Kategori: Kuran-ı Kerim Meali

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali

Yasin Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Yasin Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn. 2, 3, 4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. 5, 6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman devamı

Fatır Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Fatır Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. 2. Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu devamı

Sebe Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Sebe Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. 2. Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya devamı

Ahzab Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Ahzab Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 3. Allah’a tevekkül et, vekil devamı

Secde Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Secde Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. 3. Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, devamı

Lokman Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Lokman Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3. Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. 4. Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. İşte devamı

Rum Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Rum Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3, 4, 5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler devamı

Ankebut Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Ankebut Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. 3. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. 4. Yoksa kötülük yapanlar, devamı

Kasas Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Kasas Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ-Sîn-Mîm. 2. Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. 4. Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını devamı

Neml Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Neml Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. 2, 3. Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. 4. Şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların devamı

Şuara Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Şuara Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta Sin Mim. 2. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin! 4. Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar 5. Rahmân’dan devamı

Furkan Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Furkan Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir. 2. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı devamı

Nur Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Nur Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe devamı

Müminun Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Müminun Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 4. Onlar ki, zekatı öderler. 5. Onlar ki, ırzlarını korurlar. 6. Ancak eşleri devamı

Hac Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Hac Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş devamı

Enbiya Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Enbiya Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2, 3. Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice devamı

Taha Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Taha Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ Hâ. 2, 3. (Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. 4. (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. 5. Rahmân, devamı

Meryem Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Meryem Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. 2. Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. 3. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. 4. O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım devamı

Kehf Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Kehf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur. 2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel devamı

İsra Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

İsra Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2. Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, devamı

Nahl Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Nahl Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. 2. Allah, “Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy devamı

Hicr Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Hicr Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. 2. İnkar edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu edeceklerdir. 3. Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. 4. Helâk devamı

İbrahim Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

İbrahim Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1, 2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli devamı

Rad Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Rad Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 2. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. devamı

Yusuf Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Yusuf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitabın âyetleridir. 2. Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik. 3. Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. devamı

Hud Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Hud Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1, 2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı devamı

Yunus Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Yunus Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. 2. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi devamı

Tevbe Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Tevbe Suresi Türkçe Meali, 1. Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur: 2. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları perişan edecektir. 3. Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden devamı

Enfal Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Enfal Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.” 2. Mü’minler ancak o kimselerdir devamı

Araf Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Araf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm Sâd. 2. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. 3. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara devamı

Yandex.Metrica google internet reklamı