Kahve Falı Bakmak Günah mıdır?

2 min read

Kahve Falı Bakmak Günah mıdır

İslâm’da geleceği Allah’tan başka kimsenin bilmeyeceği vurgulanır. Bu yüzden falcılık, kâhinlik yasaktır. Hz. Peygamber kâhinlerin sözlerine inanılmamasını, cinler tarafından onlara söylenen sözlerin ancak yüzde birinin doğru, gerisinin yalan olduğunu buyurmuştur. Kur’ân’da fal hakkında bir hüküm yoktur. Ancak geleceği kimsenin bilmeyeceği vurgulanır.

“Falcılara inananın, Muhammed’e geleni inkâr etmiş olacağı” şeklinde bazı rivayetler varsa da bunlar, hem zayıf hem de Hz. Peygamber’den güzel fal hakkında gelen sözlere aykırı rivayetlerdir.

İnsanlan vehimlere düşürecek falcılık, kâhinlik gibi işlerden uzak tutmak için terhîb (korkutma) amacıyla üretilip Peygamber’e yakıştırılmış sözlerdir. Bundan dolayı bu tür rivayetlerle haram hükmü gerçekleşmez. Ancak gizliyi, geleceği öğrenmek için fala bakmak kesin haram olmasa da günaha yakın mekruhtur.

Geleceği öğrenmek için değil de mevcut durum hakkında bir karar vermek için duyulacak bir sözden, sonucun hayırlı olacağı anlamını çıkarmak sünnettir. Buna fâl-i hayr denilir.

Hz. Peygamber’in, iyi falı sevdiği hakkında rivayetler vardır. Müslim’in kaydına göre Peygamberimiz, “Şum tutma yoktur. Ama ben falı severim” buyurmuştur. Kendisine, “Fal nedir?” diye sormuşlar o daBirinizin duyacağı güzel bir sözdür” buyurmuştur (Buhârî, Tıb: 44: Müslim, Selâm: 113-114).

Hz. Peygamber’in, zaman zaman karşısına çıkan iyi bir şeyi veya ismi hayra yorup bundan, çıktığı seferin hayırlı olacağı anlamını çıkardığı saptanmıştır. Ancak şum tutmak, bazı şeyleri uğursuz saymak haramdır. Çünkü Hz. Peygamber, “Şum tutma yoktur” buyurmuştur. Ebu Hüreyre de Hz. Peygamber’in, güzel falı sevdiğini fakat şum tutmaktan (bazı şeyleri uğursuz kabul etmekten) hoşlanmadığını söylemiştir (İbn Mace., Tıb: b. 43, h. 3536).

Tabii bunlar günah anlamında haram değil, insanın içini huzursuzluğa, sıkıntıya sokacağı anlamında kötü şeylerdir. Zaten Peygamber’in hoşlanmaması da bunun mekruh, yani kötü bir şey olduğunu belirtir, haram belirtmez. Haram olsa bunu kesinlikle yasaklardı. Ama böyle bir rivayet yoktur. Asıl haram olan, zina, hırsızlık, hakka saldırı, cana kıyma, yalan söyleme, yetim hakkı yeme, hak yeme gibi eylemlerdir. Genel biçimde fala bakmanın insanı dinden çıkaracağını söylemek yanlıştır.

Bazı İslâm âlimleri de falla uğraşmışlar, fal hakkında eserler yazmışlardır. Mesela meşhur Muhyi’d-din ibn Arabi’nin fala dair bir kitapçığını okumuştum.

kaynak: http://www.gazetevatan.com/ Süleyman ATEŞ, 03 Ekim 2004 Pazar

1Shares

Bir cevap yazın

Atahun

Name

Flag Counter