Çıplak ayak üzerine mesh edilebilir mi?

4 Haziran 2018 admin 0

Çıplak ayak üzerine mesh edilebilir mi? Kur’an-ı Kerim’de abdestle ilgili olarak “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- […]

Allah (cc)

4 Haziran 2018 admin 0

Allah (cc) Allah da buyurmuştur ki: iki ilâh tutmayın o ancak bir ilâhdır, onun için benden yalnız benden korkun. (Nahl, 51) Allah nezdinde hak din […]

Görsel Yok

Allah’a karşı gelmekten sakın

4 Haziran 2018 admin 0

Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. […]

Görsel Yok

Allah, sizden birinizin

4 Haziran 2018 admin 0

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, Şu’abü’l-Îman, 4/334.

Görsel Yok

Kim kötü ve çirkin

4 Haziran 2018 admin 0

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa, diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da […]

Görsel Yok

Müslüman müslümanın kardeşidir

4 Haziran 2018 admin 0

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mü’min) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan […]

Görsel Yok

doğruluk iyiliğe götürür

4 Haziran 2018 admin 0

doğruluk iyiliğe götürür Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye […]

Görsel Yok

buğuz etmeyin

4 Haziran 2018 admin 0

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal […]

Hz. Ömer sözleri

2 Haziran 2018 admin 0

Hz. Ömer sözleri bir hadis-i şerifte Cabir (r.a) ‘den rivayet edilmektedir: Peygamber (s.a.s) “(Bir kere rüyamda) Ben cennete girdim ve orada bir ev yahut da […]

Hz. Ömer’in şahsi hayatı

2 Haziran 2018 admin 0

Hz. Ömer’in şahsi hayatı Hz. Ömer (r.a.)’in şahsi hayatı oldukça sadeydi. O, Bizans ve İran’a karşı büyük ordular sevk eden ve onları tarihlerinde pek nadir […]

Hz Süleyman & Sebe Melikesi

1 Haziran 2018 admin 0

Hz Süleyman ve Sebe Melikesi Ona: “Köşke gir” denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: “Gerçekte bu, […]

Allah her şeye kadirdir

1 Haziran 2018 admin 0

Allah her şeye kadirdir “VARSIN DERVİŞ ÖYLE BİLSİN” BU DÜN İDİ. BU GÜN BÖYLE DEĞİL Peygamber Efendimizin bu türlü uyarısı Kur’an dışı değildir. Bizatihi Kur’an’ın özü, […]

Salavat-ı Şerife ile dua

1 Haziran 2018 admin 0

Salavat-ı Şerife ile dua “Biriniz duâ edeceği zaman önce Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin, sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği […]

Salavatı Fatih

1 Haziran 2018 admin 0

Salavat-ı Fatih Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa <sav> Şöyle buyurmuşlardır; “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” <Tirmizî> Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil […]

Allah, her zaman bizimle beraberdir

1 Haziran 2018 admin 0

Allah her zaman bizimle beraberdir “…Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarını hakkıyla görendir.” (Hadîd, […]

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER

1 Haziran 2018 admin 0

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER “Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. […]

Elif Lam Mim

1 Haziran 2018 admin 0

Elif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık […]

Fatiha Suresi Ne Anlatıyor

1 Haziran 2018 admin 0

Bismillahirrahmanirrahim Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım […]

Peygamberlerin Duaları

30 Mayıs 2018 admin 0

Peygamberlerin Duaları Ey Resulüm! De ki; ”Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan;77) Kur’an’da geçen dualarından misaller; Hz. Adem’in duası: Hz. Adem, ve Havva […]

LA İLAHE İLLALLAH

30 Mayıs 2018 admin 5

“LÂ İLAHE İLLALLAH” diyen her kula“Müslüman” diyebilmek ve kardeş kardeş yaşayabilmek… İşte Hazret-i Kur’an’daki tefsire muhtaç olmayan ayet-i celiyle: “Bedeviler dediler ki: “İman ettik.” Deki: […]