Çirmen Savaşı 1371

9 Ocak 2019 admin 0

Çirmen Savaşı Osmanlılara Makedonya, Yunanistan ve Sırbistan kapılarını açan savaştır. I. Murad zamanında olmuştur. Çirmen Muharebesi Osmanlı Devleti ile, Meriç kıyısındaki Çirmen yakınlarında, 26 Eylül 1371 […]

Bozkurt (Göktürk) Destanı

8 Ocak 2019 admin 0

Bozkurt (Göktürk) Destanı Türk tarihinde yeniden diriliş mücadelesinin verildiği bu destan, çok önemlidir. Türklerin düşmanları tarafından yok edilmeye çalışılması ve en zor durumda Türk Milletinin […]

Hilat ne anlama gelir?

20 Kasım 2018 admin 0

Hilat ne anlama gelir? Hilat Giyildiği taktirde bir Hükümdarın üstün hakimiyetinin kabul edildiğini simgeler.

Bafeus Savaşının önemi nedir ?

19 Kasım 2018 admin 0

Bafeus Savaşının önemi nedir ? Bafeus Savaşı ile Osmanlı Beyliğinin siyasi bir teşekkül haline geldiği kabul edilmişti. Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, veya Koyunhisar Muharebesi, 18 […]

Sülemiş İsyanı

19 Kasım 2018 admin 0

Sülemiş İsyanı nasıl başlamıştır ? 1298’de İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’ın 2. Mesud’un yerine III. Alaaddin Keykubad’ı Selçuklu tahtına geçirmesini kabullenemeyen Moğol kumandanı Sülemiş isyan etmiştir. […]

Georgios Scholarios

19 Kasım 2018 admin 0

Georgios Scholarios Fatih Sultan Mehmed Han‘ın Georgios Scholarios’u İstanbul Ortadoks Patrikliğinin başına geçirmesinin sebebi Osmanlı Topraklarında Rumları Vatikan’ın Nüfuzundan korumaktı.

Niğbolu Savaşının Sonuçları

19 Kasım 2018 admin 0

Niğbolu Savaşının Sonuçları ? I. Bayezid’in siyasi konumunu pekiştirmiştir. Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulmasını kabul etmiştir. Osmanlı askeri gücünün Balkanlardan atmanın mümkün […]

Timur ve Yıldırım Ankara Savaşı

19 Kasım 2018 admin 0

Ankara Savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara Çubuk Ovasında meydana gelmiştir. I. Bayezıt kaçmaya başaramayan oğulları ile Timur’a esir düşmüştür. Timur’un ordusunda eğitimli savaş filleri […]

Buçuktepe Olayı

19 Kasım 2018 admin 0

Buçuktepe Olayı Hakkında Kısa Bilgi 1446’da Sadrazam Çandarlı Halil Paşa‘nın tertip ederek II. Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmed) iktidarını zayıflatmak için tertip ettiği bir olaydır.

Gorigos Seferinin Önemi ?

19 Kasım 2018 admin 0

Orta Anadolu’da kendisini Selçukluların varisi olarak kabul eden Karamanoğulları’nın Gorigos Seferi ile Anadolu Türkmen beyliklerinin üzerindeki etkisi bitmiştir. 1367 Gorigos Neresidir? (bugünkü Silifke ile Erdemli […]

Kantakuzenos

19 Kasım 2018 admin 0

Kuşatma altındaki oğlunu kurtarmak için Orhan Bey’den yardım isteyen Bizans İmparatoru Kantakuzenos‘dur. 1352 senesinde Yannis Kantakuzenos‘un ortak imparator olan V. Yannis Palaiologos ile arası açılmış ve V. […]

Frenkyazısı Savaşı

19 Kasım 2018 admin 0

1387’de yapılanan Frenkyazısı savaşının Osmanlı Devleti açısından önemi Karamanoğulları Osmanlı hakimiyetini tanımıştır. I. Bayezid 1386’da babası ile bir sefere katıldı ve Frenk Yazısı Savışı’nda gösterdiği başarılardan dolayı ‘’Yıldırım’’ […]

Pelekanon Muharebesi (Savaşı)

19 Kasım 2018 admin 0

Pelekanon Muharebesi Doğu Roma İmparatoru ile Osmanlı Devletinden Orhan Bey‘in ilk defa karşı karşıya geldiği savaş Palekanon Savaşıdır. Pelekanon Savaşı (Maltepe Savaşı); Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki […]

Osmanlı’da İstimalet Politikası

19 Kasım 2018 admin 0

İstimalet Politikası Nedir? Osmanlı Devletinin fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırmak için uyguladıkları politikaya İstimalet denir.

Georges Pachymeres

19 Kasım 2018 admin 0

Osman Bey’den de ilk defa bahseden çağdaş Bizans Tarihçisi Pachimeres olmuştur.  Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk yakın ilişkiler Avrupa Hunları döneminde başlamış ve […]

Osmanlıda Tahrir Defterinin Kapsamı

19 Kasım 2018 admin 0

Tahrir Defterleri Şehir ve köy isimlerini içerir, vergi mükellefi erkeklerin isimlerini barındırır, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatan önemli bir kaynaktır, Osmanlı mali sisteminde  vergiyi […]

Âşıkpaşazâde Tarihi

19 Kasım 2018 admin 0

Osmanlı Tarihinin ilk dönemlerine ait olan ve aslı günümüze ulaşmayan Yahşi Fakih Manakıbnamesi Aşıkpaşazede tarihi içinde yer almaktadır. Âşıkpaşazâde, 15. yüzyıl Osmanlı tarihçileri listesinde en […]

MHP’den 29 Ekim Açıklaması

29 Ekim 2018 admin 0

95’inci yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükâfatıdır. Türk […]

Ahilik Nedir, Ahilik hakkında bilgi

14 Eylül 2018 admin 0

Ahilik Nedir, Ahilik hakkında bilgi Arapça “kardeşim” mânasındaki ahî kelimesinden gelen bu adın Türkçe’deki akıdan (cömert) türetildiğini ileri sürenler de vardır. Temelde Kur’an’a ve Hz. […]

Akkoyunlular Türkmen hânedanı (1340-1514)

14 Eylül 2018 admin 0

Akkoyunlular Türkmen hânedanı (1340-1514) XV. yüzyılda Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1340-1514). Oğuzlar’ın Bayındır boyuna mensup olduklarından kendilerine Türk kaynaklarında Bayındır […]

Alçı kelimesinin anladı nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alçı kelimesinin anladı nedir ? “Kırmızı” mânasına gelen al kelimesiyle +çı ekinden meydana gelen bu terim, “resmî evraka damga-nişan vuran kimse” anlamını taşımaktadır. Reşîdüddin, Gazan […]

ALEM

14 Eylül 2018 admin 0

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle kubbe, külâh ve çatıların tepesine takılan sembol; sınır taşı. Alem kelimesi Arapça ilm (bilmek; bildirmek, işaret etmek) kökünden türemiş kuralsız […]

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI

14 Eylül 2018 admin 0

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI Şah Cihan’ın Hindistan’da elli yıl kadar saltanat süren üçüncü oğlu Sultan Evrengzîb Âlemgîr’in (1658-1707) emriyle telif edilmiştir. Evrengzîb adaletin tevziinde etkinliği artırmak […]