kâmuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından, bol para ile İstanbul’dan Kürdistan’a gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri; bir iki […]

Read More
Erzurum_kongresi

Erzurum Kongresi Bildirisi

13 Kasım 2017

Erzurum Kongresi Bildirisi: 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür… 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. … 6. Manda ve himaye kabul edilemez. Kaynak: nutuk

Read More
Amasya-Genelgesi

Amasya Genelgesinin Maddeleri

12 Kasım 2017

Amasya Genelgesinin Maddeleri, 1- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Nutuk: sayfa, 24

Read More
atatürk-samsunda

Atatürk Samsun’da 1924

12 Kasım 2017

Efendiler, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyat için, en hakiki murşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak cehalettir, dalalettir.

Read More
gazi_mustafa_kemal_paşa

Gazi Mustafa Kemal Paşa

10 Kasım 2017

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1881’de Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Muhtar Sokak No: 38’de bulunan ve bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Babası o sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi; anne tarafından dedesi ise Sofuzade (Sofizade) Feyzullah Efendi’dir. Mustafa […]

Read More
10kasım

10 Kasım

7 Kasım 2017

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kahramanlar sayfasına ismini altın harflerle yazdırmıştır. Tahakkümün duvarlarını iskambilden şatolar gibi deviren milli ve meşru bir stratejisi vardı. Milli ızdırapları bıçak gibi kesen azmi ve inanmışlığı vardı. Milli arayışlara cevap üreten bir irade ve ilke gücü vardı. Olayların akışına kapılan değil, istikamet çizen; pasif ve parçalı değil aktif bir şekilde gelişmelere müdahil olan bir […]

Read More
emir-timur

Emir Timur

6 Kasım 2017

Emir Timur; Emir Timur 1336 yılında Keş’de dünyaya geldi… Barlas aşiretinin önderi Emir Turagay babası Tekina Hatun annesidir. Timur İbni Haldun Muhakkedisinde geçmektedir. İbni Haldun Timur ile görüşmüş yanında bir süre kalmıştır. Ayrıca Anadolu, Orta Asya ve Timur : İspanyol sefiri Clavijo’nun seyahat ve sefaret izlenimleri = Embájada a Tomor lán / Ruy Gonzales de Clavijo adlı kitabı okuyarak Timur’un […]

Read More
NE MUTLUTÜRKÜMDİYENE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

20 Ekim 2017

Ben Türküm, Türkçülük Bölücülük Değildir… Türk Tarihi hakkında gram bilgisi olmayan kişilere duyurulur. Ne Mutlu Türküm Diyene… Türk Milleti, hiç bir zaman başka bir kavimi küçük görmemiş, soykırım yapmamıştır. Metehan’dan Attila’ya, Alparslan’dan Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’e kadar Bütün Türk Milleti Milliyetçi ve Türkçü idi. Türk Milletini ve Türkçülük fikrini kimse bizim yüreğimizden söküp atamaz. […]

Read More
benderli-ali-paşa

BENDERLİ ALİ PAŞA

26 Eylül 2017

Benderli Ali Paşa, II. Mahmut saltanatında 26 Mart 1821-30 Nisan 1821 tarihleri arasında bir ay üç gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yunan Ayaklanması’nı gizlice desteklediği gerekçesi ile 22 Nisan 1821’de Fener Patriği Grigoryos’un asılmasına ferman buyurmuştur. Ancak bu irade sonrasında 30 Nisan’da görevden uzaklaştırılarak, Kıbrıs’a sürülmüş ve idam edilmiştir. Tarihte padişah emri ile asılan 44. ve […]

Read More
fuzuli-divani-şiirleri

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

23 Eylül 2017

Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl Göklere açılmasın eller ki damanındadır Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat’-i hayat Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır Ey Fuzuli şem’-veş mutlak açılmaz yanmadan […]

Read More

Pin It on Pinterest