Kültür

dil ve millet ilişkisi

dil ve millet ilişkisi

23 Eylül 2017

dil ve millet ilişkisi, Büyük tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir dil ve millet ilişkisi ile alakalı kendisine sorulan bir soruya şu şekilde cevap vermiştir:  Millet için en önemli üç unsur; dil, din ve târih. Bir milletin kültür ve medeniyetinin bütün vasıflarını dilinde görürüz. Dili zenginleştiren, onu derinleştiren, soyutlaştıran dindir. Meselâ biz ‘bardağı masaya koydum’ deriz; fakat […]

Read More
FUZULİ-VARİMİŞ

VAR İMİŞ – FUZULİ

23 Eylül 2017

VAR İMİŞ Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvar imiş Ağzını derlerdi yok dediklerince var imiş Aciz olmuş yıkmağa ahıyla kuhu Kuh-ken N’eylesin miskin anun aşkı hem ol mikdar imiş Taşa çekmiş halk için Ferhad Şirin suretin Arz kılmış halka mahbubun aceb bi-‘ar imiş Ömrlerdir eylerim ahval-i dünya imtihan Nakd-i ömr ü hasıl-i dünya heman bir […]

Read More
Fuzuli - Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni

Fuzuli – Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni

23 Eylül 2017

Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni Az eyleme inâyetini ehli derdden Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni Oldukça ben götürme belâdan iradetim Ben isterim belâyı çü ister belâ beni Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın Geldikçe derdine beter et müptelâ beni Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde […]

Read More
FUZULİ-ŞİİRLERİ

Fuzuli Şiirleri

23 Eylül 2017

Fuzuli Şiirlerinden Seçmeler YAZMIŞLAR Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar Girip büthâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksiz Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâne yazmışlar Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî Bana her […]

Read More
resulaşkın_

Türk, fikirsiz olmaz

17 Ağustos 2017

Fikrimiz beş bin yıldan daha fazladır, gücünü tarihte, fikriyatını kültürde, anlamını barış ve kardeşlikte, varlığını ise Türk milletinde bulmuştur. Türk, fikirsiz olmaz… Resul AŞKIN

Read More
Mevlâ görelim neyler

Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

20 Temmuz 2017

Hak şerleri hayr eyler Zan etme ki ğayr eyler Ârif ânı seyr eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler… Sen Hakka tevekkül kıl Tefvîz it ve râhat bul Sabr eyle ve râzı ol Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler… Kalbin Âna berk eyle Tedbîrini terk eyle Takdîrini derk eyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler… […]

Read More
abdurrahim-karakoc

Abdurrahim Karakoç Şiiri

7 Temmuz 2017

Abdurrahim Karakoç Şiiri İncitme Gölgesinde otur amma Yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince Yol kısalır aşk gelince Yat kurban ol İsmail’ce Bıçak senden incinmesin. Burdayım de ararlarsa Doğru söyle sorarlarsa Tabutuna sararlarsa Bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit Yol yansın geçtiğin vakit Suyundan içtiğin vakit Irmak […]

Read More
türk-kimdir

Şu Boğaz harbi nedir şiiri

4 Temmuz 2017

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’ Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı […]

Read More
ibni-haldun

mukaddime ve ibni haldun

4 Temmuz 2017

mukaddime ve ibni haldun , İbn-i Haldun’un En Önemli eserlerinden birisi “mukaddime” dir. Bu gün Suriye’nin başkenti Şam’da Timur’un bu coğrafyayı fethettiği dönemlerde kendisi ile de bizzat görüşmüştür. İbn-i Haldun, tam adıyla Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî (Arapça: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي) (d. 1332 Tunus ö. 17 Mart 1406 […]

Read More
nihal-atsiz-siirleri

Nihal Atsız Şiirler

4 Temmuz 2017

Nihal Atsız Şiirleri, Türkçü – Tarihçi Hüseyin Nihal ATSIZ‘ın Şiirlerinden Bazıları… I Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin ne de et; Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Iztırap çek inleme… Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir göz yaşın; Yarı yolda ölse […]

Read More
mehmed_akif_ersoy

Mehmed Akif Ersoy Kısa Hayatı

4 Temmuz 2017

Mehmed Akif Ersoy Kısa Hayatı  Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çaldırsa, Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa; Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar… Değil mi cephemizin sinesinde iman bir… Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir… Değil […]

Read More
yaylaresimleri

Giresun Yöresine Ait Yayla Resimleri

3 Temmuz 2017

Giresun Yöresine Ait Yayla Resimleri, Aşağıdaki resimler soğukoluk yaylasına aittir.

Read More
solukyaylasi1-soğukoluk

soluk yaylası (soğuk oluk yaylası)

3 Temmuz 2017

soluk yaylası (soğuk oluk yaylası) Giresun Doğanlent İlçesinin Söğütağzı aşağı mahalle ve Deregözü yani kuzan’lıların yazın gittiği yayladır. Bu iki oba’da başka ilçeden veya köyden kimse bulunmamaktadır. Yayla sakinleri pazar için kazıkbeli yaylasını tercih etmektedirler. Son dönemlerde yapılaşma oldukça artmıştır. Güzel serin ve manzara bakımından da gezmeye ve gitmeye değer bir yayladır.

Read More
kazıkbeli-gölü

Kazıkbeli

3 Temmuz 2017

Kazıkbeli yaylasında her hangi bir orman olmamasına rağmen dağın içinde bir yere kurulmuştur. Fakat çevre ovalardan veya yaylalardan pazar için halk buraya akın etmektedir. Kazıkbeli yaylasında birde göl oluşmuştur. Yaylanın içinde yapılan bu göl doğal bir yapıya sahip değildir.

Read More
gelivera1

Gelivera

3 Temmuz 2017

Gelivera, Gelivera halk ağzı ile gelavara bugün su altında kalmıştır. Genel olarak Espiye ilçe sakinlerinin kaldığı bu yayla eskiden çok popüler ve manzara olarakta güzel bir yerde idi. yani baraj olmuştur. Gelivera yaylasına en yakın olan yayla soğukoluk ve iğnesiburnu yaylalarıdır. bu civar obaları Kazıkbeli yaylası ve güvende ye pazar için gitmektedirler.  

Read More
ignesiburnu-yaylasi

iğnesiburnu yaylası

3 Temmuz 2017

iğnesiburnu yaylası, Harşıt’ın Söğütağzı Köyü sakinlerinin kaldığı bu yaylada insanlar yazın yaklaşık 3-4 ay burada kalmaktadır. İğnesiburnu‘nun yanında Soğukoluk YAYLASI YER ALMAKTADIR… Doğankent ilçesinden bu yaylalara araç ile yaklaşık 2,5-3 saat sürmektedir.

Read More
Mevlana Celalüddin Rûmî

Mevlana Celaleddin-i Rumi

1 Temmuz 2017

Mevlana Celaleddin-i Rumi; Hz. Mevlana’yı kullanarak Peygamberimiz (s.a.v)’e alternatif oluşturmak isteyen çevreler her yolu deniyor. Mevlana hazretleri Ilımlı İslam, Diyalog ve Hümanizm gibi, emperyalist projelerin bir parçası haline getirilmek isteniyor. Artık çirkin istismarı bırakıp, Mevlana hazretlerinin üzerinden elinizi çekin. MEVLANA Celalüddin Rûmî kaddesallahu sirrahu’l-âli hazretlerinin özellikleri: İtikatta Ehl-i Sünnet mezhebindendir. Fıkıh mezhebi Hanefîdir. İcazetli âlim ve fakihtir. […]

Read More
nurettin-topçu-ve-sosyoloji

Nurettin Topçu Kimdir?

1 Temmuz 2017

Nurettin Topçu kimdir 1909-1975 Sosyolojiye açıklama metodunu kazandıran Durkheim’dir ve “bir sosyal olayın nedeni yine başka bir sosyal olaydır” anlayışı, sosyal olayları açıklamak için kullanılacak temel bir hareket noktası niteliğindedir.   Nurettin Topçu, Sosyoloji ders kitabının ikinci bölümünde, sosyoloji öğretimini kolaylaştırmak için, sosyal araştırmaları, Auguste Comte’un sosyal statik ve sosyal dinamik kavramlarına göre ikiye ayırarak incelemeyi teklif eder. Toplum […]

Read More
Cezair Beylerbeyliği ve Türk Teşkilat Yapısı

Türk Tarihi

21 Haziran 2017

Türk Tarihi, Büyük Türklerin Büyük Tarihi… Türklerin anayurdu Altaylar’dır; Zeki Velidi Togan’a göre ise Aral Gölü ile Altay ve Tanrı Dağları arasında kalan Balkar Gölü’nü içine alan üçgendir. Başta Türklerin hakanları “Açinaoğulları” dediğimiz çok eski bir tek boydan inmiştir. Türklerin değişik akrabaları çoğaldıkça, Açinaoğulları da bölünmüş, bütün akraba kavimlere başbuğ olmuşlardır. Hangi boy diğer akraba […]

Read More
necip-fazıl-kısakürek-şiirleri

Necip Fazıl Şiirleri

21 Haziran 2017

Necip Fazıl Şiirleri Necip Fazıl Kısakürek Diyor ki; Tarih tekerrürden ibarettir- derler; değildir! İnsan, bütün sabit hikmetleriyle tarihi bilecek olursa tarih tekerrür olmaz. Tarih her ân yenidir! BÜYÜK DOĞU MARŞI Allahın seçtiği kurtulmuş millet! Güneşten başını göklere yükselt! Avlanır, kim sana atarsa kement, Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet. Allahın seçtiği kurtulmuş millet! Güneşten başını göklere yükselt! […]

Read More
yecüc-mecüc-gelecek

Yecüc Mecüc Hakkında Bilgi

21 Haziran 2017

Yecüc Mecüc Hakkında Bilgi, Dediler ki: “Ey Zülkarneyn, kuşkusuz Ye’cüc ve Me’cüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir ödeme yapabilir miyiz?” Zülkarneyn’in kim olduğu konusunda âlimler tartışmış, ittifak edecekleri bir konuya gelememişlerdir. Bu konuda yapılan tartışmaları burada anmayı, yazmayı uygun bulmuyoruz. Tartışmaları merak edenler Râzî’nin Tefsir-i Kebir’ine ve Süleyman […]

Read More
yunusemreşiiri

‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ

10 Haziran 2017

‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ ‘Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ Girçek ‘âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret ‘Âşık degüldür ol kişi yüriye ‘izzeti kova Her kim ‘izzetden geçmedi ‘âşıklık bühtândur ana Hergiz girdügi yok durur ‘ışkıla ‘izzet bir eve Diliyile ‘ışk diyenler bilmediler ‘ışk neydügin Benüm cevâbum sen […]

Read More
Mihrigân

Mihrigân Ne Demek?

3 Haziran 2017

Sevgi anlamına gelen “Mihr” kelime siyle, süre anlatan “gân” ekinden yapılmış bileşik isim. Kesiksiz olarak sürüp giden sevgi anlamınadır. Eski İran’da, Nevruzdan sonra en büyük sayılan bir bayramın adıdır. Güneş takviminin yedinci ayı olan Mihrümah ayının on altıncı gününden başlıyarak yirmi birinci günün sonuna kadar sürer. Eski inanışa göre Tanrı, bu bayram günlerinde, bütün cansız varlıkları da ruhlarla doldurur. Bayramın ilk günü “Mihrigân-ı â m m e” , son günü de “Mihrigân-ı lıâsse” adını alırlar.

Read More
Büyük Türk Turgut Reis

Büyük Türk Turgut Reis Kimdir?

3 Haziran 2017

Büyük Türk Turgut Reis Kimdir? Turgut Reis 1485 yılında Muğla nın Seroloz civarında bir köyde, Veli adında, bir çobanın tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendi halinde mütevazi bir çoban’ın oğlunun tarihin en büyük deniz amirlerinden biri olacağı kimsenin aklının ucundan dahi geçmiyordu. Turgut adı verilen bu çocuk büyüdü ve gelişti babası gibi çobanlık yapmak istemiyordu. […]

Read More
Cezair Beylerbeyliği ve Türk Teşkilat Yapısı

Cezayir Beylerbeyliği ve Türk Teşkilat Yapısı

1 Haziran 2017

Cezayir Beylerbeyliği ve Türk Teşkilat Yapısı, Cezayir Oruç reis tarafından fethi gerçekleştirildi. Kardeşi Hızır ve Kaptan-ı derya Barbaros Hayrettin paşa tarafından da ülkenin tamamı Türk egemenliğine katıldı. Yavuz Sultan Selim dönemin de Osmanlı devletine tabii olması ile beraber tam bir Türk hakimiyeti kılındı. Kanuni döneminde Cezayir Türk beylerbeyliği yani eyaleti şeklinde yapılandırıldı 1830 senesine kadar da […]

Read More
Firdevsi'nin Şehname'deki Akılla İlgili Sözleri

Firdevsi’nin Şehname’deki Akılla İlgili Sözleri

31 Mayıs 2017

Firdevsi’nin Şehname’deki Akılla İlgili Sözleri, Aklı övüş ‘ Ey, akıllı kişi! Üzerinde söz söylenebilecek konuya şimdi geldik… ‘ Akıldan yana ne biliyorsan söyle de, dinleyenlerin kulağı söylediklerinden faydalansın. Akıl, Tanrı’nın sana verdiği bütün şeylerin en iyisidir. Aklı övmek, yürünecek en iyi yoldur. Akıl, padişahların tacı ve ünlü kişilerin süsüdür. Sen aklı, hiç ölmiyecek bir canlı […]

Read More
firdevsi-şehname-seçmeler

Firdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler

31 Mayıs 2017

Firdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler, Bu kitabın yazılışına akıl ve canı yaratan Tanrı’nın adıyle başlarım. Çünkü düşünce, ondan üstün bir Tanrı’nın varlığını kavrayamaz. ‘ En güzel adların ve en yüce makamın sahibi O ’dur. Rızkı O verir, doğru yolu O gösterir. ” Dünyayı da, bu dönen göğü de yaratan; aya, güneşe ve çoban yıldızına ışık veren hep […]

Read More
imami-gazali-nasihatlar

İmam-ı Gazali’nin Oğluna Nasihatı

31 Mayıs 2017

İmam-ı Gazali’nin Oğluna Nasihatı, Allahü teala’nın verdiği nimeti, O’nun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise nimeti inkar etmektir. İmam-ı Gazali 

Read More
türkmenistan2

Çölün Ortasında Bir Başkent Aşkabat

27 Mayıs 2017

Çölün Ortasında Bir Başkent Aşkabat, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat Kara Kum Çölünün orta bir yerinde kurulmuş bir şehirdir. Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Kara Kum çölü Türkmenistan topraklarının yaklaşık %80 ini oluşturmaktadır. Türkmenistan’ın önemli günleri 27 ve 28 Ekim’de kutlanan Bağımsızlık Bayramı ve 12 Aralık’ta kutlanan Tarafsızlık Bayramı. Türkmenlerin yemek kültüründe pirinç çok önemli bir yere sahiptir. […]

Read More
Çok Aşığın Var Diyorlar

Çok Aşığın Var Diyorlar

25 Mayıs 2017

Çok Aşığın Var Diyorlar, Çok aşığın var diyorlar Yalan de, yeter bana Bir sevda sözü fısılda Hazırım inanmaya Gönül hırsızı diyorlar İnkar et, yeter bana Gözlerindeki cevaba Korkuyorum bakmaya Geceler uzun ve yalnız Yoksun sabaha kadar Düşümde bile günahkarsın Bunu kim hayra yorar Ardımdan deli diyorlar Belki de yalan değil Yanımda bile uzaksın Nasıl dayansın gönül Çok ahlar aldı diyorlar İnkar et yeter bana Gözlerindeki cevaba Korkuyorum bakmaya Geceler uzun ve yalnız Yoksun sabaha kadar Düşümde bile günahkarsın Bunu kim hayra yorar Ardımdan deli diyorlar Belki de yalan değil Yanımda bile uzaksın Nasıl dayansın gönül

Read More

Pin It on Pinterest