Azeri Değil, Türk

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir söyleşide Türkiye’de yaşayan bazı insanlar Azerbaycan’da yaşayanlara Azeri diyorlar, bu bir cehalettir, Azerbaycan halkı Türk‘tür, Azeri demek cehalettir dedir.

Andorra Hakkında Bilgi

Andorra Hakkında Bilgi Avrupa kıtasında yer alan Andorra, 468 km² alanı vardır ve para birimi euro’dur. Yaklaşık 80.000 civarında bir nüfusu bulunmaktadır. Andorra Prensliği, güneybatı…

Moldova Hakkında Bilgiler

Moldova Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler Moldova nerede, Moldova’ya vizesiz giriş var mı? Moldova’da Türkler var mı? Moldova dini nedir? Moldova nüfusu, Moldova Haritası. Aşağıda Moldova…

Antik Yunan Kültürü

M. Ö. 323 yılında Büyük İskender öldüğü zaman Balkanlardan Hindistan’a kadar uzanan bir imparatorluk bırakmıştı. İskender’in imparatoluğu bütün imparatorluklar gibi çok dilliliği, çok etnik yapıyı…

Grek ne anlama gelir?

Grek M.Ö. 197 yılında bugünkü Yunanistan topraklarının büyük bir kısmına hakim olan Romalılar burada yaşayan insanlar için Latinlerin hizmetkarı, Latinlerin kölesi manasında Grek kelimesini kullanmışlardır.…

Lanzarote Sözleşmesi

Lanzarote Sözleşmesi Lanzarote Sözleşmesi Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi’nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye’de…

CEDAW Sözleşmesi

CEDAW Sözleşmesi Birleşmiş Milletlerce 1979’da kabul edilen ve Türkiye’nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”(CEDAW) Birleşmiş Milletler bünyesinde…

Rusya Tarihi

MÖ 8. yüzyılın sonlarına doğru eski Yunanlı tüccarların bugünkü Rusya’ya geldikleri, MÖ 6. ve 5. yüzyıllarda Karadeniz kıyılarında eski Yunan ticaret kolonileri kurulduğu bilinmektedir. MÖ…

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış…

250 Milyon Türk

250 Milyon Türk Bugün dünyada 250 milyonun üzerinde Türk olduğu tahmin edilmektedir. Bu Türk boylarının bir kısmı bağımsızlıklarına kavuştu, bir kısmı ise halen yabancı boyunduruğu…

Çanakkale Savaşından Bir Bölüm

Çanakkale Savaşı‘nın ilk gününden beri Seddülbahir Cephesi‘nin ağır yükünü taşıyan Albay Halil Sami‘nin kumandasındaki Dokuzuncu Tümen geriye alınmış, cephenin sorumluluğu Albay Refet’in kumandasındaki Onbirinci Tümen’e…

Stalin

Stalin 1922-1953 Stalin 1930’larda, büyük kıtlıkla paralel ilerleyen bir endüstrileşme geçişini uygulamıştı. Gulag işçi kamplarında milyonlarca kişiyi hapse atmış, entelektüel kesim, devlet kurumları ve orduda…

TURP UN FAYDALARI

TURP UN FAYDALARI * İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. * İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer…
Yandex.Metrica