Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Genel Yazılar

LADES CAİZ Mİ ?

LADES CAİZ MİDİR Taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf karşılıksız olarak kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır (İbn Nüceym, el-Bahrü’r-raik, XXII, 381; İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, VI,…

OSMANLI’DA ZARARLI CEMİYETLER

OSMANLI’DA ZARARLI CEMİYETLER AKP iktidarı, “Sıfır terörle” teslim aldığı Osmanlı’nın dağılma günlerindeki “kara günlerine” geri döndürmeyi başardı, yetmedi, bir de bu hali, “büyük başarı” diye milletin kahir ekseriyetini inandırmayı başardı. O tarihlerde İngiliz ajanı Rahip Frew tarafından kurulan bir “İngiliz…

İMAM CAFER SADIK DİYOR Kİ

İMAM CAFER Ebu Hüreyre (r.a.)’den nakledilen bir hadiste Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hakim olandır.” (Buhârî, Edeb, 76.) Hadis-i şerif, Kur’an’da müttakilerin özelliklerinden sayılan “öfkeyi yenme” hususuna işaret etmekte ve gerçek…

KURAN OKURKEN NEDEN BESMELE ÇEKİLİR?

KURAN OKURKEN NEDEN BESMELE ÇEKMELİYİZ “Eûzü” veya “istiâze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “eûzü…” ifadesini…

İMAM-I ŞAH-I NAKŞİBENDİ

İMAM-I ŞAH-I NAKŞİBENDİ İmam Şâh-ı Nakşibend Hz.nin türbesi Özbekistan’ın Buhara kentinde bulunmaktadır.  Miladî 1318 yılında Buharâ civarındaki Kasr-ı Ârifan beldesinde doğan Allah dostu, ilim-irfan ve irşadla geçen 71 yıllık ömründe bir kandil gibi dünyayı aydınlatmış ve M.1389 yılında aynı yerde…

KÜLTÜR MİLLİYETÇİLİĞİ

KÜLTÜR MİLLİYETÇİLİĞİ İki türlü milliyetçilik vardı; biri etnik, diğeri kültür milliyetçiliği. Atalarımız dinimize de uygun geldiği için kültür milliyetçiliğini benimsemişlerdi. Buna dair tarihimizde pek çok örnek var; bunlardan biri de Hamza Osman Erkan’dır. Afyonkarahisar, Kocaeli sonra da Sakarya milletvekili olarak…

NE ZAMAN DUA EDİLİR?

NE ZAMAN DUA EDİLİR 1- Gecenin son üçte birinde -Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e -Hangi dua daha çok kabul edilir? diye sordular. -“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua” buyurdu. [Tirmizî, Daavât 79] 2- Ezan okunurken -Resûlullah sallallahu…

ÇOCUKLARA ALLAH’IN İSMİ VERİLEBİLİR Mİ?

Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi? Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağırılacağını belirterek “çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 69) buyurmuştur. Çocuklara Allah’ın isimlerini…

ALLAHU EKBER

ALLAHU EKBER NE DEMEK  Bütün Müslümanların Allah-u Ekber ile doğdu, “Her doğan Müslüman çocuğun kulağına önce tekbir okunur. Allah-u Ekber’le ölür müminler. Bütün müminlerin ruhları ebediyete tekbirle uğurlanır. Tekbir Allah’ın emridir. Allah’ı ululamaktır. Allah’ı yüceltmektir. O’nu her şeyden üstün tutmaktır….

SAÇ BOYASI ABDEST VE GUSLE ENGEL Mİ

SAÇ BOYASI ABDEST VE GUSLE ENGEL MİDİR  İçeriğinde kan gibi dinen temiz olmayan şeyler bulunmadığı sürece, el veya başa sürülen kına, boya gibi maddelerin katı atıkları iyice yıkanıp, sürüldüğü yerlerden temiz ve saf bir su akması durumunda, bunların deri ve…

EBREHE KİMDİR?

EBREHE KİMDİR O yıllarda Yemen, Habeşistan’ın yönetimindeydi  ve Ebrehe adında bir habeşli tarafından yönetilmekteydi. Ebrehe, San’a’da bütün Arabistan’ın hac yeri olarak Mekke’den daha ile olmasını istediği  bir katedral yaptırdı. Bu Katedral için Saba Melikesinin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından…

NURCULUK DENEN SAYIKLAMA, Nihal ATSIZ

Nurculuk Denen Sayıklama, Nihal Atsız Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. Daha zekasının pek iptidaî olduğu zamanlardan beri, insanların din sahibi oldukları da bilinen gerçeklerdendir. Zekanın ve bilimin yükselmesiyle dinler de yükselmiş, tek Tanrılı dinlerle dinler çağı kapanmış,…

İDRİS-İ BİTLİSİ

İDRİS-İ BİTLİSİ Heşt Behişt ve Selimname adlı Osmanlı tarihinin yazarı, siyaset ve kültür adamı. Önceleri Akkoyunlu Devleti hizmetinden iken Safevilerden kaçarak İstanbul’a gelmiş, II. Bayezid’in hizmetine girmiş, daha sonra I. Selim’in  doğu politikalarının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Yavuz Sultan Selim…

YEMİN NEDİR?

YEMİN NEDİR Sözlükte “kuvvet, sağ el” gibi anlamlara gelen yemin, dini bir kavram olarak bir kimsenin Allah’ın adını veya sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela “VAllahi şu işi yapmam”, “VAllahi şu yere gitmeyeceğim” şeklindeki beyanlar böyledir. Yemin etmek aslında mübah…

HZ. MUHAMMED SAV SEVGİSİ

HZ. MUHAMMED SAV SEVGİSİ Son yıllarda Türk kültürü büyük bir yıpratılma kampanyası ile karşı karşıyadır. Türk milletinin bütün kültürel değerleri adeta bir törpü ile törpülenmekte, değerlerimizin yerine başka normlar konulmaya çalışılmaktadır. Tarihimiz, töremiz, dilimiz, sanatımız, dünya görüşümüz müthiş bir karalamaya…

SAHİPSİZ OLAN MEMLEKETİN BATMASI HAKTIR

SAHİPSİZ OLAN MEMLEKETİN BATMASI HAKTIR Türk Milleti olarak garip bir huyumuz var. Saldırıya uğruyoruz, mağdur durumdayız, ama aldırmıyoruz. Aşırı güvenden mi, yoksa madem haklıyız, saldırılar kendiliğinden biter mi diyoruz. Bitmezse ne olacak? Aklımıza bile gelmiyor. Haklıyız ya, yetmez mi? Telaşa…

MERCİDABIK SAVAŞI

MERCİDABIK SAVAŞI Doğu Anadolu’da yaşanan sıcak gelişmeler ve Şah İsmail’in sınırlara inişi I. Selim’e bölgeye ikinci bir sefer yapma yolunu açtı. Yavuz Sultan Selim Han, Diyarbakır’dan alınan bozgun haberinin üzerine Hersekzade Ahmed Paşa’yı azlederek yerine Hadım Sinan Paşa’yı getirdi ve…

AKAİD NEDİR ?

Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan” demektir. Dinî literatürde akîde, “inanılması zorunlu olan ilke” (iman esası, mü’menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise “İslâm dininde inanılması farz olan hususlar, iman…

KÜRESEL SÖMÜRÜYE KARŞI MHP VAR

İlhamımız tarih, itibarımız ise asırlar üzerinden sıçrayan ecdat ve millet kudretidir.   Bugüne kadar her siyasi zihniyet iktidarda tek başına denenmiştir. Malumunuz geriye bir tek MHP kalmıştır. Acımasız küresel sömürü çarkının durması isteniyorsa, MHP hazırdır. Cinayet projelerinin önü kesilmek isteniyorsa,…

YILBAŞI eğlenceleri İslama…

YILBAŞI eğlenceleri İslama, Kur’ana, ahlaka, Sünnete, Hikmete, terbiyeye aykırı içkili, fuhuşlu pisliklerdir. Böyle kötü şeyleri gerçek dindar Hıristiyanlar bile kabul etmezken biz Müslümanlar böyle pisliklere nasıl katılıp eğlenebiliriz? Allahtan korkalım… Azgınlıklardan uzak duralım… Dinimizi imanımızı tehlikeye atmayalım. Yılbaşı gecesi yatsı…

Terfi Etmek İçin Okunacak Dua

TERFi ETMEK iÇiN OKUNACAK iSM-i ŞERiF “Ey çok şef­kat sa­hi­bi olan Zat! Rah­me­tiy­le ve il­miy­le her şe­yi kap­la­mış olan an­cak Sen­sin. Yâ Han­nân!” Her kim bu ism-i şe­rî­fi her gün bin (1000) ke­re okur­sa Al­lâh-u Teâ­lâ onu yük­sel­tir, dî­nî ve dün­ye­vî…

Nevruz

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme; Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek. Mehmet Akif Ersoy

Genel Yazılar

Teyemmüm uygulamasının dayanağı nedir?

Teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda hades denilen büyük ve küçük hükmi kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya toprak türünden bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu mesh etmekten ibaret hükmi temizlik demektir. Abdest ve gusül normal…

Genel Yazılar

MHP’den Almanya’ya Tepki

Devlet Bahçeli’nin açıklaması şöyle; “Almanya Federal Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sembolik ve skandal tasarıyı bugün onaylamış, diaspora tezlerinin yanında durmuştur. Bu karar sonucunda Türkiye-Almanya ilişkileri ağır bir yara almış, sonuç itibariyle karşılıklı güvensizlik derinleşmiştir. İki ülke arasında mazisi çok…

Genel Yazılar

Bahçeli, Hafife alma, beyler yanan ateştir

Bu akşam çok uzatmayacağım, tane tane söyleyecek, net ifadelerle konuşacağım: 15 Mayıs’ta Olağanüstü Büyük Kurultayımız yoktur. Bu davaya gönül vermiş hiçbir kardeşim okyanus ötesi merkezli oyunun figüranı haline gelmemeli, sözde kurultay tuzağına düşmemelidir.Bu davaya gönül vermiş hiçbir kardeşim okyanus ötesi merkezli…

HOCALI KATLİAMINI UNUTMA

Tarih; 26 Şubat 1992. Yer; kardeş ülke Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası. 1988 yılında başlayan Azerbaycan-Ermenistan savaşında Karabağ bölgesindeki çatışmalar sırasında, Ermeni tarafı stratejik öneme sahip olan Hocalı’ya saldırdı. Azeri güçlerinin bulunmadığı kasabada sivil halk, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a…

DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEPREM

Gelen Haberlere Göre, Doğu Türkistan’da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çin’in resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesinin haberinde, ülkenin kuzey batısındaki  Doğu Türkistan’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre, 3 kişinin öldüğü ve 20’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Merkez…

Pin It on Pinterest