Türk Dünyası

Türk Dünyası

turkmenistanym_

Türkmenistan Milli Marşı Sözleri

8 Temmuz 2017

Türkmenistan Cumhuriyeti Milli Marşı Janym gurban saňa, erkana ýurdum, Mert pederleň ruhy bardyr köňülde. Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur, Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde. Halkyň guran Baky beýik binasy, Berkarar döwletim, jigerim-janym, Başlaryň täji sen, diller senasy, Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym! Gardaşdyr tireler, amandyr iller, Owal-ahyr birdir biziň ganymyz. Harasatlar almaz, syndyrmaz siller, Nesiller döş gerip […]

Read More
irak-turkmen-cephesi_

Irak Türkmenleri ve Türkmeneli

8 Temmuz 2017

Irak Türkmenleri ve Türkmeneli, Türkmen katliamına suskun kalanların, Türkmeneli’ne yönelik kıyımlara kör bakanların Ayn el-Arap üzerinden felaket tellallığı yapması ikiyüzlülüktür. Suriye’nin bu ilçesinde yaşayan Türkmen ve Arap unsurları hiç hatırlarına getirmeyenler, akan masum ve mazlum kanlarını hiç dert etmeyenler insanlıktan sınıfta kalmışlardır. Birlik ve beraberlik içinde kalınırsa bu kötü günler mutlaka aşılacak, toplumsal huzur ve denge yeniden […]

Read More
ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMA SÜRECİNİ OLAYLARIN SEYRİ

Türk Devletleri Nasıl Büyüdü

8 Temmuz 2017

Türk Devletleri Nasıl Büyüdü, bu topraklar, Türk’ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boy attığı cevherin de adıdır. Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış bilahare fütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek bir zirveye tırmanmıştır.  Söğüt’te, zamanın akışını değiştirecek, dengeleri yeni baştan kuracak, yankısı ve yansıması uzun yüzyıllar geçmeyecek kutlu bir irade belini doğrultmuş, asırlara Türk mührü […]

Read More
özbekistan bayrak ve haritası

Özbekistan Hakkında Bilgi

6 Temmuz 2017

Özbekistan Hakkında Bilgi, Özbekistan 7 Bağımsız Türk Devletinden biridir. Orta Asy’da bir zamanlar ilmin başkenti olan Buhara ve Semerkand’ı içinde bulunduran köklü bir tarihe sahiptir Özbekistan… Coğrafi Konum Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan […]

Read More
azerbaycan_atasozleri

Azerbaycan Hakkında Bilgi

6 Temmuz 2017

Azerbayca Hakkında Bilgi Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007 km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk […]

Read More
ismail-gaspirali-kirim

İsmail Gaspıralı Kısa Hayatı

6 Temmuz 2017

İsmail Gaspıralı Kırımlı Türk fikir adamı, eğitimci ve yayıncıdır. 21 Mart 1851’de Kırım’da Bahçesaray-Avcıköy’de doğdu. Babası, Kırım’ın sahil kesimindeki Gaspıra köyünde doğan ve Çarlık ordusundan emekli bir teğmen olan Mustafa Alioğlu Gasprinskiy, annesi köklü bir mirza ailesinin kızı Fatma Sultan’dır. İsmâil Bey, mahallî bir müslüman mektebinde başladığı öğrenimini Akmescid Erkek Gimnazyumu’nda sürdürdü. Buradan mezun olduktan sonra önce […]

Read More
Çağrı Çehreganlı

Çağrı Çehreganlı Kimdir?

4 Temmuz 2017

GAMOH Genel Başkanı Dr. Mahmutali Çehreganlı Güney Azərbaycan liderimiz Dr. Mahmudəli Çöhrəqanlı bəyin öncülüyündə 2007 ilində Güney Azərbaycanımız təkcə uluslararası Dövlətsiz Millətlər Örgütü olan UNPO qurumuna rəsmi üzv oldu. UNPO’nun İngiliscəsi Unrepresented Nations and Peoples Organization olmaqdadır. Xatırladaq ki UNPO Birləşik Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə yaxından irtibatdadır və üyələrindən gələn raporları dünya ictimaiyətinə sunmaqdadır. UNPO’da […]

