Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Türk Dünyası

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov “İSLAM KERİMOV YOĞUN BAKIMDA” Kızının yaptığı açıklamaya göre beyin kanaması geçiren Kerimov Hastahaneye kaldırıldı. ülkesinin 2014-2015 yılları kalkınma sonuçları ve 2016-2017 yılları ekonomik büyüme tahminlerine göre dünyanın en hızlı gelişmekte olan beş ülkesi arasında yer…

imam-ı maturidi

imam-ı maturidi Ehli Sünnetin İtikatta imamı İmamı Maturidi’dir. (İmamı Maturidi Hanefi Mezhebinden olanların İtikat imamıdır) İtikadda ve Amelde Mezhep, ictihâd ehliyetine sahip alimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icma, kıyas)dan çıkardığı mesele ve hükümlerdir. Erkek ve Kadın her Müslüman itikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi…

Ömer Hayyam Şiirleri

Ömer Hayyam Şiirleri Ömer Hayyam, Matematik, Astronomi, Fizik, Metafizik ve Felsefe konularında büyük bir bilgindir. Ömer Hayyam, 1074 – 1075 yıllarından Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve veziri Nizamülmülk tarafından Mevr’de bulunan gözlem evinin başına getirilmiş ve takvimin yeniden düzenlenmesi için görevlendirilmişti. Ömer Hayyam tarafında yeniden…

NASREDDİN HOCA FIKRALARI

NASREDDİN HOCA FIKRALARI Secdeye varırsa Nasreddin Hoca ile arkadaşları Konya’da bir eve akşam yemeğine davet edilmişler. Ev eski ve ahşap, bastıkça tahtalar gıcırdıyor, hoca laf atmış : -Evin tahtaları ses veriyor! Adam ukala ya : -Bizim ev pek sofudur, ara…

İlk Yerli Türk Otomobili, Attila

İlk Yerli Türk Otomobili Kazakistan Büyük Hun İmparatorluğunun efsane lideri Atilla’nın adına özel bir otomobil yapıp piyasaya verdi. Tamamen Türk ruhu ile hazırlandığı belirtilen ‘Atilla’ adlı otomobil, büyük imparator Atilla’nın ölümünün 1.550′nci yılına denk getirildi. Tamamen Kazak sanayinin gerçekleştirdiği Atilla, Kazakiztan’ın ilk otomobili…

Attila, Avrupa Hunları

Attila, Hun Devleti Attila tahmini 39 – 40 yaşlarında devletin başına geçmiştir. Babası “muncuk” erken öldüğü için amcası “RUA” kendisini yetiştirmiştir. Attila adını ilk defa Bizans tarihçisi Priskos-Refor kaydetmiştir. Kardeşi buda yada “bleda” ile yönetimi devralmıştır. Rivayete göre kardeşi eğlenceye…

Ahilik Nedir, Ahi Evran Kimdir?

Ahilik Nedir Ahi Evran Kimdir? – Ahilik Anadolu’da Nasıl Yayılmıştır? Tarihi süreç içerisinde oluşan ekonomik faaliyetler zaten başkasına muhtaç yaratılmış olan insanı dayanışmaya iter. Bu dayanışma sayesinde sürdürülen ekonomik işleyişin sürekliliğini sağlamak, kalifiye eleman yetiştirmek ve ekonomiyi daha da geliştirmek…

Başkurtistan Bayrağı

Başkurtistan Bayrağı Başkurtistan ya da Başkurdistan (Başkurtça: Башҡортостан – Başqortostan; Rusça: Башкортостан – Başkortostan, ya da (halk ağzında) Башкирия – Başkiriya), ya da resmî adıyla Başkurtistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı federe bir Türk cumhuriyetidir. 11 Ekim 1991 tarihinde özerkliğine kavuşmuştur….

Ötüken

Ötüken Ötüken’de mayalanan, Söğüt Ocağı’nda yoğrulan millet hamuru, asırlarca beşeriyetin hayranlıkla kıskançlık arasındaki gelgitlerini yaşadı. Şuur altı siperlerimizde kardeşliğimizin kapanmayacak mevzilerini kazdık. Ertuğrul nesli kesrete sırt döndü, vahdete ardına kadar kucak açtı…

Hoca Ahmet Yesevi

Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinim “Divan-ı Hikmet” tinden Öğütler… “Canı gördüm cananda Aşkı gördüm meydanda Âşıkların meydanı Cümle bostan içinde Eri gördüm erleştim İstediğimi sordum Her şey sendedir, dedi Kaldım hayret içinde Miskin Hoca Ahmet cânı Hem gevherdir…

Türkmen evi

Türkmen Evleri Yıkıldı Türkmenler’e ait tapulu evler Kerkük Valisi’nin isteği doğrultusunda yıktırıldığı iddia edildi. Peşmerge kökenli olan Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in imzasının bulunduğu yıkım belgesi Türkmen halkının tepkisine neden oldu. Mağdur olan Türkmen vatandaşlar, Kerim’in iki yüzlülük yaptığını savundu. Türkmen…

İRAN TÜRKLERİ

İran Türkleri 12 Kasım 1968’de, saat 19 daki Radyo Ajans Haberlerinde ve ertesi günkü gazetelerde bildirildiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Zâhidî, Tahran hava alanında, bira yabancı gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, bu ilişkilerin geçmişte olduğu gibi dostluk ve kardeşlik esaslarına dayanarak…

Çağrı Bey Kimdir?

Çağrı Bey Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu, Selçuk Sübaşı’nın da torunudur. Mikaîl yabgu büyük ihtimalle babası Selçuk Beğ’den önce ölmüş, fakat tarihe Çağrı Beğ ve Tuğrul Beğ adında iki ateş…

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Süleyman Şah günümüzde,türbe operasyonuyla Türkiye’deki herkesin adını duyduğu fakat kim olduğunu iyice bilmediği birisidir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah veya bir başka değişle I. Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur. Kendisi yanlış bir biçimde,okullarda okutulduğu üzere Ertuğrul Gazi’nin babası…

Osman Batur

Osman Batur Osman Batur, Türk Dünyasının En Büyük Kahramanlarından Birisidir. Allah Bizleri Onlara Layık Eylesin… Asıl adı Osman İslamoğlu idi. Batur, O’na mücadelesine nispetle verilmiş bir unvan, bir sıfattır. “Kahraman ve cesur”anlamındadır. O, bu ünvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya…

CAPLYİNA TÜRK KÖYÜ

CAPLYİNA TÜRK KÖYÜ Bosna Hersek’in güneyindeki Caplyina şehrinin tarihi türk köyü Poçitely… Araç giremeyecek kadar dar sokakları, temelinden çatısına kadar taştan yapılan otantik evleri, Bosna Krallığı’ndan kalma kalesi ve Osmanlı dönemine ait cami, medrese ve hamamıyla ülkenin en gözde turizm…

TÜRKÇÜLÜKTE AHLAH

TÜRKÇÜLÜKTE AHLAH Türkçülüğün tarihi yazmaya kalkarsak, ihtimal ki, Milattan önceki yüzyıllara kadar gitmeye mecbur kalırız. Fakat çağdaş Türkçülüğe baktığımız zaman, bunun tarihine kuşbakışı bir göz atmak pek kolaydır. Türkiye’de ve dışarı Türklerde aşağı yukarı aynı zamanda doğan Türkçülük, eski çağların…

Büyüklük Ülküsü, Nihal Atsız’dan

Büyüklük Ülküsü, Nihal Atsız’dan Şahsi çıkara önem vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanidir. Bu insani düşünce, toplumun maddi kazançları ile yetinmeyip manevi kazanç davası da güderse, o zaman “ülkü” olur. Ülküler birer büyüklük davasıdır. Bundan dolayıdır ki, büyümek isteyen,…

Türk hackerları

Türk hackerlarından Doğu Türkistan dersi! Türkiye’nin dünyaca üne sahip hacker grubu Ayyıldız, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da yaptığı insanlık dışı saldırılara sessiz kalmadı. 50’den fazla kamu sitesi eşzamanlı olarak hacklendi. Ele geçirdikleri kamu sitelerinin arka planlarına Türkiye ve Doğu Türkistan…

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM VAR

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM Türkiye’ye gelemeden öldürüldü Çin zulmünden kaçmaya çalışırken yakalanan Uygurlar, karakollarda “öldürülüyor.” Uygur Türkü genç bir kadın, Türkiye’deki eşine kavuşmak için çocuklarıyla birlikte sınıra gitmek isterken gözaltına alındı. Bir ay sorgulandı. Ancak sağlıklı girdiği polis merkezinden cesedi çıktı….

TURAN OCAKLARI

TURAN OCAKLARI * Türkçü, Türk doğduğu, aidiyetini kabul ettiği, kendini milletine karşı görevli gördüğü ve Türk’ü yükseltmek istediği için Türkçü’dür… * Türkçü, Türk’ün acuna egemen olup, tarihte çok kez olduğu gibi Türk’ün âleme nizam vermesi için Turancı’dır… * Türkçü, damarındaki…

Doğu Türkistan

Doğu Türkistan Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine Yapılan Soykırım ve Katliama Seyirci Kalmayalım. Çin Mallarını Boykot Ediniz… Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş… Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş! ‘ Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından, Tek kol da yapışsam demiyor…

TÜRK NEDİR? TÜRK KİMDİR

TÜRK KİME DEDİR Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Nedir Sorusuna Verdiği Cevap; “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları…

TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASININ DİREĞİ

TÜRK DÜNYASI Kardeş Kalemler Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 2015 Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı seçilen Kırgız Halk Şairi Omor Sultanov’u kapak konusu yaptı Türk Dünyası’nın kültür sanat hayatını Türkiye’deki kültür ve edebiyat çevrelerine aktarmaktaki başarısıyla takdir toplayan Kardeş Kalemler…

MUHAMMED İKBAL SÖZLERİ

Muhammed İkbal “Çırpınıştır hayatı daha canlı yapan; çırpınıştır hayatı kanatlandıran.” (Muhammed İkbal) 20. asırda insanlık âleminin semasına doğan ve hâlihazırda bizlere yol göstermekte olan doğunun sönmeyen yıldızı, filozof, aydın, mütefekkir, şair İkbal Lahuri (Muhammed İkbal) ‘te Hindistan’ın Lahor şehrinde doğdu….

HOCALI KATLİAMI

HOCALI KATLİAMI, Ağdam yolunda,2 yaşındaki oğluyla birlikte, Ermeni katillerin saldırısına uğradıklarında 3 aylık hamileydi Rahila… Vücuduna isabet eden kurşunlardan biri göğsünü delip geçti, kucağındaki oğlunun bedenine girdi; küçük çocuk oracıkta can verdi. Karnındaki doğmamış bebeği ise, Rahila’nın 4 mermi saplanmış…

Türkçülük Günü Türk Milleti’ne çağrı

Türkçülük Günü Türk Milleti’ne çağrı, Genel Başkan Bahçeli’nin Ankara’da açıkladığı MHP seçim bildirgesinde ağırlık, AKP’nin 13 yıllık yıkım politikaları sonucu açılan toplumsal yaraların sarılmasına, ekonomi ve ülke bütünlüğüne verildi Milliyetçi Hareket Partisi’nin, “Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek” başlıklı seçim bildirgesini…

ŞEYH YAHYA EFENDİ KİMDİR?

Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi diye şöhret olan Yahya Efendi h. 900/1495 yılında babası Şamlı Ömer Efendi (Amasyalı Ömer Efendi) Trabzon kadısı olarak görev yapmakta iken Trabzon’da doğmuştur.Bu tarihte Yavuz Sultan Selim’de Trabzon’da vali olarak bulunmakta idi.Oğlu Şehzade Süleyman h.900/1495 yılının…

Kazakistan ve Kırgızistan Sınır Kapıları Kalkıyor

Kazakistan ve Kırgızistan Arasında Sınır Kapıları Kalkıyor Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan’nın AEB’e Üyelik Sözleşmesi Ratifikasyonunu İmzaladı. Sputnik.kg ajansının, Kırgızistan Hükümeti Basın Servisi’nin açıklamasını kaynak göstererek yayımladığı habere göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan’nın AEB’e üyelik sözleşmesinini imzaladı. Daha önce ise, Kırgızistan’nın…

Türk Dünyası

Kazakistan Vize Başvur Formu

Kazakistan Vize Başvur Formu KAZAKİSTAN-Vize-Basvuru-Formu-TUR İNDİR  

Pin It on Pinterest