Hermetizm’i Kim Kurdu?

Hermetizm’i Kim Kurdu Hermetzim’i Trismegistus kurmuştur.

Hermetizm, Eski Mısır’da yaşamış Hermes-Thot’un (Trismegistus) ögretisidir. Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes-Thot bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu.

Eski Yunan yazarlarina göre bu ezoterik ögreti Mısır’in özellikle Teb ve Memphis tapınaklarındaki inisiyasyonlarda ögretiliyordu. Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes-Thot’dan majinin, simyanın, astrolojinin, astronominin,tibbin ve bilgeligin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlaminda “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir.

Hermetik bilgilerden bazıları

  • hermetizm_Fiziksel alem süptil alemin aynasıdır.
  • Ezeli ve ebedi olan Tanrı, düşüncelerle anlaşılmaz.
  • Ruhlar yeryüzüne sınavlarla gelişim için gelirler, almaları gereken dersleri alana kadar tekrar tekrar doğarlar.
  • Kişiyi ölüm sonrasında vicdanı yargılar, kişinin yeryüzünde yaşarken yaptıkları unutulmaz.
  • Bu ruhlar bir zaman sonra büyük ışığa doğru çekilirler, onlara yol gösterilir.
  • Eski insanların kökeni Dünya-dışı’dır.
  • Evrende kozmik yasalar işlemektedir.
  • İnsanlar kaderlerini yaptıkları iyi ya da kötü hareketlerle belirler.
  • İnsanlar yaşadıkları dünyayı kirletmeleri halinde dört unsurun başkaldırmasıyla karşılaşacaktır.
  • Yunuslar ve arslanlar diğer hayvanlardan daha gelişmiş varlıklardır.
0Shares

Bir cevap yazın