Türk Tarihi

türk tarihi

ALEM

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle kubbe, külâh ve çatıların tepesine takılan sembol; sınır taşı. Alem

CURDE NE DEMEK?

CURDE NE DEMEK? Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif

Çizye Nedir?

Çizye Nedir? İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisi. Osmanlılar’da Cizye. Çizye  الجزية

ADÂLETNÂME

Adâletnâme, عدالتنامه kökü eski İran imparatorluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada

1071 Malazgirt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Malazgirt Zaferi yıl dönümü vesile ile yaptığı konuşmanın tamamı aşağıdaki

Pin It on Pinterest