İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

Süt emzirmek abdesti bozar mı?

26 Mayıs 2018

Süt emzirmek abdesti bozar mı? Abdest; ön ve arkadan idrar ve dışkı; vücuttan da kan, irin, ağız dolusu kusmuk vb. necis şeylerin çıkmasıyla ve kadınlara mahsus özel haller ile bozulur (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 9-11). Dolayısıyla süt emzirmekle abdest bozulmaz.

Read More

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

26 Mayıs 2018

Misvak kullanmanın hükmü nedir? Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi? Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 8). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet 56; Ebu Davud, Taharet 29).Hz. Peygamber (s.a.s.)’in uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o […]

Read More

ağlamak abdesti bozar mı?

26 Mayıs 2018

ağlamak abdesti bozar mı? Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında ses çıkararak ağlaması kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Merğinani, el-Hidaye, I, 61). Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

Read More

Kusmak abdesti bozar mı?

26 Mayıs 2018

Kusmak abdesti bozar mı? Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir […]

Read More

Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu?

26 Mayıs 2018

Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu? Abdestte, yüzü, dirseklerle birlikte kolları yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak farzdır. Yıkanması gereken organların, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması ve başın dörtte birinin mesh edilmesi durumunda abdest geçerlidir. Zaruret olmadan bu organlardan az da olsa bir miktarı kuru kalırsa abdest sahih/geçerli olmaz. Peygamberimiz, (s.a.s.) abdest […]

Read More

Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?

26 Mayıs 2018

Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı Az ya da çok süre bayılmak, çıldırmak akıl hastası olmak, yürüyüşte gayrı ihtiyari bir sallantı meydana getirecek derecede sarhoş olmak veya sara nöbeti tutmak gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle abdest bozulur. Bunların kendileri abdest bozucu değildir. Ancak bu durumda olanlar, yaptıklarını veya kendilerinden meydana gelen şeyi bilmedikleri […]

Read More

Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır?

26 Mayıs 2018

Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır İlmihal kitaplarında abdest alırken her organın yıkanması sırasında okunacak me’sur bazı dualara yer verilir (Nevevi, el-Ezkar, Beyrut, 1421, s. 28- 29). Hz. Peygamber, her organ yıkanırken okunması için ayrı ayrı dua zikretmese de, abdestin bitiminde okunması için ümmetine şu duayı öğretmiştir. “Ben inanır ve şahitlik yaparım ki, Allah’tan […]

Read More

İtikat Mezhebi, İmam Maturidi

26 Mayıs 2018

Matûrûdiliğe göre ise, peygamberler gelmeseydi dahi, Allah’ın varlığını ve birliğini idrak etmeye mecburduk; aksi taktirde sorumlu olurduk. Çünkü Allah bize diğer canlılardan farklı olarak akıl vermiştir; akıl nimettir; her nimet külfeti gerektirir. Ehli Sünnetin İtikatta imamı İmamı Maturidi’dir. (İmamı Maturidi Hanefi Mezhebinden olanların İtikat imamıdır) İtikadda ve Amelde Mezhep, ictihâd ehliyetine sahip alimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icma, kıyas)dan çıkardığı […]

Read More

yerine getirmeyeceğin bir söz verme

26 Mayıs 2018

(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. Tirmizî, Birr, 58  

Read More

Dul ve fakire yardım eden kimse

26 Mayıs 2018

Dul ve fakire yar dım eden kim se, Al lah yo lun da ci had eden ve ya gün düz le ri (na file) oruç tu tup, ge ce le ri ni (na file) iba det le ge çi ren kim se gi bi dir. Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, […]

Read More
AKRABAYARDIM

AKRABAYA YARDIM ETMEK

26 Mayıs 2018

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver…” (İsrâ, 17/26) Gittikçe kendini yalnızlaşmaya doğru iten insanoğlu, karşılaştığı problemlerin üstesinden gelememekte, bunların altında ezilip kalmaktadır. Ancak İslam’ın tesis ettiği sosyal yardımlaşma müessesesi insanı bu yalnızlıktan kurtarmakta ve sağlıklı bir cemiyetin bireyi hâline getirmektedir. İslam toplumunda fertlerin özellikle de yakın akrabaların birbirlerini gözetip ihtiyaçlarını karşılamaları bu bakımdan […]

Read More
hakhukuk

ALLAH, AKRABALIK BAĞLARINI KORUMAMIZI EMREDER

26 Mayıs 2018

“Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” (Bakara, 2/27) Toplumumuzu kaynaştıran, birlik ve beraberliğimizi borçlu olduğumuz pek çok değerimiz vardır. Bu değerlerin başında toplumun ihtiyaç duyduğu güzelliklerin oluşmasına zemin hazırlayan akrabalık bağı […]

Read More
TEKBİRALLAHTEKBİR

ALLAH BİZE YAKIN

26 Mayıs 2018

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara, 2/186) İnsan, Allah’a yakın olması ve Rabbini hatırından çıkarmaması gerekirken, bazen şeytanın aldatması neticesinde Rabbi ile arasına duvarlar girer, ümitsizliğe kapılır, Rabbinin huzuruna […]

Read More
rızık-nedir-allah

Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar

26 Mayıs 2018

“Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.” (Ra’d, 13/26) Hepimizi yoktan var eden yüce Allah, hayatımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyacımız olan rızkı da yaratmıştır. “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın” (Hûd, 11/6) buyuran Rabbimiz rızkı […]

Read More

Zekat Hakkında Cuma Hutbesi

26 Mayıs 2018

Zekat Hakkında Cuma Hutbesi “Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak dururlar. Onlar ki zekat vermek için çalışırlar…” 1 (Mü’minûn, 23/1-4) Kardeşlerim! Peygamberimiz (s.a.s), sahabeden Muâz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak tayin ettiğinde onu ve beraberinde gidecek olanları çağırdı. Kendilerine şu nasihatte bulundu: “Kolaylaştırın, […]

Read More

İslam, güzel ahlaktır

26 Mayıs 2018

İslâm, güzel ahlâktır. Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225  

Read More

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez

26 Mayıs 2018

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16  

Read More
Salavatı-Şerifeler

Salavatı Şerife Okunmanın Faydaları

26 Mayıs 2018

Salavatı Şerife Okunmanın Faydaları Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah. MANASI; allahım efendimiz muhammede senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Salavatı Şerife Okunmanın Faydaları 1. Allah ( c.c. ) ‘ ın emrine uymak ( Çünkü Allah ( c.c. ) Salavat – […]

Read More
tarikat

Tarikat ne demektir?

26 Mayıs 2018

Tarikat ne demektir? Sözlükte yol, hal ve gidiş, kat, tabaka gibi anlamlara gelen tarikat, bir tasavvuf kavramı olarak, Hakk’a ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları bulunan yol demektir. Mutasavvıflara göre tüm insanlar, hatta bütün yaratıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Allah’a giden yol vardır. İlk devirde sufiler, kendilerinden daha deneyimli durumda olanlardan faydalanmakla birlikte, bugün bildiğimiz […]

Read More
Nuh a.s. oğluna vasiyeti

Nuh a.s. oğluna vasiyeti

26 Mayıs 2018

Nuh Peygamberin Oğluna Vasiyeti Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyurdu ki: “Nuh a.s. oğluna şunu vasiyet etti: ‘Oğlum sana iki şeyi yapmanı, iki şeyden de sakınmanı tavsiye ediyorum. Lâ ilâhe illallah demeye devam et. Bir kefeye gökler ve yer konsa bu söz onlardan ağır gelir. İkincisi Sübhane rabbiye’l-azim ve bi-hamdi de. Bütün varlıklar bununla Allah’a kulluk eder, […]

Read More
Kur’an Dirilere Seslenir. Ölülere Değil!..

Kur’an Dirilere Seslenir, Ölülere Değil

26 Mayıs 2018

Kur’an Dirilere Seslenir, Ölülere Değil ‘Yaşayanlara’ ifadesini kullandık, çünkü ömrünü tamamlamış olanlar tekrar bu fırsatı değerlendirme şansını elde edemeyecekler. Yaşadıkları esnada yaptıkları ile baş başa kalacaklar. İyiler ilahi ikramlar ile mutlu olurken kötüler boşa geçirdikleri dünyaya tekrar döndürülüp Allah sözüne uygun bir hayat yaşamayı özleyecek ve istiyecekler. Fakat bu özlem, bu istek karşılıksız kalacak. “Nihayet […]

Read More
Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur

Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur?

25 Mayıs 2018

Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur? Cevap: Namazlarda tekbir, tesbih, hamd, ayet ve dua gibi okunan kısımların bir kısmı tamamen hafi yani gizli okunur. Bir kısmı vardır ki mesela cemaatle kılınan akşam, yatsı ve sabah namazlarında, cehri yani açıktan sesli okunması gerekir. Diğer bir kısmı vardır ki sesli okunabileceği gibi gizli de okunabilir. […]

Read More
Allah Duayı Nasıl Kabul Eder

Allah Duayı Nasıl Kabul Eder?

25 Mayıs 2018

Allah Duayı Nasıl Kabul Eder “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” <bakara,153>   Allah gönülden yapılan duaları kabul buyurur* Soru: Peygamberimiz, “Kendinizin, çocuklarınızın ve mallarınızın zararına olan şeyleri istemeyin. Sonra duanız Allah’ın, dileklerin verildiği bir saatine rastlar da Allah o duanızı kabul eder” buyurmuştur. Bir yazınızda böyle bir hadis […]

Read More
hz.huseyin-a.s.

Hz. Hüseyin’in hayatı

25 Mayıs 2018

Hz. Hüseyin’in hayatı Doğumu: Fatıma (a.s.), Hz. Hüseyin’e (a.s.) hamile kalınca Resûlullah (sav) O’na, “Ey Fatıma! Sen bir erkek çocuk doğuracaksın. Cebrail Beni, bundan dolayı kutladı. Doğduktan sonra, bir ayda sürse Ben gelinceye kadar O’nu emzirme” diye buyurmuş, Fatıma (a.s.) da bu emre uymuştur. Resûlullah (s.a.a.) gelince bebeği aldı ve dilini ağzına koydu. Hüseyin (a.s.) […]

Read More
fitne-nedir

Fitne Nedir

25 Mayıs 2018

Fitne Nedir İmam-ı Nablusi hazretleri fitneden şöyle söz etmektedir: ”Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir.” Muhammed Hadimi hazretleri de; ”Fitne çıkarmak haramdır. Kur’an-ı kerimde, dinden saptırmak için fitne çıkaranların Cehenneme atılacağı ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de, fitne çıkarana Allah’ü Te’ala’nın […]

Read More
hz.isa

Hz. İsa

25 Mayıs 2018

Hz. İsa 1. Ruhu’l-Kudüs ile Desteklenmesi:  Bu mucize Bakara suresinde iki ayrı ayette aynı ifadeyle geçmektedir: “Biz onu Ruhu’l-kudüs ile destekledik.” (Bakara, 2/87,253) Müfessirlerin çoğunluğunun en doğru görüş olarak tercih ettikleri, Ruhu’l-Kudüs’ün Cebrail’e işaret ettiğidir.1 Ancak Cebrail’in, Hz. İsa ile diğer peygamberlerden daha farklı mahiyette bir alakası vardır ki ayette bu alakanın mucizevi bir keyfiyette […]

Read More
Esma-ül Hüsna ve Türkçe Açıklaması

Allahın 99 ismi ve anlamı

25 Mayıs 2018

Allahın 99 ismi ve anlamı “En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Ar’af, 180) “O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.” (Taha, 8) Esma-ül Hüsna ve Türkçe Açıklaması “bismillahirrahmanirrahim” 1 – ALLÂH :  [ Tüm isim […]

Read More
kabe-lailaheillallah

Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn

24 Mayıs 2018

Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku’l-va’di’l-emîn. “Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir.”

Read More
zemzem-suyu-

Zemzem Suyu Nedir?

24 Mayıs 2018

Zemzem Suyu Nedir? hacıların dönüşlerinde getirip konu komşuya ve akrabalara dağıtması bir gelenek haline geldi. Peki bu zemzem suyu nedir nasıl ortaya çıktı? Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Hakk’ın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı.bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek […]

Read More
besmele-tefsiri

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin, “Besmele Tefsiri”

23 Mayıs 2018

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî‘nin, “Besmele Tefsiri” Miraç Gecesi… Tanrı Te’âlâResûlüne… “-Ey Ahmet, gökten inen dört kitabın tamamını topladım, Fâtiha’nın içine koydum. Fâtiha’da ne varsa hepsini -Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’in içine koydum. Senin ümmetinden kim bir kez iman ile doğru – Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’- derse; Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur’an’ı okumuşçasına ve bunlarla ibadet etmişçesine sevap vereyim…” “-Eğer her işte yardımımın seninle […]

Read More

Pin It on Pinterest