Read More
islamiyetten-once-turkler

İslamiyetten Önce Türkler

4 Temmuz 2017

Han, Hakan, Kağan, Yabgu, Tanhu: Devlet yöneticileri veya imparatorlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Han, Hakan, Kağan, Yabgu veya Tanhu olarak adlandırılmıştır. Kut: Türk inanış ve düşünüş siteminde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türk Kağanına verildiği kabul edilmektedir. Bu düşünceye “Kut” adı verilmektedir. Tigin: Kağan’ın erkek çocuğuna “Tigin” adı verilmektedir. Şad: Kağan’ın erkek çocuklarının, devlet yönetiminde […]

Read More
İslamiyetten Sonra Türkler

İslamiyetten Sonra Türkler

4 Temmuz 2017

İslamiyetten Sonra Türkler 751 yılında Çinliler ve Abbasiler arasındaki Talas savaşında, Arapların yanında yer alan Karluk, Yağma ve Çiğil gibi Türk boyları, İslamiyet’i kabul etmişler ve Türkler bu tarihten X. yüzyıla kadar büyük oranda Müslüman olmuşlardır. İslamiyet’in kabulü sadece sosyal ve kültürel hayatı değil, aynı zamanda devlet yönetimini de etkilemiştir. “Türk cihan hakimiyeti mefkuresi” olarak […]

Read More
türk-büyüklerinden-özlü-sözler

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

14 Haziran 2017

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler, Yunus Emre’den; Ben ay’ımı yerde buldum / Ne işim var gökte benim/ Bana rahmet yerden yağar/ Benim yüzüm yerde gerek… Yusuf Has Hacip’ten; İyi nam ve şöhrete adının yayılmasını istersen, bey, şu beş şeyi kendinden uzak tutmalısın. Birincisi acelecilik, ikincisi cimlirik, üçüncüsü hiddettir; bunlara karşı mukavemet et, mağlup olma. Bir bey için fena olan şeylerin dördüncüsü […]

Read More
türkiye-türkmenistan

Türkiye – Türkmenistan

14 Haziran 2017

Türkiye – Türkmenistan, Bir Millet İki Devlet olan beş bin yıllık Türk tarihinde hep var olmuş inşallah kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Yüce Allah (cc) kardeşliğimizi daim eylesin. Yakınlığımızı, birlik ve beraberliğimizi artırsın…

Read More
türkmenistan-şehirleri

Türkmenistan’ın Şehirleri

7 Haziran 2017

Türkmenistan’ın Şehirleri, Türkmenistan Cumhuriyetinin şehirleri… » Aşkabat » Atamurat » Balkanabat » Daşoğuz » Köhne Ürgenç » Mary » Merv » Serdar » Tejen » Türkmenabat » Türkmenbaşı

Read More
hun-askerleri-savaşçılar

Hun Savaşçıları

29 Mayıs 2017

Hun Savaşçıları, Ok atma alanında zamanının birinci savaşçıları HUN ASKERLERİ idi. Onlar At ile dört nala giderken ileri – geri – sağa – sola ok atarak hedefi tutturuyorlar idi. Öyle rivayetler vardır ki At’dan düşerken bile ok atma kabiliyetleri var idi. İşte Mete Han zamanında ki Hunlar ile Avrupa Hun Devleti Attila zamanındaki Hun Savaşçıları […]

Read More
mahtum-kulu

MAHTUMKULU DİVANI TÜRKİYE TÜRKÇESİ

29 Mayıs 2017

Mahtumkulu Divanı Tükçe Çevirisi, Türkmenistan’ın en büyük mutasavvıflarından biridir. Türkiye’de çok fazla tanınmamıştır. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre tarzında şiir ve beyitleri vardır. İncelenmesi ve okunması gereken bir kişiliktir. Türkiye Türkçesi ile Divanının çeviri mevcuttur. Türkmen Millî Şairi Mahtumkulu’nun (1724-1807) doğumunun 290. Yılı münasebeti ile yazılmış olan Mahtumkulu divanı, büyük şair ve mutasavvıfı yeniden hatırlama kapsamında […]

Read More
azerbaijan-map

Azerbaijan Map

25 Mayıs 2017

Azerbaijan Map, Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. Ülke’nin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıylaKazakistan, Rusya, İran ve Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 2000 bilgilerine göre şehrin nüfusu 2,5 milyondur. Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000, Sumgayt 320.000 ve […]

Read More
özlüsözler

İltifat edildiğinde şımarmayan

24 Mayıs 2017

İltifat edildiğinde şımarmayan, tenkit edildiğinde darılmayan asaletlidir. Tenkit edildiğinde darılan, iltifat edildiğinde şımaran(kibirlenen, varlığı kendinden bilen) haramzâdedir. (Osman SEZGİN)

Read More
Orta Asya'da En Büyük Cami Nerede

Orta Asya’da En Büyük Cami Nerede?

13 Mayıs 2017

Orta Asya’da En Büyük Cami Nerede? Orta Asya’nın en büyük camii  Kırgızistan Bişkek Camii’dir. Bu Camii Türk Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yaptırılmaktadır. Cami’nin yapımına destek olmak isteyen kişilerin Diyanet İşlerini aramaları gerekmektedir. Kırgısistan’ın en büyük camisi: Ankara Kocatepe Camii’nin bir benzeri olarak inşa edilen Bişkek Camii’nde, açık alanlar da dahil olmak üzere 20 bin kişi […]

Read More
Print

Kırgızistan Bişkek Cami

13 Mayıs 2017

Kırgızistan Bişkek Camii, Orta Asya’da en büyük cami’dir. Orta Asya’nın en büyük camisi. nkara Kocatepe Camii’nin bir benzeri olarak inşa edilen Bişkek Camii’nde, açık alanlar da dahil olmak üzere 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine kurulan cami ve külliyesi, dört bölümden oluşuyor. Külliye içerisinde caminin yanı sıra din hizmetleri müşavirliği ve […]

Read More
kırgızistan-camileri

Kırgızistan’da Camiler

13 Mayıs 2017

Kırgızistan’da Camiler, Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliyesi Cami’yi Türk Diyanet İşleri Başkanlığı yaptırmaktadır. Diyanet işlerini arayarak yardım yapılabilir. Hanefi fıkhının önemli âlimlerinden İmam Serahsî`nin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen türbesinin hemen yanında planlanan külliyenin projesi; türbenin cami ve külliye ile bütünleşerek dini, kültürel ve sosyal merkez haline gelecek şekilde hazırlandı. Bu çerçevede İmam Serahsi Türbesi’nin […]

Read More
ilimilimbilmektir

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür

13 Mayıs 2017

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsen ya nice okumakdur Okumakdan ma’ni ne kişi Hakk’ısevmekdür Çün okudun bilmezsin ha bir kurı emekdür Okıdum bildüm dime çok taat kıldum dime Eri Hak bilmezisen abes yire yilmekdür Dör kitabın ma’nisi bellüdür bir elifde Sen elif dirsin hoca ma’nisi ne dimekdür Yunus Emre dir hoca girekse var bin hacca Hepisinden […]

Read More
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

12 Mayıs 2017

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Yetmişiki millet dahı elin yüzün yumaz değül Kanıerenler geldi geçti bunlar yurdı kaldı göçdi Pervâz urup hakk’a uçdı gümâ kuşıdur kaz değül Yol oldur ki toğrı vara göz oldur ki Hakk’ı göre Er oldur alçakda tura yüceden bakan göz değil Toğrı yola gitdünise er eteğin tuttunısa […]

Read More
Yunus Emre'den Seçme Güzel Şiirleri

Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri

12 Mayıs 2017

Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri, Yunus Emre Divanından alıntı yapılarak aşağıdaki şiir ve sözler yazılmıştır. Yunus Emre şiirlerini mutlaka okuyup ezberlemeniz de büyük fayda var. Bir garip ölmüş diyeler üç gün sonra duyalar Soğuk suyıla yuyalar şöyle garip bencileyin Hey Emrem Yunus biçâre bulunmaz derdine ç’are Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin Ariflik […]

Read More
TÜRKMENISTANYŇ

Türkmenistan Hakkında Kısa Bilgi

12 Mayıs 2017

Türkmenistan Hakkında Kısa Bilgi, Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Garaşsyz döwlet boldy we şondan bäri bu sene ýurtda Garaşsyzlyk güni hökmünde bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 döwletiň (şol wagtda) biragyzdan goldamagy bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasy  bilen hemişelik Bitarap döwlet diýlip ykrar edildi.   Türkmenistan — demokratik, hukuk, dünýewi döwletdir. Döwlet dolandyryşy […]

Read More
7 bağımsız türk devleti

Dünya’da Kaç tane Türk Devleti Var?

11 Mayıs 2017

Dünya’da Kaç tane Türk Devleti Var, Şimdi bağımsız olarak varlıklarını sürdüren 7 tane Türk Devleti mevcut. İnşallah ilerde bu sayı daha da artacaktır. Mesela Doğu Türkistan yaklaşık 30 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Ama Çin Özerk bölgesi olarak bilinmektedir. Yine İran bölgesinde 35 milyon Türk yaşamaktadır. Ama İran vatandaşı olarak yaşamaktadır. Özerk ve muhtariyet olarak […]

Read More
bağımsız-türk-devletleri-isimleri

Bağımsız Türk Devletleri

10 Mayıs 2017

Bağımsız Türk Devletleri, Şimdi Türkiye dahil 7 Bağımsız Türk Devleti bulunmaktadır. Bu devletlerimizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sadece Türkiye tanımaktadır. Yedi bağımsız Türk Devletlerinin İsimleri; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, KKTC, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti‘dir. Maalesef üzülerek belirtmek isteriz ki TÜRK CUMHURİYETLERİ arasında ciddi ve kayda değer bir ilgi ve alaka […]

Read More
bağımsız-türk-devletleri

Türk cumhuriyetleri hangileridir?

10 Mayıs 2017

Türk cumhuriyetleri hangileridir? Dünya’da şuanda Bağımsız 7 tane Türk Cumhuriyeti vardır. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin İsim ve Bayrakları Aşağı Verilmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan‘dır. Aşağıdaki Türk Devletlerinin haritalı bayrakları alfabetik sıraya göre konulmuştur.

Read More
Necip fazıl kısakürek'in özlü sözleri

Necip Fazıl Kısakürek’in Özlü Sözleri

9 Mayıs 2017

Necip Fazıl Kısakürek’in Özlü Sözleri, Mutlaka iş ve hareket… Fakat hangi ruhun, hangi fikrin emrinde?… Mes’ele burada! Mutlaka hamle ve hareket!… Eğer gaye Türklükse, bilmek lazım ki, Türk Müslüman olduktan sonra Türktür. Eğer gaye akılsa, bilmek lazım ki, akıl, kendi hiçliğini idrak seviyesine ulaştıktan sonra akıldır. Mekteplerde, Türk çocuğuna, muhtaç olduğu dünya görüşünün ilk çizgi […]

Read More
doğu-türkistan-

Doğu Türkistan’a Çin İşkencesi

6 Mayıs 2017

Doğu Türkistan’a Çin İşkencesi, Türk Esir Olmaz, Türk Bayraksız Kalmaz, Türk Ezansız Olmaz diyen rahmet Muhsin YAZICIOĞLU’nu hatırladım. Hiç bir siyasi parti ciddi anlamda Doğu Türkistan ile alakalı bir atılım yapamadı. Herkeste aman bana ne diye bir ağız burma hareketi meşhur oldu. Doğu Türkistan’da yapılan zulüm ve haksızlıkları gidermek için her TÜRK’ün yapması gerekenler ve […]

Read More
Doğu Türkistan'lı Öğrenciler Çine Dönmezse Anne Baba Hapse Girecek

Doğu Türkistan’lı Öğrenciler Çine Dönmezse Anne Baba Hapse Girecek

5 Mayıs 2017

Doğu Türkistan’lı Öğrenciler Çine Dönmezse Anne Baba Hapse Girecek, “Hür Asya Radyosu” nun haberine göre Çin Halk Cumhuriyeti Yurt Dışında Öğrenim gören Uygur – Doğu Türkistan’lı öğrencilerin geri dönmemesi halinde anne babalarının tutuklanarak hapse atılacağını bildirdi. Doğu Türkistan‘ın Peyvasat kasabasında 5 öğrenciye bildiri gönderen Çin halk Cumhuriyeti yetkilileri öğrencilerin geri gelmemesi halinde ailelerinin hapse atılacağı […]

Read More
Türk Milletinin Allah'a (cc) Duası

Türk Milletinin Allah’a (cc) Duası

3 Mayıs 2017

Yüce Allah (cc) Üzerimizden rahmetini, Ülkemizden bereketini, Bayrağımızdan rüzgarını esirgemesin… Adı Güzel Muhammed Mustafa (sav) aline ve ashabına salat ve selam olsun… Allah Şehit ve Gazilerimize ve bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin…  Yüreğimizden sevgisini eksik etmesin. Gönlümüzde korku, keder bırakmasın. Aç, açık gezdirmesin, Gözyaşı döktürmesin, Helal kazanç nasip etsin. Vatanımız ebedi olsun, Milletimizi hakim […]

Read More

Pin It on Pinterest