Cts. Nis 4th, 2020

Güncel

güncel

3 min read

ÇANAKKALE ZAFERİ Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak...

1 min read

Anadolu tarih öncesi çağları Anadolu tarih öncesi çağları, sırasıyla Paleolitik (Eski taş), Epipaleolitik (Paleolitik’i izleyen) ya da Mezolitik (Orta taş),...

2 min read

Akça Koca Kimdir ? Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının...

1 min read

Alemdar kelime anlamı nedir ? “Bayrak, sancak, livâ” mânalarına gelen Arapça alem kelimesiyle “tutan” anlamındaki Farsça dârdan meydana gelmiş birleşik...

4 min read

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir? Sözlükte “Ali’ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyûn’dur. Alevî terimi İslâm kültür...

3 min read

ALEVİYYE Sûfîlere göre Hz. Peygamber ilk dört halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir....

4 min read

Ali İsminin Anlamı Nedir? “Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak” mânasındaki ulüv ve alâ’ kökünden türetilmiş...

3 min read

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa...

5 min read

Cûdî kelimesi “cömertlik” anlamındaki cûd kökünden gelmektedir (Mustafavî, et-Tahkık, “cvd” md.). Dağın tepesinin avuç içi gibi oluşu, tûfan*dan sonra geminin...

5 min read

CODERA y ZAIDIN, Francisco İspanya’da Aragon bölgesinin Pireneler’e yakın Fonz kasabasında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük...

4 min read

Erken kalkanın rızkı bol olur Rabbimiz gece kendisi için namaza kalkanları meleklerine övmüştür. “Bakın uykusunu bana tercih ettiler, rahatlarını bozdular”...

2 min read

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin teknolojik markaları  Apple Google Youtube...

2 min read

Şems-i Tebrizi Kimdir 1185 tarihinde Tebriz’de doğmuştur. Esas adı, Mevlana Muhammed olan Tebrizi, Melik Dad oğlu Ali isminde bir zatın...

2 min read

Sakal Boyamak Günah Mı Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı...

10 min read

Hagia Sophia Batılıların Hagia Sophia diye bildikleri, Oysa TÜRK Coğrafyasından Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u Fethinden sonra camiye çevirdiği...

5 min read

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri ALEKSANDRE PUŞKİN (1799 - 1837) Modern Rus edebiyatının kurucususayılır. Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler...

13 min read

 Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler...

3 min read

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR VE ŞİDDET Zealotlar M.S. 66-73 yılları arasında Kudüs’ü ve kutsal Yahudi mekânlarını Roma İmparatorluğundan kurtarmak, bağımsız bir...

3 min read

Bizans İmparatoru Konstantin’e (ö. 337) kadar Hristiyanlar, tarihsel olarak şiddete yönelmemiş, eylemsizlik sergilemiş ve inancın yayılması için ölümü göze almışlardır....

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter