İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

Mesh nelere ve nasıl yapılır

Mest nedir? Mesh nelere ve nasıl yapılır?

4 Haziran 2018

Mest nedir? Mesh nelere ve nasıl yapılır? Mest, ayakları topuklarıyla yani ayak bilekleriyle beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isimdir. İslâm dini namazı, dinin temel vecîbelerinden saymış olmasının yanı sıra, her türlü mükellefiyette zorluğu gidermeye ve kolaylığı temin etmeye de ayrı bir önem vermiştir. Bu kabilden olmak üzere, mükellefler için mest veya sargı üzerine mesh […]

Read More
Kulak akıntısı abdesti bozar mı

Kulak akıntısı abdesti bozar mı?

4 Haziran 2018

Kulak akıntısı abdesti bozar mı? Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbek ve gözden çıkan akıntı abdesti bozmaz. Akıntı ağrı ve sızıyla çıkarsa o zaman abdest bozulur. Zira ağrı yaranın varlığına delildir. Yaradan akan sıvı da abdesti bozar (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 147) Kulak akıntısı abdesti bozar

Read More
Abdestli iken az da olsa uyumak abdesti bozar mı

Abdestli iken az da olsa uyumak abdesti bozar mı?

4 Haziran 2018

Abdestli iken az da olsa uyumak abdesti bozar mı Yan üstü yatarak, bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak, ayakları yan tarafa çıkarıp oturarak, namaz dışında secde haline geçerek uyumak veya oturup dayandığı şey alındığı takdirde düşecek derecede bir şeye yaslanarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hal, oturağı tamamen yere yerleştirerek uyumak veya bir yere […]

Read More
Allah_bir

Allah (cc)

4 Haziran 2018

Allah (cc) Allah da buyurmuştur ki: iki ilâh tutmayın o ancak bir ilâhdır, onun için benden yalnız benden korkun. (Nahl, 51) Allah nezdinde hak din İslâm’dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah’ın hesabı çok çabuktur. (Ali İmran, 19) De ki: “O, Allah’tır, […]

Read More

İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerektirir mi?

4 Haziran 2018

İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerektirir mi? İdrardan sonra gelen beyaz ve bulanık sıvıya ‘vedi’ denir. Vedi, bazen ağır yük taşımaktan dolayı da gelebilir. Vedi, abdesti bozmakla birlikte, guslü gerektirmez (Merğinani, el-Hidaye 1, 17). Hanefi mezhebine göre Vedi, necaset-i galiza, yani kaba pislik olarak değerlendirildiğinden, dağıldığında el ayasını kaplayacak miktarda çamaşıra bulaşması halinde namaza engel […]

Read More

Mü’min, bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

4 Haziran 2018

Mü’min, bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz. Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

Read More

Allah’a karşı gelmekten sakın

4 Haziran 2018

Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizî, Birr, 55.

Read More

Allah, sizden birinizin

4 Haziran 2018

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, Şu’abü’l-Îman, 4/334.

Read More

Kim kötü ve çirkin

4 Haziran 2018

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa, diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îman, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248

Read More

Müslüman müslümanın kardeşidir

4 Haziran 2018

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mü’min) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n bir kusurunu) örter. Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58

Read More

doğruluk iyiliğe götürür

4 Haziran 2018

doğruluk iyiliğe götürür Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-104

Read More

buğuz etmeyin

4 Haziran 2018

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. Buhârî, Edeb, 57, 62

Read More
hz-_omerin_sehit_edilirken_son_sozu

Hz. Ömer’in Şehit Edilirken Son Sözü

2 Haziran 2018

Hz. Ömer’in Şehit Edilirken Son Sözü Rivayetlere göre, Ebu Lü’lüe gece mescidin bir köşesinde gizlenmiş ve Hz. Ömer (r.a.)’i namaz safları oluşturulurken ileri atılarak iki ağızlı bir hançerle ağır şekilde yaralamıştı. Hz. Ömer kendisine kimin saldırdığını soruşturup, bunun bir Müslüman olmadığını öğrenince şöyle dedi: “Allah’a şükürler olsun ki benim ölümümü Allah’a secde eden birinin elinden […]

Read More
hz_muhammed_sav_

Hz. Ömer sözleri

2 Haziran 2018

Hz. Ömer sözleri bir hadis-i şerifte Cabir (r.a) ‘den rivayet edilmektedir: Peygamber (s.a.s) “(Bir kere rüyamda) Ben cennete girdim ve orada bir ev yahut da bir köşk gördüm. Bu köşk kimin içindir? diye sordum. Melekler: “Ömer b. Hattab içindir” dediler. Oraya girmek istedim. Fakat (Ya Ömer) senin kıskançlığını hatırladım (da girmekten vazgeçtim)” buyurdu. Bunu duyunca Ömer […]

Read More
hz-omere-faruk-lakabini-kim-takdi

Hz. Ömer’e Faruk Lakabını Kim Taktı

2 Haziran 2018

Hz. Ömer’e Faruk Lakabını Kim Takdı Faruk lakabı ne anlama geliyor? Hz. Peygamber kendisini, hak ile batılı en kat-i bir surette fark edici manasına Faruk lakabıyla lakaplandırmıştır. Dinindeki bu samimiyeti kendisini maddi ve manevi alanda yükseltmiş, Hakkında yüzlerce eserler yazılmasına sebep olmuştur. Kendisini şarkta ve garpta bilmeyen bir mütefekkir olmamıştır. O her zaman tarihle beraber […]

Read More
hz-_omer_r-a-in_sahsi_hayati

Hz. Ömer’in şahsi hayatı

2 Haziran 2018

Hz. Ömer’in şahsi hayatı Hz. Ömer (r.a.)’in şahsi hayatı oldukça sadeydi. O, Bizans ve İran’a karşı büyük ordular sevk eden ve onları tarihlerinde pek nadir tattıkları sürekli yenilgilerle perişan eden güçlü ve muktedir bir devletin başkanı olmasına rağmen yamalı elbiseler, eskimiş sarık ve yırtık ayakkabılarla hayatını sürdüren bir kişidir. O, bazen dul bir kadına su […]

Read More
süleyman-mabedi

Hz Süleyman & Sebe Melikesi

1 Haziran 2018

Hz Süleyman ve Sebe Melikesi Ona: “Köşke gir” denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: “Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir.” Dedi ki: “Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman’la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.” (Neml Suresi, 44) Kuran’da yer alan Hz. […]

Read More
Ve Hüve alâ küllî şey’in kadir

Allah her şeye kadirdir

1 Haziran 2018

Allah her şeye kadirdir “VARSIN DERVİŞ ÖYLE BİLSİN” BU DÜN İDİ. BU GÜN BÖYLE DEĞİL Peygamber Efendimizin bu türlü uyarısı Kur’an dışı değildir. Bizatihi Kur’an’ın özü, kelimeyi tevhidin insanda anlamının zuhurudur. Bu esasın dışına bilmeden çıkan maneviyat ehlini ALLAH affetsin. Dervişin şeyhinde görmek istediği harikulade hallerin zuhuru dervişi çok samimi ve sadık kıldığından, çok meşayih gerçeği […]

Read More
salavaışerifeler-

Salavat-ı Şerife ile dua

1 Haziran 2018

Salavat-ı Şerife ile dua “Biriniz duâ edeceği zaman önce Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin, sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin.” (Tirmizî, Deavât, 64/3477) Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- buyurmuştur ki: “Duâ, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullâh’a salevât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21/486) “Şüphesiz ki Allah ve […]

Read More
salavat-i-fatih

Salavatı Fatih

1 Haziran 2018

Salavat-ı Fatih Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa <sav> Şöyle buyurmuşlardır; “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” <Tirmizî> Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym […]

Read More

Allah, bize şah damarından daha yakındır

1 Haziran 2018

Allah bize şah damarından daha yakındır “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 50/16) “Yakın” ve “uzak” ifadelerini duyduğumuzda, hemen hepimizin belleğinde onlarla ilgili bir anlam canlanır. Bu tür ifadeler çoğunlukla zaman ve mekânla ilgili kavramlar olarak zihin dünyamızı meşgul eder. Maddî […]

Read More
allahuekber-karinca

Allah, her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı yasaklar

1 Haziran 2018

Allah, her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı yasaklar “De ki: Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (A’râf, 7/33) Yüce Rabbimiz, bu ayette haram kıldığı şeylerin neler olduğunu özetle bildirmektedir. Buna göre başta fuhuş ve […]

Read More
ALLAH, HER YERDE BİZİMLE BERABERDİR

Allah, her zaman bizimle beraberdir

1 Haziran 2018

Allah her zaman bizimle beraberdir “…Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarını hakkıyla görendir.” (Hadîd, 57/4) Allah, her zaman ve her yerde kulu ile beraberdir. Onun yanında ve yakınındadır. Çünkü bütün zaman ve mekânlar, yer ve gök O’nundur. O’nun bulunmadığı hiçbir yer yoktur. O, kuluna […]

Read More
ALLAH, HER ZAMAN DOĞRU OLMAMIZI İSTER

Allah her zaman doğru olmamızı ister

1 Haziran 2018

Allah her zaman doğru olmamızı ister “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119) Doğruluk, insanın söz, fiil ve niyetleriyle dürüst ve iyilikten yana olması anlamında kullanılan bir ahlakî kavramdır. Yüce Mevlamız, kulluğumuzun bilincinde olmamızı ve doğruluktan ayrılmamamızı istemektedir. Buna göre Rabbimizin emirlerine uyup sadıklarla, doğrularla beraber olmak dinimizin gereğidir. […]

Read More
ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER

1 Haziran 2018

ALLAH, İBADETLERDE SAMİMİYET İSTER “Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.” (Zümer, 39/1-2) Allah, hiçbir şeye muhtaç olmadan dilediği her şeyi, en doğru ve en iyi bir şekilde yapabilecek güç, […]

Read More
elif-lam-mim

Elif Lam Mim

1 Haziran 2018

Elif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. ﴾3﴿ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. ﴾4﴿ İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler […]

Read More
fatiha-suresi-neyi-anlatıyor

Fatiha Suresi Ne Anlatıyor

1 Haziran 2018

Bismillahirrahmanirrahim Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Read More
peygamberlerin-dualari

Peygamberlerin Duaları

30 Mayıs 2018

Peygamberlerin Duaları Ey Resulüm! De ki; ”Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan;77) Kur’an’da geçen dualarından misaller; Hz. Adem’in duası: Hz. Adem, ve Havva validemiz, işledikleri hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek; ”Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”(Araf;23) diye yakarışta bulunmuşlardır. Hz. Nuh’un duası: Hz. […]

Read More
lailaheillallah

LA İLAHE İLLALLAH

30 Mayıs 2018

“LÂ İLAHE İLLALLAH” diyen her kula“Müslüman” diyebilmek ve kardeş kardeş yaşayabilmek… İşte Hazret-i Kur’an’daki tefsire muhtaç olmayan ayet-i celiyle: “Bedeviler dediler ki: “İman ettik.” Deki: “Siz iman etmediniz, amma “Müslüman olduk” deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Şayet ALLAH’a ve peygamberine itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki ALLAH çok esirgeyen çok bağışlayandır.” (Hucurat Suresi, […]

Read More

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz

28 Mayıs 2018

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6  

Read More

Pin It on Pinterest