Sal. Nis 7th, 2020

Yabancılara özel iş sözleşmesi örneği

2 min read

Yabancılara özel iş sözleşmesi örneği

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla işbu “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

Yabancılara özel iş sözleşmesi örneği

Yabancılara özel iş sözleşmesi örneği örneğini word olarak indirmek için tıklayınız

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla işbu “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

  1. TARAFLAR A) İŞVERENİN

Unvanı

:  

Adresi

 

Telefon no. ve

e-posta adresi

:

  1. B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

Adı soyadı

:

Baba adı

:

Uyruğu

:

Pasaport no.

:

Adresi

:

Doğum yeri ve yılı

:

 

  1. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına beyan edilen işyeri adresidir. Yabancı şahıs bu işyeri adresi dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.
  2. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV:

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması zorunludur.

  1. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.
  2. 6. ÜCRET     : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti 2.050 TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir.
  3. 7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  4. Çalışma izni geçerli olduğu süre zarfında (Geçici Koruma ve Uluslararası koruma başvuru sahipleri hariç) ikamet izni yerine de geçer. İşveren yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
  5. İşbu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca okunarak 2 nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Tanzim tarihi: 13.10.2018

 

İŞVEREN

Ad Soyad – İmza

 

YABANCI İŞÇİ

Adı Soyadı- İmza

 

 

More Stories

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter