ALEMŞAH KÜMBETİ TARİHİ

14 Eylül 2018 admin 0

ALEMŞAH KÜMBETİ Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe. Kapısı üstündeki Arapça kitâbeden anlaşıldığına göre, İlhanlı Beyi Sultan Şah için bir mescid ve bir medrese ile […]

CULÜS BAHŞİŞİ

11 Eylül 2018 admin 0

Cülûs Sistemi. Arapça bir kelime olan ve sözlükte “oturmak” anlamına gelen cülûs tabirinin oldukça eski bir tarihe sahip olduğu görülmektedir. Minyatürlerde Hz. Süleyman çok defa […]

Görsel Yok

CURDE NE DEMEK?

11 Eylül 2018 admin 0

CURDE NE DEMEK? Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif süvari birliği.

Cumbalı ev ne anlama geliyor?

11 Eylül 2018 admin 0

Cumbalı ev ne anlama geliyor? Sivil mimaride dışarıdan görülmeden sokağa bakabilmek maksadıyla kullanılan kafesli pencere veya binaların cephelerindeki çıkmaların üzerine yapılan üstü örtülü, üç tarafı […]

Clauson, Sir Gerard

11 Eylül 2018 admin 0

Clauson, Sir Gerard Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu. Londra’da doğdu. Bir binbaşının oğludur. Eton College’den sonra yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi’ne bağlı […]

Çizye Nedir?

11 Eylül 2018 admin 0

Çizye Nedir? İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisi. Osmanlılar’da Cizye. Çizye  الجزية Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıla kadar bu vergiyi ifade etmek üzere […]

ADÂLETNÂME

11 Eylül 2018 admin 0

Adâletnâme, عدالتنامه kökü eski İran imparatorluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada hükümdarın mutlak otoritesi, haksızlığın kaldırılmasında en son tedbir olarak görülür. […]

1071 Malazgirt

7 Eylül 2018 admin 0

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Malazgirt Zaferi yıl dönümü vesile ile yaptığı konuşmanın tamamı aşağıdaki gibidir. Bu yazı MHP resmi web sitesinden alınmıştır.  Türk tarihinde […]

Türk Mimarisinin Şahaseri Tac Mahal

19 Ağustos 2018 admin 0

Tac Mahal Nerede Tac Mahal’i kim yaptırdı? Tac Mahal, Babür Şah’ın kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu’nun 6. hükümdarı Şah Cihan tarafından 1631’de 14. çocuklarını doğururken ölen eşi […]

kazakhstan – Kazakistan

18 Ağustos 2018 admin 0

kazakhstan 7 Bağımsız Türk Devletlerden biri olan Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türk Dünyasında önemi son derece büyüktür. Bizatihi Hunlar ile akrabalığı azımsanamayacak kadar çoktur. Kazakistan ile Türkiye […]

Karamanoğlu Mehmet Bey

15 Ağustos 2018 admin 0

Türkçeyi şaha kaldıran Türk büyüğü Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe için çıkardığı yasa ile Türkçemize büyük önem vermiş olan Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe için yaptıkları. Karamanoğlu […]

Yavuz Sultan Alevileri Katlettimi

12 Ağustos 2018 admin 0

Yavuz Sultan Selim Alevi Katletmedi Ehli Sünnet Olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin 40.000 Aleviyi katlettiğine dair haberler “İran Casuslarının” Bilinçli Olarak Ortaya atıp yaydığı […]

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİHİ

12 Ağustos 2018 admin 0

Çağımızda her şeyden önce toplumu bir arada tutma misyonunu ifa eden milliyetçilik, geniş kapsamlı bir siyasî ideoloji olarak Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkmıştır. Türk […]

Enver Paşa’nın Turancılık Fikri

12 Ağustos 2018 admin 0

Enver Paşa’nın Doğu seferiyle başlayan Türk Birliği (Turancılık) fikrini gerçekleştirme düşüncesi 1915’te Sarıkamış felaketi yüzünden, ikinci olarak, Cemal Paşa’nın Kanal Harekatıyla başlayan İslam Birliğini gerçekleştirme […]

Oğuzname, Türklerin sözlü tarihidir

12 Ağustos 2018 admin 1

Oğuzname, Türklerin sözlü tarihidir. Türkler, halk arasında sözlü olarak yaşayan atalarına ve hükümdarlarına ait rivayetleri çok eski dönemlerde yazıya geçirmişler ve adına Oğuzname demişlerdir. Oğuzname’de […]

İlhanlılar’ın Kurucusu, Hülagu

12 Ağustos 2018 admin 5

Hülagu Han, İlhanlılar’ın kurucusudur.  Cengiz Han’ın torunu, ve diğer Cengizli Büyük Han’larından Mengü Han ve Kubilay Han‘ın da kardeşidir. Hülagü, 1255 yılında ağabeyi Mengü Han […]

Sultan 4. Murat Han

12 Ağustos 2018 admin 2

Osmanlı Türk Sultanlarından gerçekten çağa damga vurmuş bir kişilik Sultan 4. Murat Han.  1612’de İstanbul’da doğan Sultan 4. Murat Murat Han Osmanlı padişahlarının on yedincisi […]

Çin-Moğol İmparatoru Kubilay Han

22 Temmuz 2018 admin 0

Kubilay Han Babasının adı Toluy’dur. Annesi Sorghaghtani Beki idi Kubilay; 1215 yılında Mogolistan’da dünya ya geldi. Cengiz Han’ın torunu olan Kubilay Han, 23 Eylül 1215 tarihinde Moğolistan’da […]

Fatih Sultan Mehmet Han

9 Temmuz 2018 admin 0

Fatih Sultan Mehmet Han Büyük Türk Sultanı Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin kısa hayatını aşağıdaki yazıdan okuyabilirsiniz. Türk İmparatoru II. Mehmed  30 Mart 1432’de doğmuş […]

Türk İslam Mefkuresinde Kızıl Elma

6 Temmuz 2018 admin 0

Türk İslam Mefkuresinde Kızıl Elma Prof. Dr. Osman TURAN’ın kaleminden İstanbul’un Fethi ve Türklerde Kızıl Elma Anlayışı. “İstanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu […]

SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAZRETLERİ

9 Haziran 2018 admin 0

Ülkeyi ıslah eden padişah Sultan Abdülmecid‘in adı, hazzetmediğim birtakım tertip teorilerine karıştı. Onun döneminin sadece bu seminer ile değil, pek çok araştırma ile incelenmesi gerek. […]

SAHTE TARİH, SAHTE KİMLİK DEMEKTİR

9 Haziran 2018 admin 0

Sahte tarih, sahte kimlik demektir İSTİKRAR ( = Stability) kavramına ülkemizde çok değinilmesine rağmen, ilginçtir ki, gereken bilimsel önem verilmemiştir. Oysa istikrar Batı Avrupa’nın iktisadi […]

II. BAYEZİD

9 Haziran 2018 admin 0

2. Bayezid Kimdir? Babası : Sultan II. Mehmed Annesi : Mükrime Hatun Doğduğu Tarih : 1452 Padişah Olduğu Tarih : 19 Mayıs 1481 Tahttan Mecburen […]

Hun Türkleri

6 Haziran 2018 admin 0

Hun Türkleri Devleti’nin yıkılmasından sonra, önce Aral Gölü dolaylarına, daha sonra Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşen Hunlar, 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya doğru göçe […]

I.İzzettin Keykavus <1211-1220>

6 Haziran 2018 admin 0

I. İzzettin Keykavus  Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in üç oğlundan en büyüğüdür. Keyhüsrev, Süleymanşah’a karşı taht mücadelesini kaybedince en son Bizans’a gitti. Sürgünden dönüp yeniden tahta […]

Baki Kimdir?

5 Haziran 2018 admin 0

Baki Kimdir? Bâki Osmanlı’nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekâla onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın zevki ve doğa şiirlerinin […]

Eski Türklerin Sözleri

2 Haziran 2018 admin 2

Eski Türklerin Sözleri Ho-han-ye’nin Çin egemenliğine girme politikasına karşı çıkan Çiçi, bağlı kabileleriyle birlikte Issık Gölü ve çevresine çekilmiştir. ÇİÇİ Çin Hakimiyetine girmeyi “atalarına saygısızlık” kabul […]

Kazakistan Cumhuriyeti

1 Haziran 2018 admin 0

Kazakistan Cumhuriyeti Coğrafi Konum 2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık […]

Üç Hilal’in anlamı

1 Haziran 2018 admin 0

Üç Hilalin anlamı 1-) Osmanlı İmparatorluğunun üç kıtaya hakim olmasını sembolize ettiği söylenmektedir. 2-) Türk Birliği Türk Milletinin yoğun olarak yaşadığı bütün yurtların birleşerek ismi […]

ÇEPNİLER

1 Haziran 2018 admin 0

Çepniler Bazı kaynaklarda, 1500’lü yılların başında, bu günkü Giresun ilimize bağlı Keşap ve Dereli ilçelerinin bulunduğu yerlerde, ‘Çepni Vilâyeti’ isimli bir yerleşim bölgesinin varlığı yazılıdır. Çepniler’e […]