Kategori: İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgi

safi-mezhebi

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgiler Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir. Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî Hicrî 150/767 yılında Gazze’de doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden İmam Şafiî devrinin değişik ilim merkezlerinde devamı

Maturidilik Hakkında Bilgi

maturidilik

Maturidilik Hakkında Bilgi Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin akaid sahasındaki görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Matürîdîlik, Ehl-i Sünnet’in iki ana kelam mezhebinden biridir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Matürîdî, 852 yılında Semerkant’ın Matürid kasabasında dünyaya gelmiştir. Eserlerinde Ehl-i Sünnetin devamı

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

hanefi-mezhebi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi  Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanife 80/699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir. Babası kumaş tüccarı olan Ebû Hanîfe bir taraftan baba mesleğini sürdürürken diğer devamı

Nesih Nedir?

nesih-nedir

Nesih Nedir? Bakara: 92/106’ncı âyette kasdedilen nesih, unutma ile beraber bulunmaktadır. Allah’ın bir hikmeti uyarınca Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine gelen bâzı âyetleri unutmuş, işte o unutulan âyetin yerini dolduracak yeni âyet vahyedilerek İlâhî Mesajda herhangi bir açıklık bırakılmamıştır. Yahut da devamı

Yandex.Metrica google internet reklamı