Sal. Nis 7th, 2020

Epiplaeolitik Mezolitik Çağ

1 min read

Bu çağ sosyo-ekonomik açıdan besin derleyiciliği, bilinçli besin toplayıcılığı ve uzman avcılık dönemi olarak tanımlanabilir. Ancak dünyanın her bölgesinde bu değişim aynı dönemde benzer biçimde gerçekleşmemiştir. Paleolotik yaşam biçimini sürdüren topluluklar
Epipaleolotik, değişen iklim koşullarına uyum sağlayarak, yeni yaşam biçimleri geliştiren topluluklar ise Mezolitik topluluklar olarak adlandırılır.

Biri Mezarlığı, Söğüt Tarlası-Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Antalya Bölgesi’ndeki Öküzini ve Belbaşı bu döneme ait buluntulardır. Bu mağaralar kış ayları dışında üç mevsim kullanılmıştır. Kazılar avcılık, kasaplık, takı, kemik ve taş işçiliği ve meyvelere ait buluntulara ek olarak bu insanların inançlarıyla ilgili sembolik buluntular da ortaya çıkarmıştır. Bu bölgenin Kuzeyinde yer alan Pınarbaşı kazıları da ( saz kulubelerinde yaşam ile ilgilidir ) Orta Anadolu Epipaleolotik yaşamla ilgili ilginç bulgular ortaya koymaktadır . Değişik ekolojik nişlerde yaşayan bu insanlar çevre özelliklerine uyum sağlamışlardır (Ör. Kuzey Marmara,
Karadeniz kıyılarında). Dönemin belirleyici unsuru ise minik-taş anlamına gelen geometrik biçimli mikrolit
aletlerdir.

More Stories

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter