Per. Şub 27th, 2020

Türk Tarihi

türk tarihi

12 min read

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle kubbe, külâh ve çatıların tepesine takılan sembol; sınır taşı. Alem kelimesi Arapça ilm (bilmek; bildirmek,...

1 min read

ALEMŞAH KÜMBETİ Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe. Kapısı üstündeki Arapça kitâbeden anlaşıldığına göre, İlhanlı Beyi Sultan Şah için bir...

30 min read

Cülûs Sistemi. Arapça bir kelime olan ve sözlükte “oturmak” anlamına gelen cülûs tabirinin oldukça eski bir tarihe sahip olduğu görülmektedir....

1 min read

CURDE NE DEMEK? Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif süvari birliği.

1 min read

Cumbalı ev ne anlama geliyor? Sivil mimaride dışarıdan görülmeden sokağa bakabilmek maksadıyla kullanılan kafesli pencere veya binaların cephelerindeki çıkmaların üzerine...

5 min read

Clauson, Sir Gerard Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu. Londra’da doğdu. Bir binbaşının oğludur. Eton College’den sonra...

8 min read

Çizye Nedir? İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisi. Osmanlılar’da Cizye. Çizye  الجزية Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıla kadar...

6 min read

Adâletnâme, عدالتنامه kökü eski İran imparatorluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada hükümdarın mutlak otoritesi, haksızlığın kaldırılmasında...

6 min read

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi yıl dönümü vesile ile yaptığı konuşmanın tamamı aşağıdaki gibidir. Bu yazı MHP resmi...

2 min read

kazakhstan 7 Bağımsız Türk Devletlerden biri olan Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türk Dünyasında önemi son derece büyüktür. Bizatihi Hunlar ile akrabalığı azımsanamayacak...

3 min read

Türkçeyi şaha kaldıran Türk büyüğü Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe için çıkardığı yasa ile Türkçemize büyük önem vermiş olan Karamanoğlu Mehmet Bey...

3 min read 2

Osmanlı Türk Sultanlarından gerçekten çağa damga vurmuş bir kişilik Sultan 4. Murat Han.  1612'de İstanbul’da doğan Sultan 4. Murat Murat...

15 min read

Fatih Sultan Mehmet Han Büyük Türk Sultanı Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin kısa hayatını aşağıdaki yazıdan okuyabilirsiniz. Türk İmparatoru II....

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica