Cts. Nis 4th, 2020

büyüklerin sözleri sözlerin büyüğüdür

2 min read

büyüklerin sözleri sözlerin büyüğüdür

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927) (Gazi Mustafa Kemal Paşa)

1- Hamd, vasıf ve şanı yüce, hükmü batıl şâibelerden münezzeh olan Allah’a mahsustur.

2- O’ndan olan salat (rahmet, Allah’ın) dinini açıklayan, Adnan’ın soyundan gelen nebimiz Mustafa’ya,

3- Âl ve ashabına sonra onlara uyanlara -bulutlardan kırlara yağan yağmur devam ettikçe- olsun.

4- Bu (kaside), günahkâr suçlu kulun (Hızır Bey’in), inançlı olanlara tavsiye ettiği (inanılması gerekli) inançlar (manzumesi) dir.

5- O kasideyi adâlet ve ihsân sahibine (Allah’a) emanet ederek kendisinde şüphe olmayan bir günün azığı olarak hazırladım.

6- Allahımız vâcib (ü’l-vücud=varlığı, zatının gereği) dir. Öyle olmasa, imkân (olabilirlik) ile kuşatılmış teklikler/ihtimaller zinciri sona ermezdi.

7- Yine olay ve varlıklar, başlangıcı olmayan bir yaratıcı mûcidin varlığına şahittir.

8- Mahlûkatın yaratılması –tesadüfi bir ittifak olmadığı için- muhalefetten hâlî olarak ikinci bir (tanrı) buyruğu(nu) imkânsız kılar.

9- Allah’ın zatı yaratıklar gibi değildir. Öyle ise (vâcibü’l-) vücud(un) hükmü yaratıklar(ın hükmü) ile eşit sayılamaz. (Hızır Bey Risalesinden )

More Stories

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter