Türk Tarihi

türk tarihi

Kazakistan

31 Mayıs 2018

Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti 7 Bağımsız Türk Devletinden birisidir. Ülke nüfusunun %70 ine yakını Türk’dür. Kazak kelimesinin anlamı “hür adam” olduğu ileri sürülmektedir. Hür adam kelimesinin tarihsel olarak hürriyetlerine düşkün yörüklerden oluştuğu göz önüne alındığında yerinde bir tanımlama olduğu düşünülebilir. Binlerce yıl boyunca, bu yörükler kalabalık büyük baş hayvan sürülerini gütmüşler, bölgenin yamaçları ve nehir vadilerinde zengin […]

Read More
türkün-kızıl-elması

‘Kızılelma’ Türklerin Mefkuresi

31 Mayıs 2018

Kızılelma Türklerin Mefkuresi Bugün Türk Millerinin kızıl elması Türkiye’yi Gazi Mustafa Kemal Paşa‘nın dediği gibi Çağdaş Medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Oraya ulaşınca da medeniyetlerin birinci sırasında yerimizi almak olmalıdır. Kızılelma tamamen ulaşılacak bir ideal değildir. Kızılelma varacağı hedefe topyekün kilitlenmek; o hedefe varınca da yeniden bir ileri hedefe kilitlenmek durmadan devam etmektir. Bu günkü kızım elma […]

Read More
İlhanlı hükümdarı Abaka Han

İlhanlı hükümdarı Abaka Han

30 Mayıs 2018

İlhanlı hükümdarı (1265-1282) Abaka Han, Hülâgû’nun on dört oğlunun en büyüğüdür. 631’de (1234) Moğolistan’da doğdu. Babası ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. Hülâgû’nun ölümü üzerine emîrler, hatunlar ve şehzadelerden teşekkül eden kurultayca babasının yerine getirildi (1265). Fakat hükümdarlığı Büyük Han Kubilay tarafından ancak beş yıl sonra tasdik edildi. Abaka, hükümdar olduktan sonra, Kuzey Azerbaycan […]

Read More
muradhudavendigar

Osmanlı Padişah Tuğraları

26 Mayıs 2018

Osmanlı Padişah Tuğraları Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanlılarda da görmekteyiz. Osmanlı Tuğraları sonradan arma şeklini alarak paralarda, resmî […]

Read More
turancilik-nedir

Turancılık Nedir?

26 Mayıs 2018

Turancılık Nedir Vatan; Ne Türkiye’dir Türklere Ne Türkistan Vatan Büyük ve Müebbet Bir Ülkedir “Turan” <Ziya Gökalp> Ziya Gökalp’e Göre Turancılık Türkçülüğün uzak ideali ise, Turan‘dır. Turan, kimilerinin sandığı gibi, Türklerden başka, Moğolları, Tunguzları, Finuvaları, Macarları da içine alan kavimler karması değildir. Bu zümreye bilim dilinde Uralo – Altay topluluğu denilir. Bununla beraber, bu sonuncu […]

Read More
turk-birligi

Türk Birliği

26 Mayıs 2018

Türk Birliği Azizim su diye ağlar Mecnun hu diye ağlar Deryada bir gül açmış O da su diye ağlar Ya Türkistan neden ağlar Ağlar yüreğimi dağlar Başucumda Musul Kerkük Anadolum diye ağlar Azizim su diye ağlar Mecnun hu diye ağlar Deryada bir gül açmış O da su diye ağlar <aşık sefa>  

Read More
ertuğrul

Ertuğrul

26 Mayıs 2018

“ERTUĞRUL” “O; güneşi bayrak, göğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürdü. Yağız yeri titretip, mavi göğü deldi. Pusatlarını yar eyleyip, ordularını gür kıldı. Daha çok denize, daha çok toprağa ilahi muştuyu taşıdı. Dünyanın iki hükümdara dar geldiğine inandı. Ve dünyayı bir hükümdara yar kıldı. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul ümitlerin tükendiği bir çağda dirilişin adı […]

Read More
Türklerin Anayurdu

Türklerin Anayurdu Neresi?

25 Mayıs 2018

Türklerin Anayurdu Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları bölge, yani Türklerin anayurdu üzerinde çeşitli görüşler vardır. Maddî kültür unsurları, dil hususiyetleri ya da tarihî realite bakımından konuyu değerlendiren bilim adamları, Orta Asya’daki çeşitli kültür çevrelerini Türklerin anayurdu olarak kabul ederler. Bu konudaki ilk çalışmalar Batılı bilim adamları tarafından ortaya konmuştur. Gerçekte XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarında başlatılan araştırmalarla, […]

Read More
eski-türklerin-tarihi

Eski Türk Tarihi Hakkında Bilgi

25 Mayıs 2018

Eski Türk Tarihi Türk milleti doğuda Japon denizinden, batıda Baltık denizine; Kazan-Güney Sibirya hattından güneyde Hindistan’a; Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanan sahada, belirli zaman dilimleri içinde, çeşitli hanedan adları altında hükümran olmuş dünyanın en eski milletidir. Kabaca Avrupa-Asya kıtalarının orta kesimini oluşturan Avrasya bozkırları çeşitli adlar altındaki Türk kavimlerinin vatan topraklarını oluşturmuştur. […]

Read More
selçuklu_

Suriye Selçukluları

25 Mayıs 2018

Suriye Selçukluları 1077’den beri Suriye Selçuklu meliki olan Tâc’üd-devle Tutuş, kardeşi büyük Sultan Melikşah’ın ölümü dolayısıyla kendini Sultan ilân ederek üzerine yürüdüğü Berkyaruk karşısında savaşı kaybetmiş (Şubat 1095) ve ölmüştü. İki oğlundan Rıdvan Haleb’de, Dokak Şam’da müstakil harekete devam ettiler. Rıdvan kardeşini savaşla zorlayarak Suriye hükümdarı oldu ise de, az sonra yine anlaşamayarak bir Şam’da, öteki […]

Read More
OSMANLI-SULTANLARI

Osmanlı Padişahları

25 Mayıs 2018

Osmanlı Padişahları Osman Gazi (1299 – 1326) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çagatay tarzında Horasan […]

Read More
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları

25 Mayıs 2018

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları, Türkiye Selçuk Devletin’de Hükümdarın erkek çocuklarına “melik” denir. Melikler görev yaparken onlara yardımcı olan devlet adamlarına “Atabey” adı verilmiştir. ( 1075-1308) Türkiye Selçuklu Devleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kuruldu. Bizans’taki iç karışıklıklar sayesinde kısa sürede sınırları genişledi. Adana ve Antakya’yı aldı. Suriye seferinde savaşı kaybetmiş savaş meydanında ölmüştür.(1086) I. KILIÇ ARSLAN (1092- 1107) […]

Read More
osmanlı-padişahları

Osmanlı Padişahları Kısa Hayatları

25 Mayıs 2018

Osmanlı Padişahları Kısa Hayatları Osman Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris (goutte) hastalığından öldü. Kabri Bursa’da Osman Gâzi Türbesi’ndedir. Orhangazi Osmanlı sultanlarının ikincisi. 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Ömer Bey’in kızı Mal […]

Read More
kizlar_mektebi_Duhteran-i_humayun

Duhteran-ı Hümayun

24 Mayıs 2018

Padişahın kızlar mektebi, Duhteran-ı Hümayun Osmanlı Devleti’nin en önemli eğitim kurumunun Topkapı Sarayı içinde asırlarca faaliyetini sürdüren Enderun-ı Hümayun dur. “Saraya cariye olarak gelen sultanların ve sarayda doğup büyümüş padişah kızlarının bu derece teşekküllü vakıfları inşa ettirecek matematiğe ve yeri geldiğinde saltanat naibesi olarak devleti yönetebilecek derecede iyi bir siyaset bilgisine vakıf olmaları, Enderun-ı Hümayun gibi kadınlar […]

Read More
NE MUTLUTÜRKÜMDİYENE

Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır

24 Mayıs 2018

Türk Milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir. Bazı basın yayın organları, kurum ve kuruluşlar kendilerini Türk Milliyetçiliğinin adresi olarak göstermeye çalışmaktadır. Buna kimsenin hakkı yoktur… Siz kimsiniz ki milliyetçilik sizin tekelinizde olsun. Bizim fikrimizin hudutları o kadar darmıdır ki biz oraya sığalım. Her Türk kendi milliyetçiliğini yapabilir ve kendine bir kızıl elma çizebilir. O’nu kalıplara sokar bu […]

Read More
turkmenistan_

Türkmenistan

23 Mayıs 2018

Türkmenistan   Coğrafi Konum Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında yer almakta olup kuzeydoğusunda Özbekistan, kuzeybatısında Kazakistan, güneyinde İran ve güneydoğusunda Afganistan ile komşudur. 488,100 km’lik yüzölçümü ile bağımsız devletler topluluğunun en büyük dördüncü devletidir. Kara Kum çölü ülkenin %80’ini kapsamaktadır. Ülkenin başlıca üç nehri Ceyhun (Amudarya, 2.620 km), Tejen (1.150 km) ve […]

Read More
kayi-boyu-damgası

Subaşı Ne Demektir?

