Akça Koca Kimdir? (ö. 728/1328)

14 Eylül 2018 admin 0

Akça Koca Kimdir ? Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır (TSMA, […]

Akkoyunlular Türkmen hânedanı (1340-1514)

14 Eylül 2018 admin 0

Akkoyunlular Türkmen hânedanı (1340-1514) XV. yüzyılda Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1340-1514). Oğuzlar’ın Bayındır boyuna mensup olduklarından kendilerine Türk kaynaklarında Bayındır […]

Alaturka ne anlama geliyor

14 Eylül 2018 admin 0

Alaturka ne anlama geliyor ? Batı dillerinde kullanılan İtalyanca alla turca (Türk tarzında) teriminin Türkçe’deki söyleniş şeklidir. Osmanlı ordusu ile elçi alaylarında yer alan mehter […]

Alcala Pedro de

14 Eylül 2018 admin 0

Aalcala Pedro de Fransisken veya bir rivayete göre Hieronymite tarikatına mensup bir Katolik rahibidir ve XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Hayatı hakkında […]

Alçı kelimesinin anladı nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alçı kelimesinin anladı nedir ? “Kırmızı” mânasına gelen al kelimesiyle +çı ekinden meydana gelen bu terim, “resmî evraka damga-nişan vuran kimse” anlamını taşımaktadır. Reşîdüddin, Gazan […]

ALEM

14 Eylül 2018 admin 0

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle kubbe, külâh ve çatıların tepesine takılan sembol; sınır taşı. Alem kelimesi Arapça ilm (bilmek; bildirmek, işaret etmek) kökünden türemiş kuralsız […]

Alemdar kelime anlamı nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alemdar kelime anlamı nedir ? “Bayrak, sancak, livâ” mânalarına gelen Arapça alem kelimesiyle “tutan” anlamındaki Farsça dârdan meydana gelmiş birleşik bir kelimedir. Tarih terimi olarak […]

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI

14 Eylül 2018 admin 0

el-ÂLEMGÎRİYYE, FETVA KİTABI Şah Cihan’ın Hindistan’da elli yıl kadar saltanat süren üçüncü oğlu Sultan Evrengzîb Âlemgîr’in (1658-1707) emriyle telif edilmiştir. Evrengzîb adaletin tevziinde etkinliği artırmak […]

ALEMŞAH KÜMBETİ TARİHİ

14 Eylül 2018 admin 0

ALEMŞAH KÜMBETİ Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe. Kapısı üstündeki Arapça kitâbeden anlaşıldığına göre, İlhanlı Beyi Sultan Şah için bir mescid ve bir medrese ile […]

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir?

14 Eylül 2018 admin 0

Alevi Kimdir, Ne Anlama Gelir? Sözlükte “Ali’ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyûn’dur. Alevî terimi İslâm kültür tarihinde Hz. Ali soyundan gelenler […]

ALEVİYYE NE DEMEKTİR?

14 Eylül 2018 admin 0

ALEVİYYE Sûfîlere göre Hz. Peygamber ilk dört halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan tarikatlar […]

Ali İsminin Anlamı Nedir?

14 Eylül 2018 admin 0

Ali İsminin Anlamı Nedir? “Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak” mânasındaki ulüv ve alâ’ kökünden türetilmiş bir sıfat olup Kur’ân-ı Kerîm’de […]

Niğbolu Savaşı hakkında detaylı bilgi

14 Eylül 2018 admin 0

Niğbolu Savaşı 1396 tarihinde Osmanlı Türklerinin, Batı güçlerine (Haçlılara) karşı yaptığı savaştır. Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş. […]

Merchant Center Reklamları

14 Eylül 2018 admin 0

Merchant Center Reklamları Google görüntülü reklam verme için ads hesabınızı Merchant Center sistemine bağlamanız gerekmektedir. Ürün verilerinizi yükleyin ve alışveriş yapan milyonlarca kullanıcının online ve mağaza envanterinizi […]

kalorifer petekleri temizleme işlemi

13 Eylül 2018 admin 0

kalorifer petekleri temizleme işlemi, Soğuk kış aylarında daha az enerji ile daha çok ısınmak, kalorifer peteklerinin ısınma kapasitesini artırmak için petek temizliği gereklidir. Peteklerin temizlenmesini […]

Kırmadan su kaçağı bulan firmalar

13 Eylül 2018 admin 0

Kırmadan su kaçağı bulan firmalar Kameralı görüntüleme sistemi ile kırmadan su kaçaklarını bulma imkanı vardır. Şöyle ki, su kaçağı bulma alanında uzman ekiplerle size çözüm […]

Kırmadan Pimaş Açma

13 Eylül 2018 admin 0

İstanbul Pimaş Açma Firması; onbeş yıllık birikim ve tecrübe ile İstanbul’da her ilçeye servis hizmetimiz vardır. Pimaş tıkanıklık için aramanız yeterli. Robotla pimaş açma Pimaş […]

Hangi Mallar İcra Edilemez ?

13 Eylül 2018 admin 0

Hangi Mallar İcra Edilemez ? Eve icraya gelen haciz memurları, artık insanların evdeki temek ihtiyaç malzemelerini alamıyor.  Aynı evden örneğin iki TV veya iki boz […]

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar

11 Eylül 2018 admin 0

mültecilere ve sığınmacılara verilen haklar nelerdir? UNHCR ve ortak kuruluşları Türkiye’deki mültecilere ve sığınmacılara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: Eğitim faaliyetleri ve danışmanlık, Hukuki danışmanlık ve destek, […]

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA

11 Eylül 2018 admin 0

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA Kırmadan pimaş tıkanıklığı açılır, Özel robotlarla pimaş tıkanıklığı açılır. Özel kameralı cihazlarla tıkanıklık açılmaktadır. PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA… İstanbul geneli pimaş tıkanıklıkları açılmaktadır. İstediğiniz […]

tuvalet tıkanıklığı açma yöntemleri

11 Eylül 2018 admin 0

Tıkanıklık Açma İstanbul pimaş boru tıkanıklığı, tuvalet tıkanıklığı, banyo tıkanıklıkları, mutfak gideri tıkanıklıkları kırmadan cihazla uzman ekiplerimiz tarafından açılır. Firmamız bütün tıkanıklık sorunlarınıza çözüm sunmaktadır. Pimaş tıkanıklığı […]

CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

11 Eylül 2018 admin 0

CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavârîrî nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd de ipek […]

Görsel Yok

CÜNDULLAH

11 Eylül 2018 admin 0

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa tekil, yirmi iki defa çoğul […]