ÇANAKKALE ZAFERİ

ÇANAKKALE ZAFERİ Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya Kaç donanmayla…

ALEVİYYE NE DEMEKTİR?

ALEVİYYE Sûfîlere göre Hz. Peygamber ilk dört halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan tarikatlar…

CÜNDULLAH

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa tekil, yirmi iki defa çoğul…

Cudi Dağı Nerede?

Cûdî kelimesi “cömertlik” anlamındaki cûd kökünden gelmektedir (Mustafavî, et-Tahkık, “cvd” md.). Dağın tepesinin avuç içi gibi oluşu, tûfan*dan sonra geminin konmasına ve gemidekilerin barınmasına elverişli…

CODERA y ZAIDIN, Francisco

CODERA y ZAIDIN, Francisco İspanya’da Aragon bölgesinin Pireneler’e yakın Fonz kasabasında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren parlak zekâsı, güçlü…

Şems-i Tebrizi Kimdir?

Şems-i Tebrizi Kimdir 1185 tarihinde Tebriz’de doğmuştur. Esas adı, Mevlana Muhammed olan Tebrizi, Melik Dad oğlu Ali isminde bir zatın oğludur.Dinin güneşi anlamı taşıyan Şemseddin…

Sakal Boyamak Günah Mı?

Sakal Boyamak Günah Mı Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek,…

Hagia Sophia

Hagia Sophia Batılıların Hagia Sophia diye bildikleri, Oysa TÜRK Coğrafyasından Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul’u Fethinden sonra camiye çevirdiği ve Ayasofya Camii olan “Günümüzde…

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri ALEKSANDRE PUŞKİN (1799 – 1837) Modern Rus edebiyatının kurucususayılır. Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler oluşturmakla Rus edebiyatında ulusal ve…

Ülkü Ocakları

 Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti…

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR VE ŞİDDET Zealotlar M.S. 66-73 yılları arasında Kudüs’ü ve kutsal Yahudi mekânlarını Roma İmparatorluğundan kurtarmak, bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için teşkilatlanmış,…

HRİSTİYANLIK VE KUTSAL SAVAŞ

Bizans İmparatoru Konstantin’e (ö. 337) kadar Hristiyanlar, tarihsel olarak şiddete yönelmemiş, eylemsizlik sergilemiş ve inancın yayılması için ölümü göze almışlardır. Ancak Hristiyanlık, Bizans devletinin resmî…
Yandex.Metrica