23 Mayıs 2018

Subaşı Ne Demektir Subaşı eski Türkçe asker anlamına gelen “sü” ve “baş” kelimelerinden türetilmiş olup, ordu komuta demektir. Türkiye Selçukluları’nda ise başkumandanlığa bağlı askeri validir.                 Not: Yukarıda ki resim “kayı” ları temsil eder…

Read More
Rin'go - Tolgau - GÖKBÖRÜ

GÖKBÖRÜ

23 Mayıs 2018

Rin’go – Tolgau – gökbörü Kazak Şarkı Türkiye Türkçesi Altyazılı    

Read More
harf-devrimi-niye-yapıldı

Harf devriminin amacı

23 Mayıs 2018

Harf devriminin amacı H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısın­dan beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme et Declin culturel dans l’histoire de Islâm, Paris 1957, s. 178-179). Prof. Osman Turan da aynı konuda şu görüşleri dillendiriyor: “Gerçekten İslâm harfleri şakulî, ufkî ve inkinaî […]

Read More
mehmet-akif-ersoy-şiirleri

İstiklal Marşımızın Anlamı

23 Mayıs 2018

İstiklal Marşımızın Anlamı  İstiklal Marşımız bizim manevî tarihimizdir Geleceğimizin aynası ve milletimizin iman ve ahlâk  temel esaslarının bir özüdür. Büyük Âkif, milletinin ruhunu okumuş ve onu sanki taşa kazırcasına yazarak, bir anıt gibi gözler önüne dikmiştir. Türk milletinin, geçmişte olduğu gibi, geleceğindeki, inanç ve hareket programı da bu şiirin mısralarında, değişmez şekilde tespit edilmiştir. Yapmaya çalıştığımız […]

Read More
türk-kimdir

Kabardey Balkar

23 Mayıs 2018

Kabardey Balkar Kafkasya’nın iki kadim halkı Kabardey Çerkesleri ve Balkar Türkleri… Elbruz Dağı’nın görkemli zirvesinde özel atlı gösteriler sergileyen Balkar Türkleri, adetleri, folkloru ve müziği ile ile göz doldurur. Kıpçak Türkçesiyle konuşan Balkar Türkleri’nin Ötüken’den Kuzey Avrupa’ya, Hazar’dan Arap Yarımadası’na uzanan göç serüveni… Kabartaylardan daha sonra, Kabartayların güneyine yerleşmiş olmaları gereken Balkarlar ise, uzun bir […]

Read More

MHP’den 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs 2018

Manisa milletvekili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milletinin hürriyet sevdasının alevlendiği, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün milletimiz adına tarihi bir karar olan Samsun’a çıkışıyla milli mücadelenin ilk adımının atıldığını, işgal ve esarete karşı ilk hamlenin yapıldığını belirten MHP’li Akçay, “Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizin […]

Read More
Türk Devlet Felsefesi

Türk Devlet Felsefesi

12 Mayıs 2018

Türk Devlet Felsefesi Yazar (Mehmet Niyazi)hukuk felsefesi konusundaki ayrıcalıklı mevkiini bir kez daha kanıtlıyor. Türk milleti kadar kaderini devletiyle bir görmüş başka millet yoktur. Ne yazık ki Türk devletinin değerlendirmesi bütün boyutlarıyla ve yeterince yapılamamıştır. Belki geçmişte buna ihtiyaç duymuyorduk; çünkü bir cihan devletimiz tarih sahnesinden çekilirken, bir yenisi doğuyordu… Ama bugün devletimizi tanımaya muhtacız. […]

Read More
Mo-tun Tanhu’nun Tarihi Mektubu

Mo-tun Tanhu’nun Tarihi Mektubu

5 Mayıs 2018

Mo-tun Tanhu’nun M.Ö. 176 Tarihli Ünlü Mektubu Gök tarafından tahta çıkarılan Hsiung-nular’ın büyük Ch’an-yü’sü saygıyla imparatorun hatırını sorar. Daha önceleri İmparator Ho-Ch’in (evlilik yoluyla uyum) meselelerinden söz etmiş, mektubundaki dilekleri (de) her iki tarafı memnun etmişti. Han (Devleti’nin) sınır görevlileri Sağ Bilge Beyi’ne saldırarak hakaret edince Sağ Bilge Beyi benden izinsiz Hou-i-lu Beyi Nan Chih […]

Read More
Eski Türk destanları

Anadolu Öncesi Türk Kültürü

5 Mayıs 2018

Anadolu Öncesi Türk Kültürü Türk devletleri çeşitli Türk boylarının oluşturduğu bir konfederasyon idi. Devletin başında Kağan unvanını taşıyan bir hükümdar bulunurdu. Kök-Türk Kağanları Aşina (Bozkurt) soyundan, Uygur Kağanları ise Yağlakar kabilesinden gelirlerdi. Kağanın ilk hanımına Katun (Hatun) denilir, özellikle Türk olmasına dikkat edilirdi. Kök-Türkler ve Uygurlar’ın başkentleri Ötüken bölgesinde idi. Kağan’ın en büyük yardımcısı Katun […]

Read More
Kavimler Göçü ve Sonrası Attila

Kavimler Göçü ve Sonrası

5 Mayıs 2018

Kavimler Göçü ve Sonrası Orta Asya’da Kuzey Hun Devleti’nin yıkılışından sonra (M.S. 216) bazı Türk boyları batı yönünde hareketlenerek Seyhun Nehri’nin batısında, Kuzey Kafkaslar’da ve Dinyeper Nehri civarında yerleşmişlerdir. IV. yüzyıl ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yerleşen Hun boyları 374 yılında İtil/Volga Nehri’ne kadar uzanan bölgeye de yerleşmeye başladılar. Aynı dönemde Karadeniz’in kuzeyinde […]

Read More
Türk Tarihinin Arkeolojik Dönemi

Türk Tarihinin Arkeolojik Dönemi

5 Mayıs 2018

Türk Tarihinin Arkeolojik Dönemi Birçok yerde arkeolojik kazıya dahi ihtiyaç göstermeden Sibirya’da Kem (Yenisey) ırmağının yukarı ve orta kesiminden Tuna ırmağına kadar uzanan geniş bozkırlarda çok sayıda kurgan ve konaklama yerleri bulunmuştur. Bilhassa Kem, Ob, Ertiş ırmakları boyu ile Altaylar (Altın Yış)’da açılan kurganların sayısı diğer bölgelerden daha fazladır. Bu kurganlar, hâlâ bu bölgelerde yaşayan Türkler’ce […]

Read More
milliyetciler_gunu_3_mayis

3 Mayıs Milliyetçiler Günü

3 Mayıs 2018

Fikriyatımızın iftihar isimlerinden Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın dediği gibi; Selam sana ey yılları heba olan genç. İstikbalim gitti diye yaslanma sakın. İstikbalin değil ruhun Allah’a yakın. O yalancı istikbale bir perde indir. Gerçek yarın, unutma ki bir gün senindir. Gençliği duyarlı, uyanık, atılgan, çalışkan, vakarlı ve mert olan bir milletin yolu açık, talihi parlaktır. Boş […]

Read More
Akşemseddin

Akşemseddin’in Hayatı İstanbul’un Fethindeki Rolü

4 Nisan 2018

Akşemseddin Hazretleri Kimdir? 14. yüzyılda yaşayan Akşemseddin’in hayatı Akşemseddin, İstanbul’un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştu. Akşemseddin kimdir, ne zaman nerede vefat etmiştir? Çok yönlü Türk âlimi ve tıp insanı olarak tarihe geçen Akşemseddin, 1389 yılında Şam ‘da doğdu. İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed’e verdiği destekle bilinmektedir. […]

Read More
hanlar_hani_fatihsultanmehmet

Fatih Sultan Mehmed ve Adalet

4 Nisan 2018

Rahmetle hatırladığımız büyük Hakanımız Fatih Sultan Mehmed’i, bir Rum Mimarla devrin Kadısı Huzur Bey’in karşısına aynı haklarla ve eşit şartlarla çıkaran bir sistemi övmeyelim ve hayranlık duymayalım da ne yapalım? Yargılanan bir cihan Padişahının suçlu bulunmasına ses çıkarmamasını ve kısasa kısas bağlamında verilen hükme razı gelmesini iftiharla anmayacağız da neyi konuşacağız? Gururla ifade edebilirim ki, Fatih Sultan Mehmet, […]

Read More

Pin It on Pinterest