Pimaş tıkanıklığı açma servisi

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA

PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA Kırmadan pimaş tıkanıklığı açılır, Özel robotlarla pimaş tıkanıklığı açılır. Özel kameralı cihazlarla tıkanıklık açılmaktadır. PİMAŞ TIKANIKLIK AÇMA… İstanbul geneli pimaş tıkanıklıkları açılmaktadır. İstediğiniz bölgeye servis ağımız mevcuttur. Özellikle yüksek …

devamı
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavârîrî nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzâz lakabıyla …

devamı

CÜNDULLAH

CÜNDULLAH “Allah’ın ordusu” mânasına gelen Arapça bir tamlamadır. “Asker, ordu; yardımcı ve destekçi kuvvet” anlamındaki cünd, Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa tekil, yirmi iki defa çoğul (cünûd) şekliyle kullanılmıştır. Cünd ve …

devamı
cudi dağı

Cudi Dağı Nerede?

Cûdî kelimesi “cömertlik” anlamındaki cûd kökünden gelmektedir (Mustafavî, et-Tahkık, “cvd” md.). Dağın tepesinin avuç içi gibi oluşu, tûfan*dan sonra geminin konmasına ve gemidekilerin barınmasına elverişli durumu sebebiyle bu adı almış …

devamı
Cuci Han Cengiz Hanın büyük oğlu

Cuci Han

Cuci Han Cengiz Han’ın dört oğlundan en büyüğü. 1169 yılında doğdu. Babasının Merkit yağmasından dönüşü esnasında dünyaya geldiğinden kendisine “yoldan gelen” anlamında Cuci adı verildi. Cengiz Han’ın Çin’in kuzeyindeki bozkır …

devamı
Clauson, Sir Gerard

Clauson, Sir Gerard

Clauson, Sir Gerard Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu. Londra’da doğdu. Bir binbaşının oğludur. Eton College’den sonra yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi’ne bağlı Corpus Christi College’de yaptı. 1914’te …

devamı
adaletname

ADÂLETNÂME

Adâletnâme, عدالتنامه kökü eski İran imparatorluklarına uzanan Ortadoğu devlet ve hükümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada hükümdarın mutlak otoritesi, haksızlığın kaldırılmasında en son tedbir olarak görülür. Zulmü gidermek, kuvvetlinin zayıfı ezmesine …

devamı