Fatiha Suresi, Bize Ne Anlatıyor

12 Ağustos 2018 admin 1

Allah Resûlü, Fâtiha’nın, Rabbimiz ile aramızda bir konuşma, bir diyalog olduğunu haber vermiştir. Bizlere sayısız nimetler bahşettiği ve bizleri muhatap kabul ettiği için Fâtihâ’nın hemen […]

Tasavvuf yolu

12 Ağustos 2018 admin 1

Tarikat, yol demek, kullanım anlamında ise ‘Tasavvuf yolu’… Tasavvuf İslam’ın batıni yani iç eğitim yöntemi. Tezkiye (arındırma), irfan, ihsan gibi sözler de tasavvuf karşılığıdır. Kuran’ı […]

DÎN-İ MÜBÎN-İ İSLAM NE DEMEK?

12 Ağustos 2018 admin 0

DÎN-İ MÜBÎN-İ İSLAM: “Ey İnsanlar! ‘Şeytana tapmayın. O, sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.’ diyerek sizden söz almadım mı?” 1 […]

Hayatın Gayesi Nedir?

12 Ağustos 2018 admin 0

Allah Resûlü (s.a.s), genç sahabî Muâz’la yolculuk yapıyordu. Peygamberimiz, üç defa “Muâz!” diye seslendi. Muâz ise her seferinde “Buyur ey Allah’ın Resûlü, emrine amadeyim!” diyerek […]

Faiz

18 Temmuz 2018 admin 0

“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” Âl-i İmrân, 3/130. Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Faiz yoluyla mal çoğaltan […]

MERHUMU NASIL BİLİRDİNİZ?

9 Haziran 2018 admin 0

MERHUMU NASIL BİLİRDİNİZ, Bir hadis-i şerifte, Müslümanlar arasında iyi intiba bırakmış ve hayırla anılan kimselerin arkasından iyi sözler söylenmesi sebebiyle Allah’ın rahmetine kavuşacakları; kötü intiba […]

SALAVATI ŞERİFELER

9 Haziran 2018 admin 0

Salavatı Şerifeler müminler için çok önemlidir. Duâ ederken salavatı Şerife ile başlanır ve salavatı Şerife ile dua bitirilir. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ […]

BERZAH HAYATI NE DEMEK

9 Haziran 2018 admin 0

BERZAH HAYATI NE DEMEK, Berzah, sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır anlamına gelmektedir. Dini ıstılahtaki karşılığı ise: Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki […]

AT ETİ HELAL Mİ?

9 Haziran 2018 admin 0

AT ETİ HELAL Mİ HARAM MI? Kur’an ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’den rivayet edilip tercih […]

NAMAZ KILARKEN BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM

9 Haziran 2018 admin 0

Namaz kılarken istenmeyen düşüncelerin akla gelmesi, çoğu insanın karşılaştığı bir durumdur. Elde olmaksızın insanın zihnine doğan bu tür düşünceler namazı bozmaz. <Şevkânî, Neylü’l-evtâr, II, 392> Ancak […]

Namazın mazereti var mı?

9 Haziran 2018 admin 0

Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı işyerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı? Bilindiği gibi namaz, dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i […]

HZ. DAVUD

9 Haziran 2018 admin 0

Hz. Davud İsrail Oğullarının büyük atası olan İshak’ın soyundandır. Saltanatla peygamberliği bir arada yürüten Davud (a.s.)’a dört büyük kitaptan biri olan Zebur verilmiştir. Yeşil gözlü, […]

HZ. ZEYNEL ABİDİN

9 Haziran 2018 admin 0

Zeynelabidin Hazretleri, Hazret-i Hüseyin’in küçük oğludur. Ali Asgar adıyla da meşhurdur. Dedesi; Hazreti Ali’nin, Medine’deki şahadetinden iki sene önce 38’de 658 dünyaya gelmiştir. Hz. Zeynel […]

Ecel Nedir ?

9 Haziran 2018 admin 0

ECEL Sözlükte “önceden tesbit edilmiş zaman ve süre” anlamına gelen ecel, terim olarak, insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreyi ve bu sü- renin […]

KAZA VE KADERLE İLGİLİ AYETLER

9 Haziran 2018 admin 0

Kader ve kazâya iman, her şeyin Allah’ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra ilâhî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını […]

Tevekkül Nedir ?

9 Haziran 2018 admin 0

TEVEKKÜL NEDEMEKTİR Sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplerin hepsine başvurduktan […]

KAZA VE KADER

9 Haziran 2018 admin 0

Kader ve kazâya iman yüce Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvîn sıfatlarına inanmak demektir. Bir başka deyişle bu sıfatlara inanan kimse, kader ve kazâya da […]

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINIR?

6 Haziran 2018 admin 0

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINABİLİR, Kur’an-ı Kerim’de huşu ile namaz kılmak müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Onlar ki, namazlarinda husû içindedirler, <Mü’minûn, 23/2>. […]

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK

6 Haziran 2018 admin 0

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇLİK Aziz Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı […]

ALLAHA İBADET EDEREK YETİŞEN GENÇ

6 Haziran 2018 admin 0

Allah Teâlâ: “Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, […]

Fitre Nedir? Fıtır Sadakası

4 Haziran 2018 admin 0

Fitre Nedir ? Fıtır Sadakası Fıtr sözlükte “orucu açmak“, fıtra da “yaratılış” anlamına gelir. Türk- çe’de fitre şeklinde söylenen “fıtır sadakası” dinî bir terim olarak […]

Lebbeyk Anlamı Nedir?

4 Haziran 2018 admin 0

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek” sözlerini söylemekten ibarettir (Anlamı: Davetine sözüm ve özümle geldim Allahım, […]

Şeytan Taşlama Nedir?

4 Haziran 2018 admin 0

Şeytan Taşlama Dilimizde “şeytan taşlama” denilen remy-i cimâr, haccedenlerin bayram günleri Mina’da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adı verilen yerlere ufacık taşlar atması […]

Umre Nedir? Umrenin Farz ve Vacipleri

4 Haziran 2018 admin 0

Umre Nedir? Umrenin Farz ve Vâcipleri Umre, ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe […]

Veda Hutbesi

4 Haziran 2018 admin 0

Peygamber Efendimiz (sav) in Veda Hutbesi Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, bu seneden sonra sizinle burada belki de bir daha hiç buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz […]