Turizm amaçlı oturma izni için gerekli belgeler | |

Turizm amaçlı oturma izni için gerekli belgeler

Turizm amaçlı oturma izni için gerekli belgeler

Turizm amaçlı oturma izni için gerekli belgeler Türkiye’de kısa dönem turizm amaçlı oturma izni ikamet almak isteyen kişiler aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır. Göç idareleri gerekli gördüğü sürede ek evrak isteyebilirler. Genel olarak oturma izni başvurusunda istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Özel sağlık sigortası
o Pasaport aslı ve fotokopisi 
Harç ve Kart Aidatı Yatırma
o Noter onaylı kira kontratı


Uzatma başvurusu için gerekli belgeler 
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

0Shares

admin

Bir cevap yazın