Yasin Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 2

Yasin Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn. 2, 3, 4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) […]

Fatır Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 1

Fatır Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz […]

Sebe Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 1

Sebe Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet […]

Ahzab Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Ahzab Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. […]

Secde Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Secde Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. 3. Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” […]

Lokman Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Lokman Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3. Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. 4. […]

Rum Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Rum Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3, 4, 5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde […]

Ankebut Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Ankebut Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. 3. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan […]

Kasas Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Kasas Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ-Sîn-Mîm. 2. Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana […]

Neml Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Neml Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. 2, 3. Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin […]

Şuara Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Şuara Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta Sin Mim. 2. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin! 4. […]

Furkan Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Furkan Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir. 2. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine […]

Nur Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Nur Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. 2. Zina […]

Müminun Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Müminun Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden […]

Hac Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Hac Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli […]

Enbiya Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Enbiya Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2, 3. Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) […]

Taha Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Taha Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ Hâ. 2, 3. (Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt […]

Meryem Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Meryem Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. 2. Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. 3. Hani o Rabbine gizli bir […]

Kehf Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Kehf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur. 2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek […]

İsra Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

İsra Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı […]

Nahl Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Nahl Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. 2. Allah, “Benden başka […]

Hicr Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Hicr Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. 2. İnkar edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu […]

İbrahim Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

İbrahim Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1, 2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve […]

Rad Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Rad Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 2. Allah, gökleri […]

Yusuf Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Yusuf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitabın âyetleridir. 2. Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik. 3. […]

Hud Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Hud Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1, 2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah […]

Yunus Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Yunus Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. 2. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında […]

Tevbe Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 1

Tevbe Suresi Türkçe Meali, 1. Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur: 2. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı […]

Enfal Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Enfal Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz Allah’a […]

Araf Suresi Türkçe Meali

28 Mart 2017 atahun 0

Araf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm Sâd. 2. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık […]