Anadolu tarih öncesi çağları

12 Ocak 2019 admin 0

Anadolu tarih öncesi çağları Anadolu tarih öncesi çağları, sırasıyla Paleolitik (Eski taş), Epipaleolitik (Paleolitik’i izleyen) ya da Mezolitik (Orta taş), Neolitik (Yeni taş), Kalkolitik (Bakır […]

Akça Koca Kimdir? (ö. 728/1328)

14 Eylül 2018 admin 0

Akça Koca Kimdir ? Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır (TSMA, […]

Alemdar kelime anlamı nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alemdar kelime anlamı nedir ? “Bayrak, sancak, livâ” mânalarına gelen Arapça alem kelimesiyle “tutan” anlamındaki Farsça dârdan meydana gelmiş birleşik bir kelimedir. Tarih terimi olarak […]

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir? Sözlükte “Ali’ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyûn’dur. Alevî terimi İslâm kültür tarihinde Hz. Ali soyundan gelenler […]

ALEVİYYE NE DEMEKTİR?

14 Eylül 2018 admin 0

ALEVİYYE Sûfîlere göre Hz. Peygamber ilk dört halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan tarikatlar […]

Ali İsminin Anlamı Nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Ali İsminin Anlamı Nedir? “Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak” mânasındaki ulüv ve alâ’ kökünden türetilmiş bir sıfat olup Kur’ân-ı Kerîm’de […]

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar

11 Eylül 2018 admin 0

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar nelerdir? UNHCR ve ortak kuruluşları Türkiye’deki mültecilere ve sığınmacılara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Eğitim faaliyetleri ve danışmanlık, Hukuki danışmanlık ve destek, […]

Görsel Yok

CÜNDULLAH

11 Eylül 2018 admin 0

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa tekil, yirmi iki defa çoğul […]

Cudi Dağı Nerede?

11 Eylül 2018 admin 0

Cûdî kelimesi “cömertlik” anlamındaki cûd kökünden gelmektedir (Mustafavî, et-Tahkık, “cvd” md.). Dağın tepesinin avuç içi gibi oluşu, tûfan*dan sonra geminin konmasına ve gemidekilerin barınmasına elverişli […]

CODERA y ZAIDIN, Francisco

11 Eylül 2018 admin 0

CODERA y ZAIDIN, Francisco İspanya’da Aragon bölgesinin Pireneler’e yakın Fonz kasabasında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren parlak zekâsı, güçlü […]

Erken kalkanın rızkı bol olur

7 Eylül 2018 admin 0

Erken kalkanın rızkı bol olur Rabbimiz gece kendisi için namaza kalkanları meleklerine övmüştür. “Bakın uykusunu bana tercih ettiler, rahatlarını bozdular” diyerek meleklerine gece namazı kılanları […]

ABD’nin elektronik ürünlerine boykot

14 Ağustos 2018 admin 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin teknolojik markaları  Apple Google Youtube Amazon IBM Microsoft Alphabet ABD’nin […]

Şems-i Tebrizi Kimdir?

13 Ağustos 2018 admin 0

Şems-i Tebrizi Kimdir 1185 tarihinde Tebriz’de doğmuştur. Esas adı, Mevlana Muhammed olan Tebrizi, Melik Dad oğlu Ali isminde bir zatın oğludur.Dinin güneşi anlamı taşıyan Şemseddin […]

Türkmüyüz Müslüman mı?

12 Ağustos 2018 admin 0

Türkmüyüz – Müslüman mı Gayet felsefi bir soru olan bu cümle bir o kadar anlamsız ve bilgi dışıdır. Öncelikle Türklük bir ırk sıfatı iken Müslümanlık […]

CİFİR İLMİ, CİFİR NEDİR?

12 Ağustos 2018 admin 0

CİFİR İLMİ Yirmi sekiz harften ibaret olan Arap alfabesi, Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan zamanına kadar Ebced tertibiyle okunur ve yazılırdı. Abdülmelik bin Mervan zamanında […]

Sakal Boyamak Günah Mı?

12 Ağustos 2018 admin 0

Sakal Boyamak Günah Mı Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, […]

Hagia Sophia

12 Ağustos 2018 admin 0

Hagia Sophia Batılıların Hagia Sophia diye bildikleri, Oysa TÜRK Coğrafyasından Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul’u Fethinden sonra camiye çevirdiği ve Ayasofya Camii olan “Günümüzde […]

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri

12 Ağustos 2018 admin 0

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri ALEKSANDRE PUŞKİN (1799 – 1837) Modern Rus edebiyatının kurucususayılır. Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler oluşturmakla Rus edebiyatında ulusal ve […]

Ülkü Ocakları

12 Ağustos 2018 admin 0

 Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti […]

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR

12 Ağustos 2018 admin 1

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR VE ŞİDDET Zealotlar M.S. 66-73 yılları arasında Kudüs’ü ve kutsal Yahudi mekânlarını Roma İmparatorluğundan kurtarmak, bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için teşkilatlanmış, […]

HRİSTİYANLIK VE KUTSAL SAVAŞ

12 Ağustos 2018 admin 0

Bizans İmparatoru Konstantin’e (ö. 337) kadar Hristiyanlar, tarihsel olarak şiddete yönelmemiş, eylemsizlik sergilemiş ve inancın yayılması için ölümü göze almışlardır. Ancak Hristiyanlık, Bizans devletinin resmî […]

MHP ideolojisinin dayandığı fikri temel

12 Ağustos 2018 admin 0

MHP ideolojisinin dayandığı fikrî temel, “Türk milliyetçiliği” ya da “Türk-İslam Ülküsü” kavramlarıyla tanımlanan müşterek değerler ve fikirler manzumesidir. Bu fikir ve değerler, parti programının da […]

Schengen Alanına Vizesiz Seyahat

12 Ağustos 2018 admin 5

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER IŞIĞINDA VİZE SERBESTİSİ, GERİ KABUL ANLAŞMASI VE GÖÇ EYLEM PLANI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI – VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ […]

MHP Kadın Kolları

12 Ağustos 2018 admin 1

MHP Kadın Kolları Genel Merkez Adresleri Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA  +90.312.472.55.55 / 3203  +90.312.472.55.55 / 2305