Cum. Tem 19th, 2019

Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir?

2 min read

Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir ?

Sığınmacı ve mülteci terimleri genellikle birbirleriyle karıştırılır; eğer bir kişi mülteci olduğunu ileri sürüyorsa, fakat iddiaları henüz kesinliğe kavuşturulmamışsa, o kişi sığınma talebinde bulunmuş sayılır.

 Ulusal sığınma rejimleri, aslında sığınma talebinde bulunan kişilerden hangilerinin uluslararası düzeyde korumaya hak kazandığını belirlemek adına yürütülür. Geçerli prosedürlerin uygulanması sonucunda mülteci statüsüne hak kazanmayan ya da herhangi bir şekilde uluslararası korumaya muhtaç olmayan kişiler anavatanlarına geri gönderilebilirler.

 Sığınma rejiminin etkin bir biçimde işlemesi elzemdir. Eğer sığınma rejimi hızlı ve adil ise, gerçekte mültecilik statüsüne uygun olmadıklarını bilen kişiler en başından itibaren mültecilik iddiasında bulunmazlar. Bu suretle söz konusu rejimden, ev sahibi ülke ve sığınma rejiminin kuruluş amacı olan mülteciler yararlanır.

 Bireysel olarak zulüm görmektense genellikle çatışmalar ya da şümullü şiddet olayları sonucunda vuku bulan yoğun mülteci akınlarının yaşandığı dönemlerde, sınırı aşan herkes için bireysel sığınma mülakatlarının yürütülmesi mümkün değildir ve olmayacaktır. Ayrıca söz konusu işlem çok gerekli değildir çünkü mevcut koşullarda insanların kaçma nedenleri aşikardır. Bunun neticesinde, söz konusu gruplara genellikle “prima faciemülteci statüsü verilir.

0Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Flag Counter